Historia – w Polskim Radiu PiK

Archiwum Dokumentów Fonicznych Polskiego Radia PiK (ADF) to ponad 100 tysięcy audycji. Pierwsze z nich pochodzą z 1946 roku – wcześniejsze zostały zniszczone przez niemieckich i radzieckich okupantów. Zachowane nagrania stanowią dźwiękową historię Kujaw, Pałuk, Kociewia, Krajny, Borów Tucholskich i innych regionów województwa. Kolejne pozycje ADF przedstawiają wydarzenia społeczne, gospodarcze, sportowe, religijne, kulturalne i są ważnym elementem dziedzictwa narodowego.

Polskie Radio Pomorza i Kujaw, jako pierwsza rozgłośnia w Polsce, udostępniło w 2009 roku wszystkie nagrania i dokumenty programowe na portalu: archiwum.radiopik.pl. Najważniejszym elementem dokumentacji papierowej są scenariusze audycji, często opatrzone pieczęcią cenzury. Teksty wygłoszone na antenie od 14 lutego 1945 roku zajmują ponad milion stron a sam proces digitalizacji i udostępniania na portalu zajmie kilka lat.

Bogactwo treści, zarówno w formie pisanej, jak i audialnej, może stanowić źródło wiedzy o regionie (i nie tylko) a specyfika dokumentów jest dodatkową atrakcją ułatwiającą jej poznanie. Radio z Historią, wykorzystując internetowe linki, tagi, słowa kluczowe itp., przedstawi prosty sposób na uzupełnienie wiadomości o Kazimierzu Wielkim, Mikołaju Koperniku, Andrzeju Szwalbe, Leonie Wyczółkowskim, Mennonitach, Krzyżakach, Krwawej Niedzieli oraz wielu innych postaciach, wydarzeniach, miejscowościach oraz obiektach związanych z regionem Pomorza i Kujaw.


21 lutego 2024

2024-02-21
Trzecie w lutym spotkanie w cyklu „Radio z historią” przybliża Słuchaczom tematykę rolnictwa. W dziejach kujawsko-pomorskiej rozgłośni sprawy rolników odnajdywały sobie miejsce audycjach „Czas dobrych gospodarzy” czy „Studio Wieś” i „Magazyn wiejski”. Obecnie otwierają każdą niedzielę o godz. 6:05 w magazynie „Agroporanek”. Jakie treści ilustrowały i wciąż przybliżają rzeczywistość wiejską w regionie w materiałach naszych reporterów? Można się przekonać wsłuchując się w publikacje ze źródeł audialnych zebranych w Archiwum Dokumentów Fonicznych na portalu archiwum.radiopik.pl!

Na początek przypominamy audycję Włodzimierza Chłodzińskiego z cyklu „Czas dobrych gospodarzy” z 5 listopada 1975 roku. 30 października 1971 roku w audycji „Studio Wieś” również Włodzimierz Chłodziński przyglądał się zagadnieniom hodowli rolnej. 10 kwietnia 1971 roku w audycji „Wiejskie zakamarki” Ewy Wrembel, przed mikrofonem zasiadł Wojciech Strąk. W audycji „Mówi Zielone Zagłębie” z 22 maja 1969 roku, Tadeusz Traczyk i Zdzisław Klimek rozprawiali o rozwoju mechanizacji w kółkach rolniczych. Problemy współczesnego rolnictwa i życia na wsi ujął Tadeusz Klimek w reportażu pt. „Kiermasz pod kogutkiem” z 16 września 1984 roku, a w audycji pod tym samym tytułem, 25 grudnia 1973 roku zagościli syn i wnuk Michała Drzymały - bohatera z zaboru pruskiego. 4 lutego 1982 roku w audycji z cyklu „Studio Wieś” o sankcjach prezydenta Reagana opowiadał Andrzej Krystek. 31 grudnia 1994 roku „Studio Wieś” wypełniła rozmowa Andrzeja Krystka z grudziądzkim rzeźbiarzem Cezarym Kopikiem. Drugim gościem Andrzeja Krystka w tej samej audycji był Zygmunt Kędzierski - rzeźbiarz ludowy z Przymuszewa koło Tucholi. 27 marca 2006 roku problematykę wiejską i rolniczą w magazynie „Studio Wieś” przedstawił Paweł Janicki. O przypadkach ptasiej grypy i ASF w województwie kujawsko-pomorskim rozmawiano w trakcie spotkań w Przysieku i Tucholi, co 11 lutego 2017 roku zabrzmiało echem w „Magazynie wiejskim” pod redakcją Andrzeja Krystka. 28 stycznia 2024 roku w audycji z cyklu „Agroporanek” Ireneusz Sanger mówił m.in. o rolniczym proteście w Gniewkówcu i omawiał bieżące działania i nabory Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Tematyka wiejska sprawy rolnictwa zbierane przez naszych dziennikarzy stanowią bogatą bazę materiałów w naszym radiowym archiwum. Przy czym jeszcze warto się zatrzymać na dłużej odkurzając nasze zbiory? Przekonamy się w kolejnej odsłonie cyklu „Radio z Historią” przybliżającym ważne wydarzenia w naszej przeszłości, w oparciu o źródła audialne z Archiwum Dokumentów Fonicznych. Zapraszają: Ewa Dąbrowska i Marek Rzepa.
Polskie Radio PiK - Radio z Historią z 21 lutego 2024

14 lutego 2024

2024-02-14
Drugie w lutym spotkanie w cyklu „Radio z historią” poświęcamy „Środzie Popielcowej”. Jak rozumiemy Popielec? Czym jest Wielki Post? Dlaczego w tym okresie decydujemy się na wyrzeczenia i ograniczenia? Na czym polega oczyszczenie organizmu i co serwuje „postna kuchnia? Przypominamy, że człowiek, to nie tylko ciało! Poznajemy zwyczaje wielkopostne i wsłuchujemy się w Wielkopostne Radiowe Rekolekcje. Jak rozumieć słowa „Prochem jesteś i w proch się obrócisz”? Podchodząc do tematu Popielca i Wielkiego Postu powinniśmy w pełni je zrozumieć. Czy odpowiedzi na powyższe pytania odnajdziemy w publikacjach dziennikarzy z kujawsko-pomorskiej rozgłośni, czerpanych ze źródeł audialnych zebranych w Archiwum Dokumentów Fonicznych na portalu archiwum.radiopik.pl? Przekonajmy się!

O tym czemu służy Wielki Post i jak uporządkować swoje życie mowa była w audycji Ewy Dąbrowskiej „Pierwszy Dzień Tygodnia” z 21 lutego 2021 roku. Sedno postu wyjaśniał Ks. Wacław Oszajca w rozmowie z Magdą Kujawa z 7 kwietnia 2004 roku. 25 marca 2020 roku w cyklu „Radiowa Akademia Myśli” o wyrzeczeniach i ograniczeniach w „rozważaniach wielkopostnych” z prof. Tomaszem Szlendakiem z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu rozmawiał Piotr Majewski. 21 lutego 2012 roku w materiale „Zielarka - post po świętach” Anny Pudlińskiej, o oczyszczeniu organizmu po tłustych świętach opowiadała Stefania Korżawska. Przepis na wielkopostną zupę śledziową przedstawił Rafał Kożuszek w cyklu „Kuchnia PiK-a” Iwony Muszytowskiej-Rzeszotek z 9 lutego 2016 roku. W audycji „Pierwszy Dzień Tygodnia” z 28 lutego 2009 roku Ewa Dąbrowska przypomniała, że „Człowiek to nie tylko ciało”. Zwyczaje, wierzenia i przysłowia ludowe związane z Wielkim Postem przedstawiła Anna Jachnina w audycji pt. „Wielkopostny Mieszek” z 9 kwietnia 1960 roku. W audycji „Wielki Piątek - Znaki czasu” z 29 marca 2018 roku Ewa Dąbrowska odniosła się do milczącej apostazji. W felietonie z cyklu „Życie na piątkę - Radiowe Rekolekcje Wielkopostne” z 30 marca 2021 roku o przebaczaniu winy mówił o. Mieczysław Łusiak. 21 lutego 2001 roku w cyklu „Po zgiełku dnia” o Środzie Popielcowej i Wielkim Poście z ks. Wojciechem Szukalskim rozmawiał Paweł Janicki.

Tyle o Wielkim Poście w materiałach zbieranych i prezentowanych przez naszych dziennikarzy. Jakie tematy warte przypomnienia czekają na odkurzenie w naszych radiowych zbiorach? Przekonamy się w kolejnej odsłonie cyklu „Radio z Historią” przybliżającym ważne wydarzenia w naszej przeszłości, w oparciu o źródła audialne z Archiwum Dokumentów Fonicznych. Zapraszają: Ewa Dąbrowska i Marek Rzepa.
Polskie Radio PiK - Radio z Historią z 14 lutego 2024

7 lutego 2024

2024-02-07
Luty w spotkaniach w cyklu „Radio z historią” inaugurujemy audycją poświęconą Mennonitom. Co wiemy o historii Mennonitów w Polsce? Ślady Mennonitów zaprowadziły nas do gminy Dragacz i Luszkowa. Zatrzymamy się w Olęderskim Parku Etnograficznym. Odwiedzamy zapomniane cmentarze mennonickie i ośrodek olęderski w Chrystkowie. Składamy wizytę bocianowi Chrystkowi i zapraszamy na warsztaty kulinarne. Wtapiamy się pomiędzy uczestników słuchowiska w Chrystkowie. Bogactwo tematyczne dotyczące Mennonitów odnajdujemy oczywiście w publikacjach dziennikarzy z kujawsko-pomorskiej rozgłośni, czerpanych ze źródeł audialnych zebranych w Archiwum Dokumentów Fonicznych na portalu archiwum.radiopik.pl.

Historia Mennonitów w Polsce zaprowadziła Żanetę Walentyn do gminy Dragacz, o czym opowiedziała w jednym z odcinków cyklu „Alfabet gmin” z 24 lutego 2000 roku. 200-letnia pomennonicka chata w Luszkowie zyskała drugie życie, o czym w audycji „Ale PiKne lato” z 24 sierpnia 2017 roku opowiedział Michał Słobodzian. Zabytkowe chaty olęderskie w naszym regionie są wpisane zaledwie do ewidencji zabytków, a nie w ich rejestrze, co utrudnia ich ratowanie, o czym mówiła Żaneta Walentyn w audycji „Bliżej życia z 24 kwietnia roku 2019. W audycji „Raz na ludowo” z 15 lipca 2023 roku, Iwona Muszytowska-Rzeszotek opowiedziała o czerwonej pszenicy, przywiezionej z Niemiec do Olęderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce. 7 stycznia 2019 roku w audycji „Regionalny Punkt Widzenia”, Michał Słobodzian opowiedział o działalności Stowarzyszenia Lapidaria odnawiającego zapomniane mennonickie cmentarze. W audycji „Raz na ludowo” z 29 lipca 2007 roku, Andrzej Krystek odwiedził chatę pomennonicką w Chrystkowie i Młyn w Grucznie. 22 marca 2016 roku w audycji pt. „Bocian Chrystek” Marcin Doliński opowiedział o nowym gnieździe dla ptaka związanego od lat z XVIII-wieczną chatą mennonicką w Chrystkowie koło Świecia. Do wspomnianej chaty w Dolinie Dolnej Wisły zjechali na warsztaty wytwórcy powideł z okolicznych i dalszych wsi, o czym 5 października 2009 roku Andrzej Krystek opowiedział w relacji pt. „Warsztaty powidłowe”. W mennonickiej chacie w Chrystkowie zorganizowano również „Gęsinowe warsztaty kulinarne dla uczniów”, o czym 7 listopada 2013 roku opowiedział Marcin Doliński. „Mimesis w Chrystkowie” to tytuł słuchowiska realizowanego na żywo w pomennonickiej chacie z udziałem publiczności, czemu 3 października 2009 roku swój reportaż poświęciła Ewa Dąbska.

Bogate materiały dziennikarskie dotyczące Mennonitów pozwalają poznać ich bliżej. Dokąd zaprowadzą nas jeszcze radiowe zbiory? Przekonamy się w kolejnej odsłonie cyklu „Radio z Historią” przybliżającym ważne wydarzenia w naszej przeszłości, w oparciu o źródła audialne z Archiwum Dokumentów Fonicznych. Zapraszają: Ewa Dąbrowska i Marek Rzepa.
Polskie Radio PiK - Radio z Historią z 7 lutego 2024

31 stycznia 2024

2024-01-31
Styczniowy cykl spotkań w audycji „Radio z historią” zamykamy aktualnym tematem, wsłuchując się w... zimę! Niskie temperatury mogą dokuczyć osobom bezdomnym. Jak sobie z tym radzą? Jak wygląda sytuacja w schroniskach gdy na zewnątrz mróz i śnieg? Wspominamy też zimę w czasie pandemii i radzimy jak przetrwać sezon zimowych chorób. Co warto zimą wziąć pod uwagę w pielęgnacji naszych ogrodów i działek? Jak zadbać o bezpieczne ferie i jak zimę przeżywają ptaki? Co warto zwiedzić w tym okresie i gdzie szukać form rekreacji? Jak do mrozu odnosili się Słowianie i jak zima wpływa na twórców ludowych? Odpowiedzi odnajdujemy w publikacjach dziennikarzy z kujawsko-pomorskiej rozgłośni, których szukaliśmy dla Państwa jak zwykle w źródłach audialnych zebranych w Archiwum Dokumentów Fonicznych na portalu archiwum.radiopik.pl.

Ciepłe posiłki i herbata dla toruńskich bezdomnych, którzy nie korzystają z pomocy noclegowni i schronisk, były 2 lutego 2010 roku tematem relacji Adriany Andrzejewskiej pt. „Zima - bezdomni”. 11 listopada 2012 roku o pomocy dla bezdomnych przekonywał Marcin Doliński w materiale pt. „Zapełnione schronisko, ale pomoc dla każdego”. 20 stycznia 2010 roku o walce ze skutkami mrozu i śniegu rozmawiała ze swoimi gośćmi Żaneta Walentyn w audycji „Dwunasta dwadzieścia”. W „Magazynie informacyjnym” z 4 listopada 2020 roku o zimie w okresie pandemii ze swoimi gośćmi rozmawiał Maciej Wilkowski. W sezonie grypowym wiele skutecznych lekarstw możemy odnaleźć nie w aptece, a w kuchni, o czym 18 lutego 2023 roku w audycji „Bywaj zdrów” mówiła Jolanta Fischer. Zima w ogrodach i na działkach oraz przygotowania do nowej pory roku już 12 stycznia 2019 roku stały się tematami rozmów w audycji Małgorzaty Burchardt z cyklu „Raz na zielono”. Co robić a czego nie, by ferie były bezpieczne - odpowiedzi na to pytanie odnalazła Monika Kaczyńska w materiale pt. „Straż Miejska - ferie” z 3 lutego 2014 roku. Idealnym miejscem spokojnego przezimowania jest dla ptaków m.in. Dolina Dolnej Wisły, o czym 26 grudnia 2017 roku w materiale pt. „Ptaszki zimą” przekonywał Marcin Doliński. O zimowej wyprawie do jaskiń niedaleko Grudziądza oraz w okolicach miejscowości Topolno i Gądecz dowiedzieć się można było w audycji „Wsłuchaj się w region” Dariusza Grossa z 26 stycznia 2018 roku. O formach zimowej rekreacji i aktywności fizycznej w regionie mówił Bartosz Kustra w materiale pt. „Zima i sport” z 23 stycznia 2014 roku. 16 grudnia 2021 roku w audycji „Wierzenia Słowian” Jolanta Fischer opowiedziała o znaczeniu zimy i mrozu w codzienności naszych przodków. O mroźnej i białej Pani w sztuce twórców ludowych opowiadała audycja pt. „Zima na Pałukach” Anny Jachniny z 16 marca 1971 roku. 14 lutego 2007 roku o najkrótszej od lat zimie opowiedział Michał Słobodzian w relacji pt. „Koniec zimy?”.

Zima zachowana w naszych zbiorach przez lata zgromadziła bogatą kolekcję śladów dziennikarskich. Jakie jeszcze kryją się w nich tematy? Przekonamy się w kolejnej odsłonie cyklu „Radio z Historią” przybliżającym ważne wydarzenia w naszej przeszłości, w oparciu o źródła audialne z Archiwum Dokumentów Fonicznych. Zapraszają: Ewa Dąbrowska i Marek Rzepa.
Polskie Radio PiK - Radio z Historią z 31 stycznia 2024

24 stycznia 2024

2024-01-25
W kolejnym spotkaniu w audycji „Radio z historią” zaprosiliśmy Słuchaczy do Grudziądza. Wsłuchaliśmy się w historię miasta, a także we wspomnienia aktorów poznając przy tym oblicze teatru Ziemi Pomorskiej w Grudziądzu. Przypomnieliśmy Festiwal Zespołów Ludowych i pojechaliśmy tramwajem do gwiazd, by zabawić się w astronomów, zwiedzając obserwatorium astronomiczne w Grudziądzu i spotykając się z Mirosławem Hermaszewskim. Wspomnieliśmy zjazd kawalerzystów i seminarium astronomiczne, a także urodziny miasta. Jeszcze raz wsłuchaliśmy się w legendę o Jadwidze i starej studni. Wszystko to odnajdujemy w publikacjach dziennikarzy z kujawsko-pomorskiej rozgłośni, których szukaliśmy dla Państwa jak zwykle w źródłach audialnych zebranych w Archiwum Dokumentów Fonicznych na portalu archiwum.radiopik.pl.

W felietonie pt. „Legendy Pomorza i Kujaw” z 29 października 2017 roku dzięki Ewie Dąbrowskiej i Małgorzacie Jarocińskiej mogliśmy przybliżyć historię Grudziądza, a także przypomnieć dotyczącą tego miasta legendę pt. „Jadwiga i stara studnia”. 1 lutego 1964 roku w reportażu pt. „Kawiarnia pod sceną” Regina Adamczak przedstawiła Teatr Objazdowy we wspomnieniach aktorów Teatru Ziemi Pomorskiej w Grudziądzu. Do tej historii dołączył również materiał Michała Jagodzińskiego pt. „Oblicze teatru” z 24 września 1978 roku. Refleksje z Festiwalu Zespołów Ludowych Związku Zawodowego Chemików w Grudziądzu, usłyszeliśmy 21 października 1969 roku w audycji pt. „Echa IV Festiwalu”, którą przygotował Franciszek Prentk. Postać nieznanego kompozytora na podstawie zachowanych zapisków nutowych przedstawił Paweł Janicki w rozmowie z Włodzimierzem Szymańskim w audycji pt. „Piotr z Grudziądza” z 25 grudnia 1977 roku. 19 maja 1978 toku Bohdan Hniedziewicz przedstawił Grudziądz w relacjach różnych przewodników w audycji pt. „Tramwajem do gwiazd”. Pod tytułem Zabawa w astronomów Urszula Łączkowska przedstawiła 15 kwietnia 1970 roku reportaż ze spotkania z członkami Towarzystwa Miłośników Astronomii w Grudziądzu. Obserwatorium astronomiczne w Grudziądzu w reportażu pt. „Dach”, który 7 grudnia 1972 roku przedstawili Regina Adamczak i Bohdan Hniedziewicz. 19 października 1979 roku wątek astronomii i kosmosu pojawił się również w reportażu pt. „Ad astra”, w którym Ryszard Jankowski odniósł się do Ogólnopolskich Dni Astronautyki w Grudziądzu z udziałem płk. Mirosława Hermaszewskiego, a 6 kwietnia 2016 roku Marcin Doliński rozmawiał o 42. Ogólnopolskim „Seminarium Astronomicznym w Grudziądzu”. 16 sierpnia 2012 roku również Marcin Doliński zapowiadał 24. „Zjazd kawalerzystów w Grudziądzu”. Kontrowersyjną sprawę przekazania kilku kamienic Towarzystwu Budownictwa Społecznego w Grudziądzu poruszył Marcin Doliński w materiale pt. „Sprzedani w Grudziądzu” z 6 stycznia 2013 roku. „Urodziny Grudziądza 2021” i świętowanie 730. rocznicy lokacji miasta przedstawił Marcin Doliński w materiale z 18 czerwca 2021 roku.

Ze śladów dziennikarskich zachowanych w naszych zbiorach wybraliśmy tylko część dotyczącą Grudziądza. Dokąd jeszcze nas zaprowadzą? Przekonamy się w kolejnej odsłonie cyklu „Radio z Historią” przybliżającym ważne wydarzenia w naszej przeszłości, w oparciu o źródła audialne z Archiwum Dokumentów Fonicznych. Zapraszają: Ewa Dąbrowska i Marek Rzepa.
Polskie Radio PiK - Radio z Historią z 24 stycznia 2024

21 stycznia 2024

2024-01-18
Wyjątkowo w niedzielnym spotkaniu w audycji „Radio z historią” poruszamy temat „Karnawału”. Jak wygląda on w polskim wydaniu i jak go przeżyć? Czy popularne są koncerty karnawałowe? A jak wygląda karnawał na polskiej wsi bądź w wydaniu rycerskim? Jak przeżywano czas karnawału 100 lat temu? Odpowiedzi na te i inne karnawałowe pytania odnajdujemy w publikacjach dziennikarzy z kujawsko-pomorskiej rozgłośni, których szukaliśmy dla Państwa jak zwykle w źródłach audialnych zebranych w Archiwum Dokumentów Fonicznych na portalu archiwum.radiopik.pl.

Nasz przegląd otworzy „Moda karnawałowa” w strofach Jacka Biniaka przedstawionych 19 stycznia 1969 roku. Karnawał po polsku przedstawił Piotr Majewski w rozmowie z prof. Tomaszem Szlendakiem w „Radiowej Akademii Myśli z 8 stycznia 2020 roku. 10 stycznia 2002 roku pytanie - Jak przeżyć karnawał? zadał Krzysztof Rogoziński swoim gościom w audycji „Trzy serca trzy wątroby”. O symfonicznym „Koncercie karnawałowym” pod batutą Michała Dworzyńskiego dowiedzieliśmy się 13 stycznia 2019 roku w audycji Ewy Dąbskiej. Zabawom karnawałowym na polskiej wsi przyjrzał się Włodzimierz Chłodziński, a 6 stycznia 1971 roku opowiedział o nich w reportażu pt. „Wizyta karnawałowa”. Karnawał rycerski na zamku w Golubiu-Dobrzyniu przeżył Andrzej Krystek, o czym 5 lutego 2005 roku opowiedział w audycji „Raz na ludowo”. O karnawale bydgoszczan sprzed 100 lat opowiedziała Bogumiła Wresiło w odcinku cyklu „Wolne Miasta, Bydgoszcz - Toruń. 100 lat w Niepodległej” z 23 stycznia 2020 roku. „Karnawał zwierząt” wpisał się w ofertę bydgoskiej Opery Nova, o czym 20 listopada 2022 roku opowiedziała obecna na generalnej próbie Magda Jasińska. 14 stycznia 2023 roku Słuchacze mogli się przekonać jak karnawał przeżywali bohaterowie słuchowiska „W Cichej Dolinie”. Zapusty, Mięsopusty a może Podkoziołek? - o tym jak żegnamy karnawał próbował dowiedzieć się Andrzej Krystek, a odpowiedź przedstawił 7 marca 2011 roku w relacji pt. „Śledzik”. Karnawał i post a życie poza marketami zaangażowały do dyskusji gości Krzysztofa Rogozińskiego w audycji „Trzy serca trzy wątroby” z 29 marca 2001 roku.

Z pewnością karnawałowy temat przedstawia się w dziejach Kujaw i Pomorza bardzo bogato, a w spotkaniu z historią na kujawsko-pomorskiej antenie przytoczyliśmy tylko niektóre ze śladów dziennikarskich zachowanych w naszych zbiorach. Czego jeszcze możemy się po nich spodziewać? Przekonamy się w kolejnej odsłonie cyklu „Radio z Historią” przybliżającym ważne wydarzenia w naszej przeszłości, w oparciu o źródła audialne z Archiwum Dokumentów Fonicznych. Zapraszają: Ewa Dąbrowska i Marek Rzepa.
Polskie Radio PiK - Radio z Historią z 21 stycznia 2024

10 stycznia 2024

2024-01-10
Głównym tematem drugiego w 2024 roku spotkania w audycji „Radio z historią” było... RADIO! Przypominamy dzieje radiofonii, odnosząc się także do jej rozdziału w naszym regionie. Jakie znaczenie ma radio dla prestiżu miast? Czego można dowiedzieć się o radiu z wystawy jemu poświęconej? Odpowiedzi odnajdujemy w publikacjach dziennikarzy z kujawsko-pomorskiej rozgłośni, które odnajdujemy dla Państwa w źródłach audialnych zebranych w Archiwum Dokumentów Fonicznych na portalu archiwum.radiopik.pl.

Cykl audycji pt. „Historia Rozgłośni Pomorskiej Polskiego Radia” rozpoczęliśmy od wspomnień z budowy radiostacji we wsi Stawki pod Toruniem, przypomnianych przez Marka Rzepę w audycji z 14 grudnia 2004 roku. W tym samym cyklu, 4 stycznia 2005 roku Marek Rzepa przybliżył ambicje radiowe Bydgoszczy i budowy studia w grodzie nad Brdą. 15 stycznia 2005 roku, w słuchowisku pt. „Na początku był eter” autorstwa Marka Rzepy, dźwiękową historię radiofonii na świecie, w Polsce i na Pomorzu przedstawili: Mieczysław Franaszek i Roman Szada.

Niewątpliwie radio zapisało się wyraźnie w dziejach Kujaw i Pomorza, a w spotkaniach z historią na kujawsko-pomorskiej antenie przytoczyliśmy tylko mały fragment naszych zbiorów. Dokąd zaprowadzą nas jeszcze odnalezione w nich tropy? Przekonamy się w kolejnej odsłonie cyklu „Radio z Historią” przybliżającym ważne wydarzenia w naszej przeszłości, w oparciu o źródła audialne z Archiwum Dokumentów Fonicznych. Zapraszają: Ewa Dąbrowska i Marek Rzepa.
Polskie Radio PiK - Radio z Historią z 10 stycznia 2024

3 stycznia 2024

2024-01-03
Pierwsze w styczniu, a tym samym i w roku 2024 spotkanie w audycji „Radio z historią” poświęcimy Trzem Królom. Jak zapisało się to święto w publikacjach dziennikarzy z kujawsko-pomorskiej rozgłośni? Przekonamy się przeszukując dla Państwa materiały odnalezionych w źródłach audialnych zebranych w Archiwum Dokumentów Fonicznych na portalu archiwum.radiopik.pl.

