WYDARZENIA


Gra terenowa-"Misja profilaktyka" - Zespół Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie 21 maja 2024r.

2024-05-20
mat. organizatora

mat. organizatora

Wójt Gminy Dobrcz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Komisariatem Policji w Koronowie już po raz trzeci zaprasza na Grę terenową- „Misja profilaktyka”, która odbędzie się w tym roku w gościnnych progach Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie w dniu 21 maja 2024 r. Konkurs skierowany jest do uczniów klas V i VI szkół podstawowych z terenu gminy Dobrcz. Na zawodników będzie czekało 12 stacji, gdzie należy wykazać się wiedzą i umiejętnościami praktycznymi m.in. z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, pierwszej pomocy, ekologii, strzelectwa czy łucznictwa.

"Misja Profilaktyka" to unikalne połączenie rozrywki z edukacją, które nie tylko przynosi radość uczestnikom, ale także promuje zdrowy styl życia i wartości społeczne. Poprzez interaktywne zadania, dzieci będą miały okazję bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami różnych instytucji, co wzmacnia poczucie bezpieczeństwa i zaufania do tych instytucji. To również ważny element budowania lokalnego partnerstwa na rzecz działań profilaktycznych. Wielosektorowość pozwala na przygotowanie pełnej oferty działań. Zaś młody człowiek poprzez zabawę zdobywa wiedzę o profilaktyce i instytucjach oraz wyrabia dobre nawyki.

Festiwal Architektury - Politechnika Bydgoska - od 10 do 25 maja 2024r. Młyny Rothera

2024-05-07
mat. organizatora

mat. organizatora

Festiwal Architektury rozpocznie się 10 maja tego roku w Młynach Rothera i potrwa do 25 maja.
Jest to wydarzenie organizowane przez Politechnikę Bydgoską i
pracowników Katedry Architektury i Urbanistyki Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska (WBAiIŚ).

TEMAT RZEKA to tegoroczna nazwa wystaw, konferencji oraz warsztatów, na których to zostaną zaprezentowane prace studentów, architektów, rzeźbiarzy i artystów.

Cel to spotkanie architektów i osób zajmującej się kształtowaniem przestrzeni oraz wymiany myśli w ujęciu interdyscyplinarnym. Obejmuje on grupę zagadnień z szeroko pojętą problematyką sztuki i techniki w architekturze, zagadnieniach kształtowania przestrzeni miast i zespołów krajobrazowych.

Jednostka i państwo w cyberprzestrzeni, Wydział Nauk o Polityce i Administracji UKW, Międzynarodowa Konferencja Naukowa w dniach 20-21 maja 2024r. w Bibliotece UKW

2024-05-15
mat. organizatora

mat. organizatora

Wydział Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy serdecznie zaprasza do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.
Jednostka i państwo w cyberprzestrzeni, która odbędzie się w dnach 20-21 maja 2024 r.
w Bibliotece UKW.
Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych wprowadził wiele zmian w życiu
jednostek, społeczeństw, a także w funkcjonowaniu państw i organizacji międzynarodowych.
Cyberprzestrzeń stała się równoległą przestrzenią ich działalności, nie tylko przenosząc pewne aktywności w sferę wirtualną, ale także inicjując zupełnie nowe. Wśród licznych korzyści, jakie obserwujemy w związku z zastosowaniem elektronicznych narzędzi komunikacji w sferze publicznej, warto zwrócić uwagę na zmiany w procesie rządzenia i zarządzania państwem - w formie elektronicznej administracji czy egovernance, ale także na nowe formy uczestnictwa obywatelskiego, zarówno formalnego jak i nieformalnego. Zastosowanie elektronicznych narzędzi komunikacji przekroczyło już bowiem potencjał komunikacyjny, stając się istotnym elementem życia prywatnego i publicznego. Wraz z tymi zmianami, pojawiły się także nowe zagrożenia związane z bezpieczeństwem informacji i transakcji w sieci, systemów cyfrowych, a także z prywatnością czy podejmowaniem aktywności w społecznościach sieciowych. Cyberbezpieczeństwo staje się obecnie poważnym wyzwaniem zarówno dla organizacji, jak i państwa, a działania na rzecz świadomego korzystania z internetu przez jego użytkowników przyczyniają się do budowania ich odporności cyfrowej.
Mając na uwadze różnorodne aspekty funkcjonowania jednostek i państw
w cyberprzestrzeni, organizatorzy konferencji zaprosili specjalistów - naukowców i ekspertów
z kraju i zagranicy, przedstawicieli wielu dziedzin i dyscyplin naukowych zainteresowanych
cyberprzestrzenią i jej aspektami w perspektywie politologicznej, prawnej, socjologicznej,
psychologicznej, pedagogicznej, ekonomicznej, technologicznej, militarnej, a także
praktyków reprezentujących instytucje i organizacje lokalne. Spotkanie podczas konferencji
ma na celu nie tylko wymianę wiedzy, ale stanowić będzie okazję do zainicjowania i rozwoju
współpracy w tym obszarze.
Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Ministra Cyfryzacji, Wojewody
Kujawsko - Pomorskiego, Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego, Prezydenta
Miasta Bydgoszczy, Dowódcy Joint Force Training Centre, Dyrektora NATO Military Police
Centre of Excellence, JM Rektora UKW oraz Polskiego Towarzystwa Cyfrowego i Polskiego
Towarzystwa Nauk Politycznych, a także Patronatem medialnym TVP3 Bydgoszcz oraz Radia PiK.
Więcej informacji na stronie
www.cyber.ukw.edu.pl

Dni Nauki MEDICALIA, UMK, Collegium Medicum 22-25 maja 2024r.

2024-05-17
mat. organizatora

mat. organizatora

W dniach 22-25 maja br. odbędą się JUBILEUSZOWE MEDICALIA – DNI NAUKI WCOLLEGIUM MEDICUM UMK Serdecznie zapraszamy uczniów oraz mieszkańców regionu
na Jubileuszowe Medicalia 2024 20 lat Collegium Medicum i 40 lat medycyny w Bydgoszczy to doskonała okazja do podzielenia się z mieszkańcami regionu praktyczną medycyną
Zapraszamy na warsztaty przygotowane przez pracowników naukowych Collegium Medicum UMK organizowane w pracowniach i laboratoriach, do których dostęp na co dzień mają tylko wybrani ;) Festiwal nauki „Medicalia” to coroczna impreza popularyzująca nauki medyczne, organizowana przez Collegium Medicum UMK nieustannie od 2000r. „Medicalia” ewoluowały rozwijając się do formy wielowarsztatowego eventu, dostępnego dla mieszkańców województwa.
W ciągu festiwalowego tygodnia odbywają się pokazy, warsztaty i wykłady,
udostępniane są sale operacyjne,laboratoria i inne miejsca zazwyczaj niedostępne dla osób postronnych. Imprezy mają charakter edukacyjny i nieodpłatny.
Serdecznie zapraszamy!
Kalendarz szczepień dorosłych – aktualne zalecenia.
Prowadzący: dr hab. n. med. Krzysztof Buczkowski, prof. UMK, lek. Sandra Janiak
Miejsce: Budynek dydaktyczny patomorfologii, ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz, aula 019.
Data: 22.05.2024
Godzina: 11:00- 13:00
Ilość miejsc: 50 i więcej
Szczepienia stanowią najważniejszą metodę zapobiegania chorobom zakaźnym. W ostatnich latach mocno zwiększyły się możliwości szczepień dzieci jak i osób dorosłych. W trakcie prezentacji przedstawione zostaną korzyści i potencjalne działania uboczne szczepień. Omówione zostaną możliwości szczepień ze szczególnym uwzględnieniem osób dorosłych oraz pojawiające się wątpliwości dotyczące szczepień ochronnych. Sugerowana grupa wiekowa 16+.
Każdy mężczyzna powinien raz w miesiącu sam zbadać swoje jądra. Czy już to zrobiłeś?
Prowadzący: dr n. med. Adam Ostrowski, Jan Kiersztyn
Miejsce: Biblioteka Collegium Medicum UMK ul. M. Skłodowskiej-Curie 9 sala nr 8
Data: 22.05.2024
Godzina: 16:00- 17:00
Ilość miejsc: 25
W tej interaktywnej lekcji zdrowia położymy nacisk na to, żeby każdy młody człowiek zdawał sobie sprawę z niepokojących objawów i czynników ryzyka raka jądra, co umożliwi mu szybkie wykrycie i wczesną interwencję w chorobę. Uczestnicy dowiedzą się, które sygnały wymagają wizyty u lekarza i jak samemu dbać o swoje zdrowie. Seminarium ma na celu przełamanie tabu i niepewności wokół tematu, zachęcenie do otwartości i odpowiedzialności za zdrowie.
Biofeedback, czyli podglądanie emocji.
Prowadzący: dr Inga Dziembowska, dr Joanna Ligmanowska
Miejsce: Sala dydaktyczna Katedry Patofizjologii, ul. Curie-Skłodowskiej 9, | Zbiórka uczestników 10 min przed rozpoczęciem warsztatu przy Dziale Promocji i Komunikacji CM UMK - Budynek dydaktyczny patomorfologii
Data: 23.05.2024
Godzina: 9.45-10.30
Ilość miejsc: 6
Biofeedback to narzędzie edukacyjne, które pomaga nam obserwować fizjologiczne reakcje organizmu i świadomie na nie wpływać. Jest to metoda stosowana w między innymi w terapii zaburzeń uwagi, zaburzeń emocjonalnych, zaburzeń zachowania, przewlekłych bólów głowy, zaburzeń snu, padaczek czy poudarowych uszkodzeń mózgu, jak również w celu poprawy samokontroli u osób dorosłych, w szczególności w sporcie. Dzięki przyjaznemu dla pacjenta interfejsowi w postaci gry komputerowej, uczy się on sterowania takimi parametrami fizjologicznymi jak zmienność rytmu serca (HRV), opór skóry (GSR) oraz aktywność fal mózgowych (EEG),
Zajęcia warsztatowe będą polegały na wykonaniu ćwiczeń w oparciu o różne rodzaje biofeedbacku (EEG, HRV i GSR) oraz wcieleniu się w rolę terapeuty biofedback.

Zespół. Weronika Trojańska 23 maja (czwartek), 2024r godz. 18.00, wstęp wolny; Bydgoskie Centrum Sztuki ZESPÓŁ Weronika Trojańska, pokaz wideo i spotkanie z artystką

2024-05-14
mat. organizatora

mat. organizatora

„Zespół" rzuca wyzwanie utartym przekonaniom na temat natury muzyki, przywództwa i
współpracy. Dwukanałowe wideo przedstawia grupę dyrygentek stojących na scenie w sali
koncertowej dyrygujących pierwszą część „Magnificat" Johna Ruttersa oraz na sali baletowej, odtwarzających z pamięci indywidualnie wybrane kompozycje, swobodnie poruszających się w przestrzeni.
Brak konwencjonalnych instrumentalistów otwiera świat możliwości, Prezentując swoje
zdolności interpretacyjne i synergię współpracy, przekierowuje naszą uwagę na gesty,
ekspresje i interakcje między dyrygentkami, zmieniając ich rolę zarówno w muzyczną, jak i
performatywną formę sztuki. Słuchając ich koncertu, usłyszymy głównie nieartykułowane
głosy, dźwięki lub „gwizdanie” batuty, szmer poruszających się rąk. Wszystkie te elementy
zazwyczaj postrzegane są jako zakłócenia, czy szumy, ale paradoksalnie mogą nadać nowego znaczenia wykonywanej muzyce. W ten sposób zwracają uwagę na wartości, które zwykle nie mają większego znaczenia dla słuchacza. Odsłaniając niesłyszane harmonie, otwierają pole do interpretacji.
W tradycyjnej orkiestrze dyrygent pełni nieco autorytarną funkcję. Nadaje ton całemu
koncertowi, organizuje i wyzwala twórczą atmosferę. Czy dobry koncert symfoniczny jest
możliwy bez dyrygenta? Co się stanie, jeśli zaburzymy utarty porządek orkiestra-dyrygent? A
idąc dalej, stworzymy kolektyw złożony tylko z liderów? Tylko z kobiet? Dzisiejszy świat
potrzebuje zmian.
Performerki: Justyna Bęben, Katarzyna Chlebek, Magdalena Cichoń, Wiktoria Gołębiewska,
Urszula Kowal, Agnieszka Kowalik, Karolina Podwysocka
Realizacja wideo: Michał Lutrzykowski, video4bands i Anna Łukasiewicz
Realizacja audio: Kamil Kęska

"Zdrowie i bezpieczne wakacje bez używek" - konferencja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy 24 maja 2024r.

2024-05-14
mat. organizatora

mat. organizatora

Przygotowując się do zbliżających wakacji Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
w Bydgoszczy Wojciech Koper zaprasza na konferencję Zdrowe i bezpieczne wakacje bez
używek wraz z partnerskim uczestnictwem Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Bydgoszczy. Wydarzenie skierowane jest do młodzieży z klas VII i VIII
szkół podstawowych, jak również uczniów szkół ponadpodstawowych oraz pracowników
Inspekcji Sanitarnej.
- Mamy świetną okazję do uzmysłowienia uczniom, jak ważne jest dbanie o własne zdrowie i
wystrzeganie się korzystania z używek. Rozważne i świadome postępowanie, a także pamięć o istotnych aspektach wzmacniających zdrowie każdego dnia, szczególnie w okresie wakacyjnym, kiedy odbywają się kolonie, czy obozy przyczyni się do budowania zdrowych nawyków, co wpłynie bezpośrednio na zdrowie dzieci i młodzieży –
zaprasza Wojciech Koper, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy.
Konferencję objął Honorowym Patronatem Wojewoda Kujawsko-Pomorski Michał Sztybel.
Spotkanie odbędzie się w godzinach 10:00-12:00 w Sali Bydgoskiego Marca 1981 roku
z siedzibą w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim przy ul. Jagiellońskiej 3 w Bydgoszczy. Słuchaczom zostanie zaprezentowana prelekcja nt.„ Uzależnienia we współczesnym świecie”, którą przedstawi Agnieszka Noculak z Oddziału Profilaktyki
Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy:
- Współczesny świat dostarcza młodemu człowiekowi wachlarz bogatych przeżyć, stawia
przed nim nie zawsze łatwe wyzwania i oferuje moc, pozornych atrakcji, które często nie
sprzyjają zdrowiu. Największą siłę w pokonywaniu trudności dają dobre relacje z innymi
osobami i budowanie silnych więzi rodzinnych czy koleżeńskich. Łącząc wspólne możliwości znacznie łatwiej pokonać trudności i odnaleźć wsparcie w sytuacji kryzysowej. Najbliższy czas, czas wakacji wykorzystajmy zatem na wzmocnienie zdrowia w sposób konstruktywny bez używek – mówi Agnieszka Noculak, Starszy Asystent Oddziału Profilaktyki Zdrowotnej WSSE w Bydgoszczy.
Ponadto kom. Marcin Góra i asp. Zofia Wrzeszcz z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy zaprezentują wykład pn. „Recepta na zdrowe i bezpieczne wakacje” oraz Wiesława Chudobińska-Kula z Fundacji Parasol w Toruniu omówi temat
„Jak ustrzec się przed zakażeniem HIV – prawda i mity”.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konferencji w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie
Wojewódzkim!

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa BYDGOSTIANA - Tożsamość Miasta, Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy, 23-24.05.2024r.

2024-05-21
mat. organizatora

mat. organizatora

Magdziński, psychoanaliza i bydgoskie neony. Przed nami kolejna edycja „Bydgostiany”
W historii Bydgoszczy i regionu kryje się jeszcze wiele tajemnic, białych plam i niesłusznie
zapomnianych postaci. Nieco więcej światła na dzieje miasta rzucą uczestnicy IV
Ogólnopolskiej konferencji naukowej „Bydgostiana” organizowanej przez Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Początek już w najbliższy czwartek 23 maja o godz. 9:00. Hasło przewodnie tegorocznej „Bydgostiany” to „tożsamość miasta”. 23 i 24 maja prelegenci o różnych specjalnościach naukowych – od historyków przez psychologów po konserwatorów zabytków – spotkają się w murach Muzeum Okręgowego, by zaproponować nowe ścieżki dyskusji o dziejach Bydgoszczy oraz jej dawnej i współczesnej kulturze.
W IV edycji konferencji weźmie udział ponad 40 naukowców i badaczy lokalnej historii – poza silną bydgoską reprezentacją swoją obecność potwierdzili przedstawiciele Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu czy Muzeum Solca im. Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim.
Jaka jest tożsamość Bydgoszczy? Odpowiedzi będą szukać w siedzibie Muzeum Okręgowego
Interdyscyplinarny charakter „Bydgostiany” przekłada się na sporą i jednocześnie frapującą rozpiętość tematyczną wystąpień. Przykłady? W ciągu dwóch dni posłuchamy prelekcji m.in. o bydgoskiej
gwarze, fotografach z XIX w., reklamie świetlnej, jachcie „Euros”, Starym Fordonie
czy szlaku bojowym 8. Bydgoskiego Pułku Piechoty. Autorzy referatów spróbują też odpowiedzieć na pytanie, czy Bydgoszcz to miasto-ogród, czy może miasto ogrodów, i przeprowadzą psychoanalizę na miejskim organizmie. Uwaga skupi się również na biografiach konkretnych osób na różne sposoby związanych z regionem.
Losy części z nich są znane i dobrze udokumentowane, są jednak i takie życiorysy, które warto przywrócić zbiorowej pamięci. Wśród nazwisk widniejących w programie sesji naukowej są m.in. Teofil Magdziński, Maksymilian Antoni Piotrowski, ks. Jan Filipiak, Wiesława Aniela Cichowicz i Marceli Neyder. Czy to oznacza, że całość zamknie się w stricte historycznym kluczu? – Wręcz przeciwnie – zapewniają organizatorzy i dodają, że dyskusja nie będzie unikać wątków osadzonych we współczesności i tych mapujących przyszłość. Mowa zarówno o szansach rozwojowych, ale i wyzwaniach czy zagrożeniach, które stoją przed nowoczesnym miastem.
Obrad w sali audiowizualnej MOB przy Gdańskiej 4 będzie mógł wysłuchać każdy, a koszt biletu na pojedynczy dzień konferencji wyniesie 5 zł.
„Bydgostiana” zagościła na kulturalnej mapie Bydgoszczy w 2021 roku. Ubiegłoroczną odsłonę konferencji w dużej części poświęcono działalności Muzeum Okręgowego im. Leona
Wyczółkowskiego, które obchodziło wówczas 100. rocznicę powstania.

XLIII Dni Otwartych Drzwi Targi Rolno-Budowlane,Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, miejsce: ul. Nizinna 9, Włocławek 25-26.05.2024r.

2024-03-25
mat. organizatora

mat. organizatora

Dni Otwartych Drzwi są imprezą wystawienniczo – targową wpisaną w kalendarz imprez krajowych, organizowaną po raz czterdziesty trzeci. Głównym celem targów jest promocja innowacji w rolnictwie i na terenach wiejskich, doradztwo i konsultacja oraz wymiana doświadczeń między producentami rolnymi i specjalistami z różnych dziedzin rolnictwa. Praktyka pokazuje, że targi są najbardziej skuteczną i dobrze przyjętą formą prezentowania nowości rolniczych.

XII Bydgoski Marsz dla Życia i Rodziny 26 maja 2024r.

2024-05-07
mat. organizatora

mat. organizatora

XII Bydgoski Marsz dla Życia i Rodziny odbędzie się 26 maja br. W tym roku przebiegać będzie pod hasłem "ZJEDNOCZENI DLA ŻYCIA, RODZINY, OJCZYZNY!". Celem Marszu, jest promocja wartości życia i rodziny. Będziemy odkrywać radość we wspólnym świętowaniu. Towarzyszyć nam będą rodziny, które są przyszłością naszego Narodu. Marsz zaczyna się Mszą Świętą o godzinie 12:30 w Katedrze Bydgoskiej pod wezwaniem Św. Marcina i Mikołaja, której przewodniczyć będzie ordynariusz Diecezji Bydgoskiej ks. Bp Krzysztof Włodarczyk. Po Mszy Świętej o godzinie 14:00 wyruszamy ze Starego Rynku ulicami: Mostową, Focha, Gdańską, Mickiewicza, Al.Ossolińskich. Marsz zakończy się na placu przy Bazylice Mniejszej pod wezwaniem Św. Wincentego A Paulo, gdzie rozpocznie się Piknik Rodzinny. Na uczestników czeka wiele atrakcji takich jak: Park Rozrywki dla dzieci, zawody sportowe, konkursy plastyczne, koncerty, poczęstunek i tańce. O godz. 15.00 zapraszamy na koncert zespołu "Arka Noego" Marsz jest świętem rodzinnym, dlatego zapraszamy wszystkich, aby docenić wartość Rodziny i życia i ucieszyć się wspólnie spędzonym czasem.
Serdecznie zapraszamy
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę