Cennik produkcji reklam dźwiękowych


Forma reklamy
Cena/Koszt produkcji

Dopłaty za produkcję
Cena
wywiad reklamowy
od 400 zł ekspresowa produkcja reklamy +100%
wizytówka firmy do 6 minut
od 400 do 600 zł

sonda uliczna
od 200 do 300 zł

komunikat reklamowy
od 150 do 200 zł
dogrywka treści do istniejącej reklamy
od 100 do 200 zł sprzedaż licencji do emisji reklamy dźwiękowej w innych mediach 500 zł
reklama spotowa- prosta
od 200 do 400 zł
reklama typu scenka, reklama ze specjalnymi efektami dźwiękowymi
od 400 do 600 zł
sprzedaż licencji do emisji reklamy dźwiękowej w wybranych mediach
cena negocjowana
piosenka reklamowa
od 600 zł

reklama specjalna


cena negocjowana
UWAGI:
  • do cen produkcji reklam doliczamy podatek VAT w wysokości 23%
  • sprzedaż licencji do emisji reklam w innych stacjach radiowych podlega ustawie o VAT
  • ceny niestandardowych form reklamy radiowej zależą od użytych środków technicznych przy ich realizacji
  • wszelkie zmiany wprowadzone po kolaudacji scenariusza reklamy powodują zmianę ceny produkcji reklamy
  • cennik jest dokumentem integralnym, złożenie zlecenia na usługi radiowe Radia PiK jest równoznaczne
  • z akceptacją wszystkich zawartych w nim regulacji i postanowień.

Kontakt