„Kim byli Trzej Królowie?” - odpowiedzi w felietonie z 6 stycznia 2021 roku szukał Wojciech Sobociński. Apokryfy o mędrcach w audycji „Wiara tworzy kulturę” z 11 stycznia 2021 roku przybliżyli: Michał Jędryka, Tomasz Rowiński oraz ich goście. „Orszaki Trzech Króli” mają już na Kujawach i Pomorzu swoją tradycję, a te w Inowrocławiu i Lubostroniu 4 stycznia 2020 roku opisał Tomasz Gronet. Jak się mają wspomniane orszaki do tradycji kolędowania? - odpowiedzi w audycji „Nasz mały świat” z 6 stycznia 2020 roku poszukiwała Adriana Andrzejewska-Kuras. W audycji „Regionalny Punkt Widzenia” z 5 stycznia 2017 roku Michał Słobodzian o Święto Trzech Króli, tradycje kolędowania i świątecznych życzeń zapytał najmłodszych. Maszkary zwierzęce, herody, diabeł, Żyd, Cygan, muzykanci, a także Trzej Królowie - wszyscy zaistnieli 4 stycznia 2017 roku w materiale Iwony Muszytowskiej-Rzeszotek pt. „Tradycje - Gody, Trzej Królowie”. Zwyczaje związane z okresem Trzech Króli opisała Anna Jachnina w audycji pt. „Szczodraki” z 22 grudnia 1966 roku. Do jubileuszowej, dziesiątej edycji Orszaku Trzech Króli odniosła się Ewa Dąbrowska w audycji „Na Objawienie Pańskie” z 6 stycznia 2023 roku. Po 60 latach Święto Trzech Króli ustanowiono jako dzień wolny od pracy, o czym 5 stycznia 2011 roku w audycji „Dwunasta dwadzieścia” opowiadała Magda Jasińska. Komu Papież zepsuł Święta? - 15 grudnia 2012 roku w audycji „Pierwszy Dzień Tygodnia” odpowiedzi szukali Ewa Dąbrowska i jej goście odnosząc się do publikacji pt. „Jezus z Nazaretu. Dzieciństwo”, ostatniej z trzech książek Benedykta XVI. O Święcie Trzech Króli po hiszpańsku w audycji „Czatuj” z 6 stycznia 2017 roku opowiedział Michał Zaręba. 5 stycznia 2013 roku w audycji „Raz na ludowo” kujawskie zwyczaje ludowe na Trzech Króli przybliżył Andrzej Krystek.

Niech to będzie dobry początek roku w spotkaniach z historią na kujawsko-pomorskiej antenie. W styczniu przybliżymy Państwu nasze zbiory jeszcze cztery razu. Dokąd zaprowadzą nas odnalezione tam ślady? Przekonamy się w kolejnej odsłonie cyklu „Radio z Historią” przybliżającym ważne wydarzenia w naszej przeszłości, w oparciu o źródła audialne z Archiwum Dokumentów Fonicznych. Zapraszają: Ewa Dąbrowska i Marek Rzepa.
Polskie Radio PiK - Radio z Historią z 3 stycznia 2024
Radio z Historią to cotygodniowa audycja edukacyjna zawierająca wybrane fakty, wydarzenia, postaci, anegdoty oraz ciekawostki historyczne natury politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Każdy odcinek będzie poświęcony jednemu tematowi, a zawartość przedstawiona poprzez różnorodne formy radiowe od pogadanki (wywiadu, felietonu, wykładu) do słuchowiska. Uzupełnieniem będą też tagi (key words, słowa kluczowe) opisujące temat w Internecie oraz na portalu archiwum.radiopik.pl.

Cykl może pełnić rolę substytutywną dla lekcji uzupełniających historii w szkołach średnich i wyższych oraz odbiorców chcących poszerzyć, uzupełnić lub nabyć wiedzę o wybranych problemach historycznych.

W każdą środę o godzinie 19:05
zapraszają:
Pozostańmy w kontakcie:

„Radio z Historią”
Polskie Radio PiK
ul. Gdańska 48
85-006 Bydgoszcz
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę