Piątek, 03 lutego 2023 r.   Imieniny: Błażeja, Oskara
Polskie Radio PiK » Konkursy

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

INFORMACJA DLA UCZESTNIKA KONKURSÓW dotyczy: ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

1. Administratorem przetwarzanych Pana/Pani danych osobowych jest:
Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy
„Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A.
85-006 Bydgoszcz ul. Gdańska 48-50
REGON 090449804

2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) celem uczestnictwa w konkursie.

3. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkiem, a wynika ze zgody uczestnika. Brak podania danych uniemożliwia udział w konkursie.

4. Dane osobowe nie będą przekazywane poza granicę kraju ani użyte do profilowania.

5. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom z wyjątkiem sytuacji, w których wymaga tego przepis prawa lub zainteresowany wyrazi na to zgodę.

6. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji usługi jednorazowej lub cyklicznej w przypadku klienta stałego.

7. Posiada Pan/Pani prawo do:
a) żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
c) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
d) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych.

8. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Spółce jest:
Arnold Paszta
email: arnold.partner@gmail.com