Piątek, 30 września 2022 r.   Imieniny: Wery, Honoriusza, Hieronim
Polskie Radio PiK » O nas

Praca

Robotnik gospodarczy

Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy "Polskie Radio Pomorza i Kujaw" Spółka Akcyjna poszukuje kandydata na stanowisko:

Robotnik gospodarczy
Miejsce pracy: Bydgoszcz

Zadaniem osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie m.in.:
• dokonywanie bieżących napraw, przeglądów oraz usuwanie drobnych awarii: wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
• nadzór na prawidłowym działaniem węzłów CO Spółki,
• codzienne sprzątanie obejścia oraz pasów zieleni i placów otaczających budynki oraz tarasów,
• strzyżenie i podlewanie trawy, krzewów oraz usuwanie gromadzących się liści, zabezpieczenia budynków i utrzymania estetyki terenu oraz innych prac związanych z utrzymaniem w dobrym stanie terenów zielonych
• w okresie zimowym: odśnieżanie i usuwanie lodu z ciągów komunikacyjnych, a także posypywanie ich solą i piaskiem,
• wykonywanie w uzgodnieniu z przełożonym prac m.in. ślusarskich, malarskich, hydraulicznych, itp.,
• dokonywanie bieżących przeglądów pomieszczeń sanitarnych i biurowych w celu sprawdzenia sprawnego funkcjonowania urządzeń tam zamontowanych
i użytkowanych,
• planowanie i realizacja procesu zakupów (materiały biurowe i inne administracyjne),
• dozorowanie instalacji dostarczających media do obiektu.

Od kandydatów oczekujemy:
Osoba zatrudniona na tym stanowisku powinna być samodzielna, gotowa do pracy w zmiennych warunkach środowiskowych, a także nastawiona na wykonywanie zleconych zadań i podporządkowanie względem przełożonych.
Oferujemy:
• umowę o pracę,
• pracę w renomowanej spółce o stabilnej pozycji.

Zgłoszenia z cv i listem motywacyjnym oraz z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla celów rekrutacji o treści:
„Na podstawie z art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Polskie Radio-Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. ul. Gdańska 48-50, 85-006 Bydgoszcz”, należy przesyłać na adres poczty elektronicznej rekrutacje@radiopik.pl, w terminie do dnia 9 października 2022 r., umieszczając w tytule „Robotnik gospodarczy”.

INFORMACJA DLA KANDYDATA NA PRACOWNIKA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy Panią/Pana, że:
1. Administratorem przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych jest:
Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy
„Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A.
85-006 Bydgoszcz ul. Gdańska 48-50
REGON: 090449804
2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) celem realizacji aktualnego procesu rekrutacyjnego.
3. Podanie danych nie jest obowiązkowe, brak podania danych osobowych powoduje wstrzymanie procesu rekrutacyjnego.
4. Dane nie będą przekazywane poza granicę kraju ani użyte do profilowania.
5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji.
6. Posiada Pani/Pan prawo do:
a) żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
c) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
d) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych.
7. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Spółce jest:
Arnold Paszta e-mail: arnold.partner@gmail.com.