KONKURSY I PLEBISCYTY

"W pogoni za Bąblem"- Regionalny Konkurs Matematyczny 8-30.05.2023r.

2023-04-17
mat. organizatora

mat. organizatora

VI edycja konkursu "W pogoni za Bąblem" skierowana jest do uczniów klas III szkół podstawowych przejawiających zainteresowania matematyką, chcących sprawdzić swoje umiejętności i możliwości samodzielnego dochodzenia do celu matematycznego różnymi ścieżkami.

Realizacja naszego projektu odbędzie się w formie konkursów w dwóch etapach. Wcześniej uczestnicy naszego projektu będą mogli ćwiczyć swoje umiejętności w domu w oparciu o przykładowe zestawy ćwiczeń i zabaw matematycznych, które ukazywać się będą cyklicznie na stronie internetowej naszej szkoły: www.sp58.edu.bydgoszcz.pl.
I etap konkursu (szkolny) odbywać się będzie w placówce macierzystej, mogą wziąć w nim udział wszyscy chętni uczniowie klas trzecich. Uczniowie będą rozwiązywać zadania dostarczone przez naszą szkołę. Następnie komisja składająca się z wytypowanych nauczycieli danej szkoły sprawdzi zadania, a wyniki prześle pocztą elektroniczną do naszej placówki.
Do II etapu konkursu (regionalnego) zakwalifikują się uczniowie, którzy w pierwszym etapie uzyskają powyżej 70 % punktów. W II etapie uczniowie zmierzą się z drugą turą zadań również na terenie swojej placówki macierzystej, a testy uczniów z zadaniami II etapu zostaną dostarczone (bez sprawdzania) do naszej placówki. Zsumowanie punktów z pierwszego i drugiego etapu pozwoli wyłonić najlepszych matematyków, którzy zostaną zaproszeni na uroczyste podsumowanie projektu w dniu 14 czerwca 2023 r.

30. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni, 24-28.05.2023r.(zakończony)

2023-05-09
mat. organizatora

mat. organizatora

Niezwykłość muzyki Fryderyka Chopina i jej popularność na całym świecie stały się inspiracją do zorganizowania przez Ośrodek Chopinowski w Szafarni Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży. Konkurs odbywa się od 30 lat w Szafarni – miejscu, w którym nastoletni Fryderyk Chopin spędził dwukrotnie niezapomniane wakacje, a które do dziś przyciąga nowe pokolenia pianistów kochających muzykę Chopina.
Konkurs zrodził się z potrzeby promowania muzyki polskiego kompozytora oraz utrwalenia charakterystycznej dla niego tradycji gry na fortepianie, dlatego stałym punktem repertuaru konkursowego są kompozycje Fryderyka Chopina. Wśród nich pojawiają się także utwory obowiązkowe, w tym Mazurek a-moll op. 17 nr 4, którego powstanie tradycja łączy z okresem wakacji młodego Fryderyka Chopina w Szafarni. W programie pojawiają się także wybrane przez uczestników dzieła wirtuozowskie – utwory, często wymagające technicznie, stawiające przed młodymi wykonawcami różnorakie trudności interpretacyjne, lecz pozwalające na pokazanie pełni możliwości pianistycznych. Dzięki różnorodności prezentowanych utworów i interpretacji trwające trzy dni zmagania konkursowe są niezwykle cennym i emocjonującym doświadczeniem dla młodych pianistów oraz obserwatorów.

Jubileuszowy 30. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni odbędzie się w dniach 25 - 28 maja 2023 r. Tradycyjnie rozpocznie się Koncertem Inauguracyjnym, który odbędzie się 24 maja 2023 r. w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu (Aleja Solidarności 1-3, 87-100 Toruń). Z towarzyszeniem Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej wystąpi Piotr Pawlak – laureat wielu międzynarodowych konkursów pianistycznych, m.in. V Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Maj Lind w Helsinkach i XI Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w Darmstadt. Laureat Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni, gdzie czterokrotnie zdobywał pierwszą nagrodę we wszystkich kategoriach wiekowych. Brał udział w XVII (2015) oraz XVIII (2021) Międzynarodowym Konkursie im. Fryderyka Chopina w Warszawie. W programie znalazł się Koncert fortepianowy e-moll op. 11 Fryderyka Chopina. W drugiej części koncertu orkiestra wykona I Suitę Peer Gynt op. 46 oraz II Suitę Peer Gynt op. 55 Edvarda Griega. Dyrygować będzie Dainius Pavilionis.
Do tegorocznej edycji Konkursu aplikowało ponad 90 młodych pianistów, a zakwalifikowało się zgodnie z regulaminem 55 uczestników, w tym reprezentujących 19 krajów. Młodych pianistów oceniać będzie międzynarodowe jury: prof. Clara Biermasz (Holandia), prof. Izabella Darska-Havasi (Węgry), prof. Alberto Nosè (Włochy), prof. Piotr Paleczny (Polska), prof. Zbigniew Raubo (Polska).

W niedzielę, 28 maja o godzinie 12.00 wysłuchamy plenerowego Koncertu Laureatów. Przesłuchania konkursowe oraz Koncert Laureatów odbędą się w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni. Wstęp wolny.

Patronat Honorowy nad 30. Międzynarodowym Konkursem Pianistycznym
im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda.
Serdecznie zapraszamy do Szafarni.

I edycja ogólnopolskiego Konkursu "Gotuj z Braillem", 16.05.2023r. K-PSOSW nr1 w Bydgoszczy, ul.Krasińskiego 10 (zakończony)

2023-05-08
mat. organizatora

mat. organizatora

Konkurs jest organizowany dla uczniów kształcących się w zawodzie kucharz w specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych dla osób niewidomych i słabowidzących Dostosowania zostaną przygotowane po uwzględnieniu ich w zgłoszeniu ucznia na konkurs.
Ustalony został jeden etap Konkursu, składający się z 2 części:
1) teoretycznej (pisemnej),
2) praktycznej.
Część teoretyczna – pisemna, przeprowadzana będzie w formie testu składającego się z 30 zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna będzie prawidłowa. Można uzyskać maksymalnie 30 punktów. Część pisemna konkursu będzie przeprowadzona z wykorzystaniem arkuszy i kart odpowiedzi. Czas trwania części teoretycznej to 60 minut.
Część praktyczna konkursu będzie przeprowadzana w formie zadania praktycznego i polega na wykonaniu przez uczestnika zadania związanego z tematem tegorocznego konkursu na przygotowanym stanowisku w czasie 120 minut. Część praktyczna będzie przeprowadzana według modelu:
· wykonanie – sporządzenie i ekspedycja dwóch porcji wybranego przez uczestnika dania zasadniczego związanego z tematem Konkursu
· prezentacja – zaprezentowanie przez uczestnika potrawy (krótki opis sporządzania, wykorzystanych produktów i technik).
Cele przedsięwzięcia:
Rozwijanie i pogłębianie wiedzy oraz umiejętności uczniów kształcących się w zawodzie kucharz,
Nawiązywanie współpracy i wymiana doświadczeń między uczniami z całej Polski,
Promowanie osób z niepełnosprawnościami jako pełnoprawnych uczestników rynku pracy,
Zaprezentowanie umiejętności zawodowych (kulinarnych) uczniów ośrodków szkolno–wychowawczych,
Poznanie produktów i smaków kuchni regionalnych. Zaprezentowanie potrawy inspirowanej kuchnią wybranego regionu.
Podnoszenie jakości kształcenia w zawodzie kucharz,
Wymiana doświadczeń między Ośrodkami,
Rozwijanie współzawodnictwa indywidualnego i międzyszkolnego.
Przedsięwzięcie jest kierowane do uczniów 3-letnich Szkół Branżowych I stopnia w zawodzie kucharz, kształcących młodzież z dysfunkcją wzroku. Planowany jest przyjazd 6 osób plus opiekunowie

VII Edycja Międzynarodowego Konkursu Historycznego "Polska-Szwecja, między rywalizacją a współpracą", 13.05.2023r. Zamek Golubski (zakończony)

2023-05-04
mat. organizatora

mat. organizatora

W dniu 13 maja 2023 roku na Zamku Golubskim odbędzie się Międzynarodowy Konkurs Wiedzy Historycznej „Polska-Szwecja między rywalizacją a współpracą”. Wydarzenie, organizowane jest przez Zamek Golubski oraz Fundację Na Rzecz Rozwoju Edukacji i Nauki im. Anny Wazówny. Ma on na celu kultywowanie pamięci o przedstawicielach rodziny Wazów oraz o ciekawej historii relacji Rzeczpospolitej Obojga Narodów ze Szwecją. Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy chętnie zmierzą się ze swoimi rówieśnikami. Do tegorocznej VII Edycji konkursu zgłosiło się 141 uczniów w trzech kategoriach: praca pisemna, plastyczna i multimedialna.

Tegoroczna edycja konkursu będzie wyjątkowa, ponieważ po raz pierwszy w historii gościć będziemy Ambasadora Królestwa Szwecji oraz Ambasadora Republiki Litewskiej. To nie lada wyróżnienie dla naszego konkursu oraz potwierdzenie jego rangi. Wśród gości konkursu znajdą się również przedstawiciele władz samorządowych i rządowych oraz rektorzy uczelni wyższych.

Laureaci Konkursu otrzymują indeksy na 11 uczelni w kraju oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Tegoroczna Edycja Konkursu połączona jest z obchodami 400-lecia przybycia króla Zygmunta III Wazy do Golubia i ufundowania trzeciego co do wielkości historycznego dzwonu w Polsce.

II Ogólnopolski Konkurs Altówkowy Muzyki Polskiej im. Zbigniewa Friemana, Organizator - Polskie Towarzystwo Altowiolowe, Akademia Muzyczna w Bydgoszczy, 21-23.04.2023r.(zakończony)

2023-04-20
mat. organizatora

mat. organizatora

Ogólnopolski Konkurs Altówkowy Muzyki Polskiej im. Zbigniewa Friemana ma na celu popularyzowanie wśród uczniów, studentów i absolwentów wykonywania utworów kompozytorów polskich na altówkę z fortepianem, ze wszystkich epok, począwszy od romantyzmu aż do muzyki najnowszej pochodzącej z XXI wieku. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych, I - uczniowie szkół muzycznych II stopnia, II - studenci, III - grupa open, bez ograniczeń wiekowych.
Konkurs rozpocznie się w piątek 21kwietnia o godzinie 19.00 Koncertem Inauguracyjnym w wykonaniu jurorów konkursu.

III Turniej Baśniowy – 20 kwietnia 2023 roku w ZSAE Karolewo (zakończony)

2023-03-26
mat. organizatora

mat. organizatora

Konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych z województwa kujawsko-pomorskiego (klasy IV-VIII).
Konkurs wiedzy o baśniach w formie online – 28 marca 2023 roku o godz. 12:00
Finał III Turnieju Baśniowego w Karolewie – 20 kwietnia 2023 roku w ZSAE Karolewo
8:30 – 9:00 uroczyste rozpoczęcie, występ artystyczny uczniów z ZSAE Karolewo
9:00 – 10:30 prezentacja najlepszych baśni, dodatkowe konkursy dla uczestników oraz integracja młodzieży
10:30 – 11:30 spacer po szkole, kurs tańca ludowego poprowadzony przez nauczycieli i uczniów ZSAE Karolewo, obiad
12:00 – 13:00 ogłoszenie wyników i omówienie sprawdzonych prac, wręczenie nagród, refleksje opiekunów oraz samych uczestników, pamiątkowe zdjęcie

XLV Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej, Zespół Szkół Budowlanych w Bydgoszczy, 13-15.04.2023r.(zakończony)

2023-03-31
mat. organizatora

mat. organizatora

Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej to zawody na szczeblu okręgowym i centralnym. Zespół Szkół Budowlanych w Bydgoszcz jako zwycięzca zeszłorocznej Olimpiady, ma zaszczyt organizować w naszej Szkole tegoroczne uroczystości dla najlepszych uczniów szkół geodezyjnych w Polsce. Wydarzenie to będzie promowało miasto Bydgoszcz jako ważny ośrodek nauki, z wieloma uczelniami wyższymi o różnorodnym profilu kształcenia. Podczas Olimpiady propagowane są wśród uczestników zasady szlachetnego współzawodnictwa, co w szczególności zasługuje na poparcie i wspieranie w dążeniu do wypracowania właściwych zachowań w życiu społecznym.
Cel przedsięwzięcia:
- rozszerzenie zakresu i podniesienie poziomu wiedzy uczniów w dziedzinie geodezji
i kartografii,
- odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów oraz ich zainteresowań zawodowych,
- rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu,
- przygotowanie uczniów do nauki w szkołach wyższego stopnia oraz do wykonywania zawodu,
- stworzenie młodzieży szkolnej i nauczycielom możliwości szlachetnego współzawodnictwa.

Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej organizowana jest w ramach zadania publicznego MEiN „Organizacja i przeprowadzenie olimpiad i turniejów tematycznych".
Zachęcamy do śledzenia wyników nadchodzącego wydarzenia na stronie: https:// geodezja.org.pl.

XIV edycja Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej, Bydgoszcz, 12-14 kwietnia 2023r.(zakończony)

2023-03-28
mat. organizatora

mat. organizatora

O tytuł Mistrza Wiedzy Hotelarskiej organizowanej przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy powalczy 34 uczniów z całej Polski. Etap centralny składa się z testu z wiedzy hotelarskiej oraz zawodów praktycznych w Rezydencji Sowa. Wydarzeniem towarzyszącym jest I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Turystyka Odpowiedzialna”, nawiązująca do tematu przewodniego Olimpiady.

"Muszkieterowie słowa"Mistrzostwa Polski Debat Oksfordzkich w Języku Angielskim, 31.03. - 1.04. 2023r. Bydgoszcz (zakończone)

2023-03-30
mat. organizatora

mat. organizatora

Projekt obecny jest w przestrzeni edukacyjnej od 2014 roku, od tego czasu prężnie się rozwija, przenosząc młodych ludzi na wyższy poziom wykształcenia oraz torując drogę ku lepszej przyszłości. Celem przedsięwzięcia jest nie tylko organizacja Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich w Języku Angielskim, ale również nauczanie młodzieży, nauczycieli, sędziów i marszałków. Ogromnie ważna jest edukacja, odzwierciedlająca potrzeby współczesnego świata. Umiejętność krytycznego myślenia, szukanie wiarygodnych informacji, kulturalne spieranie się z oponentem, z poszanowaniem odmienności jego opinii, to dziś kompetencje kluczowe, wysoko cenione na rynku pracy. Fakt, że całość odbywa się w języku angielskim poszerza spektrum możliwości. Ponadto, dobrze dobrane tezy z obszarów ważnych dla świata, związanych np. z edukacją społeczną, pomocą humanitarną, przedsiębiorczością, innowacjami, czy ekologią, zachęcają młodzież do poszukiwania informacji na dany temat, powodują zainteresowanie określonym problemem i w konsekwencji inspirują do działania.

XX edycja Miejskiego Konkursu Historycznego „Dzieje Torunia”. 24 marca 2023 r. w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Grunwaldzkiej 33/35 w Toruniu. Patronat medialny Polskie Radio PiK (zakończony)

2023-03-22
mat. organizatora

mat. organizatora

Celem konkursu jest poznanie historii naszej małej Ojczyzny – Torunia. Uczestnicy konkursu mają być ambasadorami miasta w krzewieniu wiedzy o nim w Polsce, Europie i na innych kontynentach.
Miejski Konkurs Historyczny „Dzieje Torunia” odgrywa ważną rolę w procesie kształtowania tożsamości regionalnej wśród młodych ludzi, dbających o dziedzictwo kulturowe i historyczne poprzednich pokoleń.
Konkurs niezmiennie cieszy się zainteresowaniem wśród uczniów toruńskich szkół. Jest on nie tylko szansą dla młodych miłośników historii do zdobycia nagród i prestiżu, ale głównie wyjątkową okazją do pogłębienia wiedzy o naszym pięknym mieście Toruniu – naszej małej Ojczyźnie.
Tematem przewodnim tegorocznej edycji „Dziejów Torunia” jest: „Toruń w okresie dwudziestolecia międzywojennego”.
Uroczyste rozstrzygnięcie XX Miejskiego Konkursu Historycznego „Dzieje Torunia”, rozpocznie się w piątek 24 marca 2023 roku o godzinie 12.30. Nagrody wręczy laureatom Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski.
Zgromadzeni widzowie będą mieli okazję wysłuchać koncertu pt. „Pieśni patriotyczne i przeboje lat 20 i 30 XX wieku”, przygotowanego przez uczniów VIII Liceum Ogólnokształcącego pod kierunkiem Pana Łukasza Urbańskiego oraz pani Moniki Jędrzejewskiej- Gmiterek.
Organizatorami konkursu są: VIII Liceum Ogólnokształcące i Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego oraz Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia.
Honorowy patronat nad konkursem od 20 lat sprawuje Pan Michał Zaleski-Prezydent Miasta Torunia.
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę