„Jan Paweł II zasługuje na prawdę”. Toruńscy radni przyjęli stanowisko w jego obronie

2023-03-23, 13:55  Redakcja/PAP/Michał Zaręba/Marcin Doliński
Politycy, instytucje, uczelnie i stowarzyszenia publikują oświadczenia, broniąc dobrego imienia św. Jana Pawła II/fot. Wojciech Kryński/PAP

Politycy, instytucje, uczelnie i stowarzyszenia publikują oświadczenia, broniąc dobrego imienia św. Jana Pawła II/fot. Wojciech Kryński/PAP

Politycy, instytucje, uczelnie i stowarzyszenia publikują oświadczenia, broniąc dobrego imienia św. Jana Pawła II/fot. Dennis Jarvis, Wikipedia

Politycy, instytucje, uczelnie i stowarzyszenia publikują oświadczenia, broniąc dobrego imienia św. Jana Pawła II/fot. Dennis Jarvis, Wikipedia

– Nie godzimy się na niszczenie wizerunku człowieka, którego cały wolny świat uznaje za filar zwycięstwa nad imperium zła – wskazano w przegłosowanym w czwartek (23 marca) stanowisku Rady Miasta Torunia. Radni przyjęli je przez aklamację.

Początkowo przygotowane były dwa projekty stanowiska w obronie Jana Pawła II – jeden autorstwa klubu radnych PiS, a drugi grupy radnych – głównie Koalicji Obywatelskiej. Po kilku godzinach kuluarowych dyskusji toruńscy radni wypracowali tekst, który przez aklamację poparli wszyscy członkowie rady.

– Rada Miasta Torunia wyraża zdecydowany protest wobec prób kwestionowania i podważania autorytetu oraz zasług św. Jana Pawła II – napisano we wstępie stanowiska. Podkreślono szczególnie miejsce papieża-Polaka w historii Polski oraz jego związki z Toruniem. Przypomniano, że jest on honorowym obywatelem miasta, duchowym patronem województwa kujawsko-pomorskiego oraz doktorem honoris causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. – Był niestrudzonym orędownikiem praw człowieka i obrońcą ubogich we wszystkich zakątkach świata – napisano o Janie Pawle II.

– Nie godzimy się na niszczenie wizerunku człowieka, którego cały wolny świat uznaje za filar zwycięstwa nad imperium zła (...) Ocena działalności Jana Pawła II powinna być obiektywna, uwzględniająca szeroki kontekst społeczny, polityczny i obyczajowy epoki, w której żył. Musi brać obowiązujące w czasach komunizmu prawo, ówczesną świadomość, zwyczajowe sposoby rozwiązywania problemów, także przez Stolicę Apostolską oraz stosunek władz i podległych im służb do Kościoła w Polsce. Św. Jan Paweł II zasługuje na prawdę. Nie ich prawdę, nie naszą. Po prostu na prawdę – wskazano.

Tekst stanowiska przyjęli przez aklamację zarówno radni PiS, KO, jak i klubu prezydenta miasta Michała Zaleskiego oraz radni niezrzeszeni. – Znajdujące się w zasobach archiwalnych IPN materiały Służby Bezpieczeństwa, obarczone wątpliwym stopniem wiarygodności, które trudno dziś poddać rzetelnej weryfikacji, nie mogą służyć niszczeniu pamięci o św. Janie Pawle II ani godności żadnego człowieka – czytamy w stanowisku.

Dodano także, że nie mogą być one wykorzystywane „zwłaszcza w walce politycznej czy też używane dla doraźnych celów partyjnych”.

– Rada Miasta dostrzega zło, którym jest pedofilia. Dotyka ono nie tylko środowiska kościelnego, ale także innych grup społecznych i zawodowych. Dlatego z całą mocą potępiamy zbrodnicze czyny, domagamy się ukarania winnych oraz zapewnienia ochrony, pomocy i wsparcia bezbronny ofiarom tej i każdej innej formy przemocy – napisali toruńscy radni. – Chcemy wierzyć, że to, co dziś dotyka św. Jana Pawła II, uświadamia, że droga do prawdy nie może prowadzić na skróty – zakończono stanowisko.

Jan Paweł II jest też patronem województwa kujawsko–pomorskiego. Stanowisko miało związek z niedawną publikacją reportażu stacji TVN24, w którym autor pokazał, że Karol Wojtyła jeszcze jako biskup krakowski wiedział o problemie pedofilii w polskim Kościele i dopuścił się w tej sprawie zaniedbań.

Wcześniej oświadczenia w obronie Jana Pawła II wydali m.in.: marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki, prezydent Torunia Michał Zaleski, a także przewodniczący Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” Leszek Walczak.
Poniżej oświadczenia i listy w obronie dobrego imienia i dziedzictwa św. Jana Pawła II, które spłynęły do naszej redakcji.

Stanowisko władz Grudziądza:

– Zdaniem Miasta nie ma zgody na szarganie jego pamięci. Stanowisko Miasta jest także takie, że nie ma zgody na pomniejszanie niewątpliwych zasług Karola Wojtyły i sprowadzanie jego życiorysu jedynie do kompromitującego Kościół katolicki problemu pedofilii. Dobrze pamiętane jest jego stanowisko w kwestii członkostwa w Unii Europejskiej, trudno zdaniem władz miasta tego nie doceniać, o ile przypomni się zdecydowany głos Jana Pawła II skierowany do Polaków tuż przed decydującym referendum odnośnie do wstąpienia naszego kraju do Zjednoczonej Europy. Trudno także wyobrazić sobie najnowsza historię Polski i świata bez Jana Pawła II, a odmawianie wielkości tej wybitnej postaci jest nie tylko nieprzyzwoite, ale także niezgodne z historyczną prawdą – mówi rzecznik prezydenta Grudziądza Karol Piernicki.

Oświadczenie Piotra Całbeckiego, marszałka województwa kujawsko-pomorskiego:

„Trwa kolejny atak na św. Jana Pawła II, od 2017 roku duchowego patrona naszego województwa. No cóż, atak nie pierwszy i z pewnością nie ostatni. Ciekawe co w ubeckich aktach, przechowywanych w szafach IPN-u, jeszcze można znaleźć? Jak na razie to arsenał na każdą okazję.

Protestuję! Najpierw obdzierają ze skóry naszego krajana – Lecha Wałęsę – legendarnego przywódcę „Solidarności”, który doprowadził do pokojowej transformacji naszej Ojczyzny i wyprowadzenia Jednostek Armii Radzieckiej (JAR). Teraz uderzenie skierowane jest przeciwko św. Janowi Pawłowi II, naszemu patronowi, podziwianemu na całym świecie, wielkiemu obrońcy godności i praw człowieka, orędownikowi wolności narodów zza żelaznej kurtyny.

Może wreszcie pozwolimy napisać podręcznik naszej historii tym, którzy kierują się prawdą, kompetencjami i rzetelnością badawczą? Chyba, że nasza wolność to iluzja i tkwimy wciąż w mrokach ubeckiej niewoli kłamstw i manipulacji.

Brońmy prawdy, brońmy naszej godności i honoru. Brońmy Jana Pawła II! Brońmy każdego człowieka pomawianego, niesłusznie oskarżanego, szczutego kłamstwami i tych którzy sami bronić się nie mogą."


Piotr Całbecki
Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Oświadczenie Michała Zaleskiego, prezydenta Torunia

„Nie zgadzam się na deprecjonowanie świętości religijnej, autorytetu oraz dorobku wielkiego Polaka świętego Jana Pawła II. Ocenę postaci historycznej należy pozostawić historykom, a nie może ona stanowić jedynie przedmiotu dziennikarskich dociekań.

Święty Jan Paweł II, honorowy Obywatel Miasta Torunia, doktor honoris causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, uzyskiwał wielkie uznanie za propagowanie i rozwijanie ekumenicznego dialogu i porozumienia pomiędzy narodami oraz ludźmi. Tego, niezależnie od doraźnych spostrzeżeń autorów tekstów i materiałów publikowanych w mediach, nie można papieżowi Polakowi odmówić.

W dobie deficytu autorytetów i kryzysu moralnego w dzisiejszym świecie powinniśmy zdecydowanie bardziej rozważnie i odpowiedzialnie wygłaszać opinie lub oceniać osobowości.

Wykorzystywanie pracy dziennikarskiej do doraźnych celów politycznych, zarówno z zamiarem negacji autorytetu, jak i stawania w obronie Jana Pawła II, nie powinno mieć miejsca."

