Budynek i maszt Rozgłośni Pomorskiej Polskiego Radia. Źródło: http://stawki.org/node/42

Budynek i maszt Rozgłośni Pomorskiej Polskiego Radia. Źródło: http://stawki.org/node/42

Rozgłośnia Pomorska Polskiego Radia ma wyjątkową historię związaną z dwoma miastami: do 1939 r. z Toruniem, od 1945 r. z Bydgoszczą. Uroczyste otwarcie rozgłośni odbyło się 15 stycznia 1935.

Było to wydarzenie na skalę ogólnopolską, ale miało też znaczenie międzynarodowe. Rozgłośnia wypełniła radiową „pustkę” w eterze Wielkiego Pomorza, w którym królowały dotąd propagandowe audycje nazistowskich Niemiec.
Mapa radiostacji w Polsce w 1938 r.

Mapa radiostacji w Polsce w 1938 r.

Studia rozgłośni powstały w strategicznych miejscach: Toruń – to ówczesna stolica województwa, Bydgoszcz – największe miasto, miasto na styku kultur oraz Gdynia – morska chluba II Rzeczypospolitej.

Międzynarodowy charakter programu podkreślały też m. in. transmisje z rejsów „flagowców” i audycje w języku szwedzkim.
Siedziba Rozgłośni Pomorskiej Polskiego Radia w Bydgoszczy. Fot. Włodzimierz Kałdowski

Siedziba Rozgłośni Pomorskiej Polskiego Radia w Bydgoszczy. Fot. Włodzimierz Kałdowski

Po II wojnie światowej władze Polskiego Radia utworzyły Pomorską Dyrekcję Okręgową z siedzibą w Bydgoszczy. Obejmowała ówczesne województwo pomorskie oraz część tzw. Ziem Odzyskanych ze Szczecinem i Gdańskiem. Zadaniem Dyrekcji była odbudowa zniszczonej i ograbionej przez okupantów radiofonii.

Pierwszym efektem były nowe rozgłośnie w Gdańsku i Szczecinie oraz nadajnik na Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy uruchomiony 1 maja 1945 roku. Uroczyste otwarcie rozgłośni regionalnej w Bydgoszczy odbyło się 1 lipca 1945 roku.

Polskie Radio Pomorza i Kujaw (Polskie Radio PiK) ma zaszczyt kontynuować historię i tradycję Rozgłośni Pomorskiej z racji swego pochodzenia, nazwy i szacunku dla ludzi, którzy pozostawili tu swój trwały, radiowy ślad.

To „ojcowie założyciele” radia w naszym regionie: Franciszek Wąsiak – Główny Inżynier rozgłośni w Toruniu i w Bydgoszczy, Tadeusz Kański – aktor ze Lwowa, pierwszy dyrektor rozgłośni (szef Pomorskiej Dyrekcji Okręgowej), Jeremi Przybora – pierwszy spiker (o swoich związkach z radiem mówił: „z radia powstałem i w radio się obrócę”), Arnold Rezler – kierownik Wydziału Programowego, założyciel i dyrygent słynnej orkiestry rozgłośni bydgoskiej i wielu innych.
Budynek Polskiego Radia PiK w Bydgoszczy

Budynek Polskiego Radia PiK w Bydgoszczy

Polskie Radio PiK jest obecnie jedyną instytucją obejmującą i integrującą cały region Pomorza i Kujaw. Posiada najnowocześniejszą infrastrukturę techniczną z pełnym wykorzystaniem nowych mediów, możliwością multimedialnej emisji programu w Internecie i w technologii cyfrowej DAB+, z jedynym w Polsce portalem archiwalnym (archiwum.radiopik.pl), zawierającym wszystkie audycje zarejestrowane w ciągu 87 lat jego historii.

89 years of Polish Radio of Pomerania and Kuyavy

Budynek i maszt Rozgłośni Pomorskiej Polskiego Radia

Budynek i maszt Rozgłośni Pomorskiej Polskiego Radia

The Pomerania Broadcasting Station holds an exceptional history – it was developing in two cities: until 1939 in Toruń and since 1945 in Bygdoszcz. An opening ceremony of the radio station took place on the 15 th of January 1935 .

This event was not only on a national scale but also had an international dimension. The radio station filled the ‘void’ in the Greater Pomerania air where until then there were only some propaganda broadcasts of the Nazi Germany.

In strategic locations broadcasting studios were created: in Toruń (the capital of region), Bydgoszcz (the biggest city, at the crossroad of cultures) and Gdynia (the maritime pride of the Second Republic of Poland). The international nature of the program was highlighted by, among others, transmissions from our flagships cruises and broadcasting in Swedish.

After the World War II the Polish Radio management created Pomerania Regional Directorate in Bydgoszcz. It embraced the then-Pomerania Voivodeship and part of so-called Regained Territories with Szczecin and Gdańsk. Its task was to rebuild the broadcasting station destroyed and pillaged by the occupants.

First results were the new stations in Gdańsk and Szczecin as well as the transmitter on the Dabrowski Hill in Bydgoszcz which was launched on the 1 st of May 1945 . An opening ceremony of the regional station in Bydgoszcz took place on the 1 st of July 1945 .

The Polish Radio of Pomerania and Kuyavy (Radio PiK) is honored to continue the history and tradition of the Pomerania Station thanks to its origin, its name and respect for people who left their permanent, ‘broadcast’ footprint.

They are the ‘founding fathers’ of radio in our region: Franciszek Wąsiak (Main Engineer of the station in Toruń and Bydgoszcz), Tadeusz Kański (actor from Lvov, the first director of the station – the chief of Pomerania Regional Directorate), Jeremi Przybora (the first radio announcer who said about his relations with radio: ‘From the radio I rose and to the radio I shall return’), Arnold Rezler (the chief of Department of Program, founder and conductor of the famous Bydgoszcz Station Orchestra) and many others.

The Polish Radio PiK is at the moment the only institution which embraces and integrates the whole region of Pomerania and Kuyavy. It has the most innovative technical infrastructure with full employment of the new media, the possibility of multimedia emission of the program in the Internet and digital technology DAB+ and with the only existing in Poland archive portal ( archiwum.radiopik.pl ) which holds all registered programs from the 87 years of its history.

89 ans de la Radio Polonaise en Poméranie et en Couïavie

Mapa "zasięgu" Rozgłośni Pomorskiej Polskiego Radia

Mapa "zasięgu" Rozgłośni Pomorskiej Polskiego Radia

La station de radiodiffusion de la Radio Polonaise en Poméranie a une histoire exceptionelle : elle se déroulait dans deux villes : jusqu'à 1939 à Toruń et, depuis 1945, à Bydgoszcz. L'inauguration solennelle de la station a eu lieu le 15 janvier 1935.

Cet événement à l'échelle polonaise avait pourtant l'importance mondiale. La station a rempli un vide dans « l'éther » de la Grande Poméranie où c'étaient les émissions de propagande diffusées par l'Allemagne Nazie qui régnaient jusqu'ici.

Les studios de la station ont apparu dans les lieux stratégiques : Toruń – la capitale de la voïvodie –, Bydgoszcz – la plus grande ville de la voïvodie et un carrefour des deux cultures –, et Gdynia – le port qui a été la gloire marine de la Deuxième République de Pologne. Le caractère international du programme a été souligné par entre autres les transmissions des croisières de nos vaisseaux amiraux et les émissions dans la langue suédoise.

Après la Seconde Guerre Mondiale les autorités de la Radio Polonaise ont créé la Direction Départementale dont le siège se trouvait à Bydgoszcz. Elle englobait la voïvodie de Poméranie de l'époque et une partie des Terres Récupérées avec Szczecin et Gdańsk. Son objectif consistait à la reconstruction de la station ruinée et dépouillée par les occupants.

Le premier résultat du fonctionnement de la Direction étaient les nouvelles stations qui se sont formées à Gdańsk et à Szczecin et l'émetteur situé sur la Colline de Dąbrowski à Bydgoszcz mis en marche le 1 mai 1945. L'inauguration solenelle de la station de radiodiffusion à Bydgoszcz a eu lieu le 1 juillet 1945.

La Radio Polonaise de la Poméranie et de la Couïavie (Radio PiK) a l'honneur de continuer l'histoire et la tradition de la station de radiodiffusion pour son origine, son nom et le respect pour les gens qui y ont laissé leur trace durable.

Voici les pères fondateurs de la radio dans notre région : Franciszek Wąsiak – l'ingénieur en chef de la station à Toruń et à Bydgoszcz, Tadeusz Kański – un acteur de Lviv, premier directeur de la station (chef de la Direction Départementale de Poméranie), Jeremi Przybora – premier speaker (il disait au sujet de ses relations avec la radio: « je suis radio et je retounerai à la radio »), Arnold Rezler – le directeur de la Section de Programme, le fondateur et le chef de la fameuse orchestre de la station de Bydgoszcz et beaucoup d'autres.

La Radio Polonaise PiK est à présent l'unique institution qui englobe et intègre tout la région de la Poméranie et la Couïavie. Elle possède la plus moderne infrastructure technique avec pleine utilisation de tous les nouveaux médias, la possibilité de la diffusion multimédia du programe sur Internet et dans la technologie audionumérique DAB+. Elle dispose comme l'unique en Pologne du portail des archives (site d'Internet: archiwum.radiopik.pl) comportant toutes les émissions enregistrées au cours de 85 ans de notre histoire.
Bydgoska siedziba Polskiego Radia PiK

Bydgoska siedziba Polskiego Radia PiK


Dane teleadresowe

Polskie Radio-Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy
"Polskie Radio Pomorza i Kujaw" SA - w likwidacji
ul. Gdańska 48-50, 85-006 Bydgoszcz

NIP: 5540316293
REGON: 09044980400000
KRS: 0000183992 - Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 703 900,00 zł wpłacony w całości

Centrala: tel. 52 327 40 00
Telefon dyżurny: 52 345 50 60
Antena: tel. 52 345 50 90

Newsroom: dzienniki@radiopik.pl
Nowe Media: internet@radiopik.pl
W sprawach ogólnych i administracyjnych: sekretariat@radiopik.pl

Redakcja we Włocławku:

Plac Wolności 1, lokal 17 A
(budynek WSHE)
87-800 Włocławek
tel. 54 232 76 93
e-mail: wloclawek@radiopik.pl
Częstotliwości nadawania: FM 100,1 MHz | Włocławek 100,3 MHz | Brodnica 106,9 MHz | DAB+ kanał 11A
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę