CZTERY PORY ROKU 2.4 - ZASADY

2024-03-12
1. Polskie Radio-Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. w likwidacji z siedzibą w Bydgoszczy (ul. Gdańska 48-50, 85-006 Bydgoszcz) ustanawia specjalną ofertę handlową dla przedsiębiorców pn. „Cztery pory roku 2.4”.

2. Oferta ważna jest w dniach od 4 marca 2024 roku do 28 lutego 2025 roku(1).

3. Z oferty może skorzystać każdy przedsiębiorca, który prowadzi działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

4. W ramach niniejszej oferty, przedsiębiorca ma prawo do zakupu kampanii reklamowych w promocyjnej cenie:
a) 9 000,00 (dziewięć tysięcy) złotych plus VAT, obejmujących w sumie:

- 450 spotów na antenie Polskiego Radia PiK z możliwością dowolnego rozplanowania w ciągu roku, oraz dodatkowo możliwość dokupienia publikacji megabanera reklamowego (1920 x320 px)(4) na portalu www.radiopik.pl w promocyjnej cenie 200 (dwieście) złotych plus VAT miesięcznie za 60 dni ekspozycji;

b) 5 000,00 (pięć tysięcy) złotych plus VAT, obejmujących w sumie:

- 200 spotów na antenie Polskiego Radia PiK z możliwością dowolnego rozplanowania w ciągu roku, oraz dodatkowo możliwość dokupienia publikacji megabanera reklamowego (1920 x 320 px)(4) na portalu www.radiopik.pl w promocyjnej cenie 100 (sto) złotych plus VAT miesięcznie za 30 dni ekspozycji.

5. Do reklam zakupionych w niniejszej ofercie stosuje się następujące zasady:
- reklama dźwiękowa nie może być dłuższa niż 30 sek.,
- za każdorazowe nagranie reklamy obowiązuje opłata 250,00 (dwieście pięćdziesiąt) złotych plus VAT(2)
- treść reklam musi być zgodna z obowiązującym porządkiem prawnym i dotyczyć bezpośrednio działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę,
- zamówienia reklam należy składać pocztą elektroniczną na adres: reklama@radiopik.pl(3),
- istnieje możliwość zakupu wielokrotności pakietów.

6. Polskie Radio-Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. w likwidacji zastrzega sobie prawo do odmowy emisji reklamy bez podania przyczyn.(1) termin od 4 marca 2024 roku do 28 lutego 2025 roku oznacza, że kampanie zamówione w ramach niniejszej oferty muszą być zlecone do dnia 31 października 2024 roku z terminem realizacji do 28 lutego 2025 roku;
(2) spot podstawowy – jeden lektor+podkład muzyczny;
(3) kampanie realizowane będą w kolejności zgłoszeń, po akceptacji przedłożonego mediaplanu;
(4) materiał graficzny do publikacji na portalu www.radiopik.pl dostarcza zamawiający.


POLSKA W BUDOWIE 2.4 – ZASADY

2024-03-12
1. Polskie Radio-Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. w likwidacji z siedzibą w Bydgoszczy (ul. Gdańska 48-50, 85-006 Bydgoszcz) ustanawia specjalną ofertę handlową dla przedsiębiorców pn. „Polska w budowie 2.4”.

2. Oferta ważna jest w dniach od 4 marca 2024 roku do 28 lutego 2025 roku(1).

3. Z oferty może skorzystać każdy przedsiębiorca, który prowadzi działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w branży budownictwa mieszkaniowego i użytkowego, produkcji materiałów budowlanych, materiałów wykończeniowych, wyposażenia wnętrz, produkcji mebli, handlu materiałami, usług finansowych dotyczących kredytów hipotecznych.

4. W ramach niniejszej oferty, przedsiębiorca ma prawo do zakupu kampanii reklamowych w promocyjnej cenie:

a) 8 000,00 (osiem tysięcy) złotych plus VAT, obejmujących w sumie:

- 500 spotów na antenie Polskiego Radia PiK,
- emisję reklamy dźwiękowej w specjalnych blokach o godz. 5.55, 9.55, 12.10 i 18.05,

oraz dodatkowo możliwość dokupienia publikacji megabanera reklamowego (1920 x320 px)(4) na portalu www.radiopik.pl w promocyjnej cenie 300 (trzysta) złotych plus VAT miesięcznie za 90 dni ekspozycji.

b) 3 000,00 (trzy tysiące) złotych plus VAT, obejmujących w sumie:

- 120 spotów na antenie Polskiego Radia PiK,
- emisję reklamy dźwiękowej w specjalnych blokach o godz. 5.55, 9.55, 12.10 i 18.05,

oraz dodatkowo możliwość dokupienia publikacji megabanera reklamowego (1920 x320 px)(4) na portalu www.radiopik.pl, w promocyjnej cenie 200 (dwieście) złotych plus VAT miesięcznie za 60 dni ekspozycji.

5. Do reklam zakupionych w niniejszej ofercie stosuje się następujące zasady:
- reklama dźwiękowa nie może być dłuższa niż 30 sek.,
- za nagranie reklamy obowiązuje opłata 250,00 (dwieście pięćdziesiąt) złotych plus VAT(2),
- treść reklam musi być zgodna z obowiązującym porządkiem prawnym i dotyczyć bezpośrednio działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę,
- zamówienia reklam należy składać pocztą elektroniczną na adres:reklama@radiopik.pl(3),
- istnieje możliwość zakupu wielokrotności pakietów.

6. Polskie Radio-Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. w likwidacji zastrzega sobie prawo do odmowy emisji reklamy bez podania przyczyn.


(1) termin 4 marca 2024 roku – 28 lutego 2025 roku oznacza, że kampanie zamówione w ramach niniejszej oferty muszą być zlecone do dnia 31grudnia 2024 roku z terminem realizacji do 28 lutego 2025 roku;
(2) spot podstawowy – jeden lektor+podkład muzyczny;
(3) kampanie realizowane będą w kolejności zgłoszeń, po akceptacji przedłożonego mediaplanu;
(4) materiał graficzny do publikacji na portalu www.radiopik.pl dostarcza zamawiający.

DOBRA POGODA 2.4 – ZASADY

2024-03-12
1. Polskie Radio-Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. w likwidacji z siedzibą w Bydgoszczy (ul. Gdańska 48-50, 85-006 Bydgoszcz) ustanawia specjalną ofertę handlową dla przedsiębiorców pn. „Dobra pogoda 2.4”.

2. Oferta ważna jest w dniach od 4 marca 2024 roku do 28 lutego 2025 roku(1).

3. Z oferty może skorzystać każdy przedsiębiorca, który prowadzi działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

4. W ramach niniejszej oferty, przedsiębiorca ma prawo do zakupu kampanii sponsoringowej w promocyjnej cenie:

a) 12 500,00 (dwanaście tysięcy pięćset) złotych plus VAT, obejmujących w sumie:
- 1200 wskazań sponsorskich prognozy pogody antenie Polskiego Radia PiK,

oraz dodatkowo możliwość dokupienia publikacji megabanera reklamowego (1920 x320 px)(4) na portalu www.radiopik.pl w promocyjnej cenie 200,00 (dwieście) złotych plus VAT miesięcznie za 60 dni ekspozycji;

b) 7 500,00 (siedem tysięcy pięćset) złotych plus VAT, obejmujących w sumie:

- 650 wskazań sponsorskich prognozy pogody antenie Polskiego Radia PiK,

oraz dodatkowo możliwość dokupienia publikacji megabanera reklamowego (1920x320 px)(4) na portalu www.radiopik.pl w promocyjnej cenie 100,00 (sto) złotych plus VAT miesięcznie za 60 dni ekspozycji.

5. Do kampanii zakupionych w niniejszej ofercie stosuje się następujące zasady:
- dźwiękowe wskazanie sponsorskie nie może być dłuższe niż 8 sek.,
- za nagranie wskazania sponsorskiego obowiązuje opłata 200,00 (dwieście) złotych plus VAT (2),
- treść wskazania sponsorskiego musi być zgodna z obowiązującym porządkiem prawnym i dotyczyć bezpośrednio działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę,
- zamówienia kampanii należy składać pocztą elektroniczną na adres: reklama@radiopik.pl (3).

6. Polskie Radio-Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. w likwidacji zastrzega sobie prawo do odmowy emisji wskazania sponsorskiego bez podania przyczyn.(1) termin 4 marca 2024 – 28 lutego 2025 roku oznacza, że kampanie zamówione w ramach niniejszej oferty muszą być zlecone do dnia 31 grudnia 2024 roku z terminem realizacji do 28 lutego 2025 roku;
(2) wskazanie sponsorskie – jeden lektor;
(3) kampanie realizowane będą w kolejności zgłoszeń, po akceptacji przedłożonego mediaplanu;
(4) materiał graficzny do publikacji na portalu www.radiopik.pl dostarcza zamawiający.

STARTER 2.4 – ZASADY

2024-03-12
1. Polskie Radio-Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. w likwidacji z siedzibą w Bydgoszczy (ul. Gdańska 48-50, 85-006 Bydgoszcz) ustanawia specjalną ofertę handlową dla przedsiębiorców pn. „Starter 2.4”.

2. Oferta ważna jest w dniach od 4 marca 2024 roku do 28 lutego 2025 roku(1).

3. Z oferty może skorzystać każdy przedsiębiorca, który prowadzi działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a nie ogłaszał się na antenie Polskiego Radia PiK w terminie 18 miesięcy poprzedzających złożenie zlecenia w ramach pakietu.

4. W ramach niniejszej oferty, przedsiębiorca ma prawo do zakupu kampanii reklamowych w promocyjnej cenie:

a) 1 750,00 (jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt) złotych plus VAT, obejmujących w sumie:

- 50 emisji spotu na antenie Polskiego Radia PiK,
- produkcję reklamy(2),

oraz dodatkowo możliwość dokupienia publikacji megabanera reklamowego (1920x320 px)(4) na portalu www.radiopik.pl w promocyjnej cenie 100,00 (sto) złotych plus VAT miesięcznie za 30 dni ekspozycji;

b) 3 500,00 (trzy tysiące pięćset) złotych plus VAT, obejmujących w sumie:

- 150 emisji spotu na antenie Polskiego Radia PiK,
- produkcję reklamy(2),

oraz dodatkowo możliwość dokupienia publikacji megabanera reklamowego (1920x320 px)(4)na portalu www.radiopik.pl w promocyjnej cenie 200,00 (dwieście) złotych plus VAT miesięcznie za 60 dni ekspozycji.

5. Do reklam zakupionych w niniejszej ofercie stosuje się następujące zasady:
- reklama dźwiękowa nie może być dłuższa niż 30 sek.,
- za nagranie reklamy obowiązuje opłata 250,00 (dwieście pięćdziesiąt) złotych plus VAT2,
- treść reklam musi być zgodna z obowiązującym porządkiem prawnym i dotyczyć bezpośrednio działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę,
- zamówienia reklam należy składać pocztą elektroniczną na adres: reklama@radiopik.pl (3),
- istnieje możliwość zakupu wielokrotności pakietów.

6. Polskie Radio-Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. w likwidacji zastrzega sobie prawo do odmowy emisji reklamy bez podania przyczyn.


(1) termin 4 marca 2024 – 28 lutego 2025 roku oznacza, że kampanie zamówione w ramach niniejszej oferty muszą być zlecone do dnia 31 grudnia 2024 roku z terminem realizacji do 28 lutego 2025 roku;
(2) spot podstawowy – jeden lektor+podkład muzyczny;
(3) kampanie realizowane będą w kolejności zgłoszeń, po akceptacji przedłożonego mediaplanu;
(4) materiał graficzny do publikacji na portalu www.radiopik.pl dostarcza zamawiający.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę