Piątek, 30 września 2022 r.   Imieniny: Wery, Honoriusza, Hieronim
Biuletyn Informacji Publicznej
Polskie Radio PiK » Biuletyn Informacji Publicznej

Przedmiot działalności

Przedmiotem działania Spółki jest:
  • Nadawanie programów radiofonicznych - 60.10.Z,
  • Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych - 59.20.Z,
  • Pozostała działalność wydawnicza - 58.19.Z,
  • Reprodukcja zapisanych nośników informacji- 18.20.Z,
  • Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego - 95.12.Z,
  • Działalność agencji reklamowych - 73.11.Z,
  • Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radiu i telewizji - 73.12.A,
  • Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych - 73.12.B,
  • Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) - 73.12.C,
  • Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach - 73.12.D,
  • Działaln0ść agencji informacyjnych - 63.91.Z,
  • Działalność archiwów - 91.01.B,
  • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - 68.20.Z,
  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - 85.59.B,
  • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana - 74.90.Z,
  • Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - 47.42.Z.