Piątek, 09 grudnia 2022 r.   Imieniny: Wiesława Leokadii Joanny
Polskie Radio PiK » O nas
Barcin

Zwiedzanie siedziby Regionalnej Rozgłośni Polskiego Radia PiK

Regulamin

1. W wycieczkach organizowanych w Polskim Radiu PiK S.A. z siedzibą w Bydgoszczy uczestniczyć mogą zorganizowane grupy dzieci i młodzieży szkolnej, studenci oraz zorganizowane grupy osób dorosłych (grupa nie może być większa niż 25 osób, łącznie z opiekunami).

2. Program wycieczki obejmuje (w miarę możliwości) wizytę w studiach, pomieszczeniach reżyserskich, newsroomie oraz w radiowym muzeum.

3. Wycieczki organizowane są od wtorku do czwartku, w godz. od 10:00 do 15:00.

4. Rezerwacje wycieczek i ustalenia ostatecznych terminów są realizowane telefonicznie w godz. od 8.30 do 14.30 pod numerem telefonu – 52 327 41 38 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem wycieczki@radiopik.pl, z miesięcznym wyprzedzeniem.

5. Standardowo planowany czas wycieczki: ok. 45-60 min. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą przedstawiciela Radia PiK S.A. czas wycieczki może być zmieniony o czym zostanie powiadomiony opiekun grupy wycieczkowej.

6. Opiekun zobowiązany jest do dostarczenia faktycznej listy uczestników przed rozpoczęciem wycieczki. Lista imienna będzie wykorzystana wyłącznie dla potrzeb ewidencji na czas trwania wycieczki a po jej zakończeniu zostanie zniszczona.

7. Zwiedzającym zabrania się dotykania sprzętów zgromadzonych w studiach oraz w reżyserkach bez wyraźnej zgody oprowadzającego. Opiekunowie grup zobowiązani są do przeszkolenia uczestników w zakresie obowiązującego Regulaminu i przepisów b.h.p, p.poż., dróg ewakuacyjnych oraz zwrócenia szczególnej uwagi na swoich podopiecznych i przyjmują odpowiedzialność za ewentualnie powstałe podczas wycieczki szkody. Zakres powstałych szkód zostanie określony szczegółowo w protokole podpisanym przez obydwie strony.

8. Polskie Radio PiK S.A. nie gwarantuje zwiedzającym wstępu do wszystkich pomieszczeń, wymienionych w pkt.2.Regulaminu, a w szczególności do pomieszczeń studyjnych w trakcie trwania programu na żywo.

9. Radio PiK S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utracone (skradzione), uszkodzone lub zagubione rzeczy osobiste uczestników zorganizowanej wycieczki.

10. Uczestnicy wycieczki wyrażają zgodę na ewentualną publikację zdjęć indywidualnych i/lub zbiorowych na stronie www.radiopik.pl oraz na portalach społecznościowych Radia PiK.

11. W przypadkach szczególnych oraz w razie zaistnienia tzw. siły wyższej a także z uwagi na specyfikę prowadzonej działalności statutowej Radio PiK S.A zastrzega sobie prawo odwołania wcześniej zaplanowanej i uzgodnionej wycieczki, o czym powiadomi telefonicznie lub drogą elektroniczną zainteresowanych.

12. Dział Marketingu i Promocji Radia PiK S.A. prowadzi ewidencję wycieczek i uzgadnia
z zainteresowanymi terminy, czas zwiedzania i zakres dostępu do pomieszczeń.


Regulamin zatwierdził:
Prezes Zarządu
Jolanta Kuligowska -Roszak