CZTERY PORY ROKU 2.3 - ZASADY

2023-01-17
1. Polskie Radio-Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (ul. Gdańska 48-50, 85-006 Bydgoszcz) ustanawia specjalną ofertę handlową dla przedsiębiorców pn. „Cztery pory roku 2.3”.

2. Oferta ważna jest w dniach od 16 stycznia 2023 roku do 29 lutego 2024 roku (1).

3. Z oferty może skorzystać każdy przedsiębiorca, którego firma prowadzi działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

4. W ramach niniejszej oferty, przedsiębiorca ma prawo do zakupu kampanii reklamowych w promocyjnej cenie:

a) 9 000,00 (dziewięć tysięcy) złotych plus VAT, obejmujących w sumie:

- 450 spotów na antenie Polskiego Radia PiK z możliwością dowolnego rozplanowania w ciągu roku,

oraz dodatkowo możliwość dokupienia publikacji megabanera reklamowego (1616x270 px) (4) na portalu www.radopik.pl w promocyjnej cenie 200 (dwieście) złotych plus VAT miesięcznie za 60 dni ekspozycji.

b) 5 000,00 (pięć tysięcy) złotych plus VAT, obejmujących w sumie:

- 200 spotów na antenie Polskiego Radia PiK z możliwością dowolnego rozplanowania w ciągu roku,

oraz dodatkowo możliwość dokupienia publikacji megabanera reklamowego (1616x270 px) (4) na portalu www.radiopik.pl w promocyjnej cenie 100 (sto) złotych plus VAT miesięcznie za 30 dni ekspozycji.

5. Do reklam zakupionych w niniejszej ofercie stosuje się następujące zasady:
- reklama dźwiękowa nie może być dłuższa niż 30 sek.,
- za każdorazowe nagranie reklamy obowiązuje opłata 250 (dwieście pięćdziesiąt) złotych plus VAT (2),
- treść reklam musi być zgodna z obowiązującym porządkiem prawnym i dotyczyć bezpośrednio działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę,
- zamówienia reklam należy składać drogą mejlową na adres: reklama@radiopik.pl (3),
- istnieje możliwość zakupu wielokrotności pakietów.

6. Polskie Radio-Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy emisji reklamy bez podania przyczyn.

(1) termin 16 stycznia 2023 roku – 29 lutego 2024 roku oznacza, że kampanie zamówione w ramach niniejszej oferty muszą być zlecone do dnia 31 października 2023 roku z terminem realizacji do 29 lutego 2024 roku.
(2) spot podstawowy – jeden lektor+podkład muzyczny
(3) kampanie realizowane będą w kolejności zgłoszeń, po akceptacji przedłożonego mediaplanu
(4) materiał graficzny do publikacji na portalu www.radiopik.pl dostarcza zamawiający.

POLSKA W BUDOWIE 2.3 - ZASADY

2023-01-17
1. Polskie Radio-Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (ul. Gdańska 48-50, 85-006 Bydgoszcz) ustanawia specjalną ofertę handlową dla przedsiębiorców pn. „Polska w budowie 2.3”.

2. Oferta ważna jest w dniach od 16 stycznia 2023 roku do 29 lutego 2024 roku (1).

3. Z oferty może skorzystać każdy przedsiębiorca, którego firma prowadzi działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w branży budownictwa mieszkaniowego i użytkowego, produkcji materiałów budowlanych, materiałów wykończeniowych, wyposażenia wnętrz, produkcji mebli, handlu materiałami, usług finansowych dotyczących kredytów hipotecznych.

4. W ramach niniejszej oferty, przedsiębiorca ma prawo do zakupu kampanii reklamowych w promocyjnej cenie:

a) 8 000 (osiem tysięcy) złotych plus VAT, obejmujących w sumie:

- 500 spotów na antenie Polskiego Radia PiK,
- emisję reklamy dźwiękowej w dedykowanych blokach o godz. 5.55, 9.55, 12.10 i 18.05,

oraz dodatkowo możliwość dokupienia publikacji megabanera reklamowego (1616x270 px) (4) na portalu www.radiopik.pl w promocyjnej cenie 300 (trzysta) złotych plus VAT miesięcznie za 90 dni ekspozycji.

b) 3 000 (trzy tysiące) złotych plus VAT, obejmujących w sumie:

- 120 spotów na antenie Polskiego Radia PiK,
- emisję reklamy dźwiękowej w dedykowanych blokach o godz. 5.55, 9.55, 12.10 i 18.05,

oraz dodatkowo możliwość dokupienia publikacji megabanera reklamowego (1616x270 px) (4) na portalu www.radiopik.pl, w promocyjnej cenie 200 (dwieście) złotych plus VAT miesięcznie za 60 dni ekspozycji.

5. Do reklam zakupionych w niniejszej ofercie stosuje się następujące zasady:
- reklama dźwiękowa nie może być dłuższa niż 30 sek.,
- za nagranie reklamy obowiązuje opłata 250 (dwieście pięćdziesiąt) złotych plus VAT (2),
- treść reklam musi być zgodna z obowiązującym porządkiem prawnym i dotyczyć bezpośrednio działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę,
- zamówienia reklam należy składać drogą mejlową na adres: reklama@radiopik.pl (3),
- istnieje możliwość zakupu wielokrotności pakietów.

6. Polskie Radio-Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy emisji reklamy bez podania przyczyn.

(1) termin 16 stycznia 2023 r. – 29 lutego 2024 roku oznacza, że kampanie zamówione w ramach niniejszej oferty muszą być zlecone do dnia 31 grudnia 2023 roku z terminem realizacji do 29 lutego 2024 r.
(2) spot podstawowy – jeden lektor+podkład muzyczny
(3) kampanie realizowane będą w kolejności zgłoszeń, po akceptacji przedłożonego mediaplanu
(4) materiał graficzny do publikacji na portalu www.radiopik.pl dostarcza zamawiający.

DOBRA POGODA 2.3- ZASADY

2023-01-17
1. Polskie Radio-Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (ul. Gdańska 48-50, 85-006 Bydgoszcz) ustanawia specjalną ofertę handlową dla przedsiębiorców pn. „Dobra pogoda 2.3”.

2. Oferta ważna jest w dniach od 16 stycznia 2023 r. do 29 lutego 2024 roku (1).

3. Z oferty może skorzystać każdy przedsiębiorca, którego firma prowadzi działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

4. W ramach niniejszej oferty, przedsiębiorca ma prawo do zakupu kampanii sponsoringowej w promocyjnej cenie:

a) 12 500 (dwanaście tysięcy pięćset) złotych plus VAT, obejmujących w sumie:

- 1200 wskazań sponsorskich prognozy pogody antenie Polskiego Radia PiK,

oraz dodatkowo możliwość dokupienia publikacji megabanera reklamowego (1616x270 px) (4) na portalu www.radopik.pl w promocyjnej cenie 200 (dwieście) złotych plus VAT miesięcznie za 60 dni ekspozycji.

b) 7 500 (siedem tysięcy pięćset) złotych plus VAT, obejmujących w sumie:

- 650 wskazań sponsorskich prognozy pogody antenie Polskiego Radia PiK,

oraz dodatkowo możliwość dokupienia publikacji megabanera reklamowego (1616x270 px) (4) na portalu www.radopik.pl w promocyjnej cenie 100 (sto) złotych plus VAT miesięcznie za 60 dni ekspozycji.

5. Do kampanii zakupionych w niniejszej ofercie stosuje się następujące zasady:
- dźwiękowe wskazanie sponsorskie nie może być dłuższe niż 8 sek.,
- za nagranie wskazania sponsorskiego obowiązuje opłata 200 (dwieście) złotych plus VAT (2),
- treść wskazania sponsorskiego musi być zgodna z obowiązującym porządkiem prawnym i dotyczyć bezpośrednio działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę,
- zamówienia kampanii należy składać drogą mejlową na adres: reklama@radiopik.pl (3).

6. Polskie Radio-Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy emisji wskazań sponsorskich bez podania przyczyn.

(1) termin 16 stycznia 2023 r. – 29 lutego 2024 roku oznacza, że kampanie zamówione w ramach niniejszej oferty muszą być zlecone do dnia 31 grudnia 2023 roku z terminem realizacji do 29 lutego 2024 r.
(2) wskazanie sponsorskie – jeden lektor
(3) kampanie realizowane będą w kolejności zgłoszeń, po akceptacji przedłożonego mediaplanu
(4) materiał graficzny do publikacji na portalu www.radiopik.pl dostarcza zamawiający.

STARTER 2.3 - ZASADY

2023-01-17
1. Polskie Radio-Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (ul. Gdańska 48-50, 85-006 Bydgoszcz) ustanawia specjalną ofertę handlową dla przedsiębiorców pn. „Starter 2.3”.

2. Oferta ważna jest w dniach od 16 stycznia 2023 roku do 29 lutego 2024 roku (1).

3. Z oferty może skorzystać każdy przedsiębiorca, którego firma prowadzi działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a nie ogłaszała się na antenie Polskiego Radia PiK w terminie 18 miesięcy poprzedzających złożenie zlecenia w ramach pakietu.

4. W ramach niniejszej oferty, przedsiębiorca ma prawo do zakupu kampanii reklamowych w promocyjnej cenie:

a) 1 750 (tysiąc siedemset pięćdziesiąt) złotych plus VAT, obejmujących w sumie:

- 50 emisji spotu na antenie Polskiego Radia PiK,
- produkcję reklamy (2),

oraz dodatkowo możliwość dokupienia publikacji megabanera reklamowego (1616x270 px) (4) na portalu www.radopik.pl w promocyjnej cenie 100 (sto) złotych plus VAT miesięcznie za 30 dni ekspozycji.

b) 3 500 (trzy tysiące pięćset) złotych plus VAT, obejmujących w sumie:

- 150 emisji spotu na antenie Polskiego Radia PiK,
- produkcję reklamy (2),

oraz dodatkowo możliwość dokupienia publikacji megabanera reklamowego (1616x270 px) (4) na portalu www.radopik.pl w promocyjnej cenie 200 (dwieście) złotych plus VAT miesięcznie za 60 dni ekspozycji.

5. Do reklam zakupionych w niniejszej ofercie stosuje się następujące zasady:
- reklama dźwiękowa nie może być dłuższa niż 30 sek.,
- za nagranie reklamy obowiązuje opłata 250 (dwieście pięćdziesiąt) złotych plus VAT (2)
- treść reklam musi być zgodna z obowiązującym porządkiem prawnym i dotyczyć bezpośrednio działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę,
- zamówienia reklam należy składać drogą mejlową na adres: reklama@radiopik.pl (3),
- istnieje możliwość zakupu wielokrotności pakietów.

6. Polskie Radio-Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy emisji reklamy bez podania przyczyn.

(1) termin 16 stycznia 2023 – 29 lutego 2024 roku oznacza, że kampanie zamówione w ramach niniejszej oferty muszą być zlecone do dnia 31 grudnia 2023 roku z terminem realizacji do 29 lutego 2024 r.
(2) spot podstawowy – jeden lektor+podkład muzyczny
(3) kampanie realizowane będą w kolejności zgłoszeń, po akceptacji przedłożonego mediaplanu
(4) materiał graficzny do publikacji na portalu www.radiopik.pl dostarcza zamawiający.

PROCENT 2.3

2023-01-17
1. Polskie Radio-Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (ul. Gdańska 48-50, 85-006 Bydgoszcz) ustanawia specjalną ofertę handlową dla Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) pn. „Procent 2.3”.

2. Oferta ważna jest w dniach od 16 stycznia do 02 maja 2023 roku (1).

3. Z oferty może skorzystać każda Organizacja Pożytku Publicznego, która ma prawo do kampanii społecznej i chce poszerzyć swój przekaz o płatną kampanię reklamową.

4. W ramach niniejszej oferty OPP ma prawo do zakupu kampanii reklamowych „półtora procent” w promocyjnej cenie:

a) 600 (sześćset) złotych plus VAT, obejmujących w sumie:

- 50 emisji spotu na antenie Polskiego Radia PiK,

oraz dodatkowo możliwość dokupienia publikacji megabanera reklamowego (1616x270 px) (4) na portalu www.radiopik.pl w promocyjnej cenie 100 (sto) złotych plus VAT miesięcznie za 30 dni ekspozycji.

b) 1000 (jeden tysiąc) złotych plus VAT, obejmujących w sumie:

- 100 emisji spotu na antenie Polskiego Radia PiK,

oraz dodatkowo możliwość dokupienia publikacji megabanera reklamowego (1616x270 px) (4) na portalu www.radiopik.pl w promocyjnej cenie 100 (sto) złotych plus VAT miesięcznie za 30 dni ekspozycji.

5. Do reklam zakupionych w niniejszej ofercie stosuje się następujące zasady:
- reklama dźwiękowa nie może być dłuższa niż 30 sek.,
- za nagranie reklamy obowiązuje opłata 250 (dwieście pięćdziesiąt) złotych plus VAT (2),
- treść reklam musi być zgodna z obowiązującym porządkiem prawnym i dotyczyć bezpośrednio działalności prowadzonej przez OPP,
- zamówienia reklam należy składać drogą mejlową na adres: reklama@radiopik.pl (3),
- istnieje możliwość zakupu wielokrotności pakietów.

6. Polskie Radio-Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy emisji reklamy bez podania przyczyn.

(1) termin 16 stycznia – 02 maja 2023 roku oznacza, że kampanie zamówione w ramach niniejszej oferty muszą być zlecone i zrealizowane do 02 maja 2023 roku.
(2) spot podstawowy – jeden lektor+podkład muzyczny
(3) kampanie realizowane będą w kolejności zgłoszeń, po akceptacji przedłożonego mediaplanu
(4) materiał graficzny do publikacji na portalu www.radiopik.pl dostarcza zamawiający.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę