Poniedziałek, 05 grudnia 2022 r.   Imieniny: Sabiny, Krystyny, Edyty
Biuletyn Informacji Publicznej
Polskie Radio PiK » Biuletyn Informacji Publicznej
Leszczyńskiego

Majątek/Sprawozdania

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy spółki wynosi: 703.900,00 zł (siedemset trzy tysiące dziewięćset złotych 00/100).

Kapitał zakładowy dzieli się na 7039 akcji imiennych o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych).

Wszystkie akcje objęte zostały przez Skarb Państwa.

Kapitał zakładowy został pokryty gotówką w wysokości 106.000,00 zł (sto sześć tysięcy złotych 00/100), co stanowi 1.060 akcji oraz wkładem niepieniężnym w wysokości 597.900,00 zł (pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset złotych 00/100).

Sprawozdania za 2019 r.

Sprawozdanie za 2019 rok z realizacji misji publicznej, o której mowa w art. 21 ust.1 ustawy o radiofonii i telewizji (obowiązek wynikający z art. 31b ustawy o radiofonii i telewizji)

Sprawozdanie za 2019 rok z wykorzystania wpływów z opłat abonamentowych ze wskazaniem środków przeznaczonych na wykonanie poszczególnych zadań wymienionych w art.21 ust.1a (obowiązek wynikający z art.31c ustawy o radiofonii i telewizji)