Oświadczenie Laboratorium im. Jana Pawła II w Toruniu:

„Laboratorium św. Jana Pawła II na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu oraz Centrum Badania „Solidarności” i Oporu Społecznego w PRL na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu wyrażają swój sprzeciw wobec szargania dobrego imienia św. Jana Pawła II - ważnej postaci dla współczesnej historii Polski i świata, doktora honoris causa naszego Uniwersytetu.

Pragniemy oświadczyć, że wszelkie dociekania dotyczące czasów PRL powinny być prowadzone przez ludzi odpowiednio przygotowanych, przy wykorzystaniu wiedzy na temat wyrafinowanych i brutalnych metod stosowanych przez komunistyczną władzę i służby specjalne.

Bez wykorzystania obfitej wiedzy poza źródłowej i fachowej interpretacji akt, łatwo jest niestety o niesłuszne oskarżenia i pochopne wnioski.

Publikowanie owych oskarżeń i wniosków, w atmosferze sensacji służy niszczeniu wielkich autorytetów naszego narodu i mnoży dramatyczne podziały społeczne."


Oświadczenie Solidarnych 2010 i Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w PRL „Przymierze":

„Z niepokojem i smutkiem odbieramy sygnały o nowym froncie walki z kościołem, którego większość z nas jest członkami poprzez ataki na autorytety, które jednoznacznie opowiadały się po stronie niepodległości Polski, po stronie moralnej odnowy i zjednoczeniu Polaków.

Tym razem na ofiarę wybrano św. Jana Pawła II. Znane nam są metody komunistycznej walki z wolnością wyznania poprzez: ściąganie krzyży w instytucjach publicznych (za PRLu czy ostatnio na jednej z bydgoskich uczelni), szykanowanie i zwalnianie pracowników za obronę wartości, w które wierzą (w okresie PRLu jak i kilka lat temu m.in. Krystiana Frelichowskiego) czy nawet mordowanie księży i osób walczących słowem o wolność sumienia i narodu (przykład bł ks. Jerzego Popiełuszki, z którym kilkoro z nas spędziło ostatnie godziny jego życia czy nieodżałowanego przyjaciela Piotra Bartoszcze).

Okładano nas podobnie jak Prymasa Stefana Wyszyńskiego wtedy i teraz prlowską „pałką medialną” nazywając wszystkie przejawy niezgody na zgniliznę moralną „faszyzmem” i „nietolerancją”. Dziś jednak niektóre media wspięły się na nowy poziom wojny hybrydowej przeciw Kościołowi, którego większość z nas poprzez chrzest jest członkami. Nie znaliśmy tych metod gdyż nasi ojcowie i dziadkowie chronili nas przed tym ze wszech miar często oddając życie.

To Goebbelsowskie metody walki z Kościołem Katolickim w III Rzeszy Niemieckiej, który jednoznacznie sprzeciwiał się nazizmowi. Punktem zapalnym była jedyna encyklika napisana przez papieża Piusa XI po niemiecku „Mit brennender Sorge”, gdzie bezpośrednio była krytykowana idea wyższości rasowej i bałwochwalczego traktowania idei państwa jako „über alles" (ponad wszystko). Papież wzywał w niej też do przestrzegania w ustawodawstwie naturalnego prawa Bożego.

To spowodowało wściekłość Hitlera i bezprecedensowy atak na hierarchów kościelnych w Niemczech. Zostali oni masowo oskarżani o nadużycia seksualne, zwłaszcza pedofilię i ukrywanie prawdy w tej kwestii przez biskupów oraz kardynałów. W ciągu kilku następnych lat tysiące z nich (również i na terenie okupowanej Polski) zostało zamordowanych lub zamęczonych za to, że byli kapłanami (m.in. Bp Michał Kozal, ks. Wincenty Frelichowski czy o. Maksymilian Maria Kolbe).

Jesteśmy za tym by każdy pedofil stawał przed sądem niezależnie od tego czy jest kapłanem czy znanym reżyserem. Jednak doskonale wiemy czym się różni państwo prawa od państwa opresyjnego. Różnica polega między innymi na tym, że w państwie prawa trzeba dowieść winy. Do tego czasu oskarżony jest jedynie podejrzany. Państwo opresyjne skazuje medialnie lub w procesach pokazowych (tak było np. w wielu przypadkach żołnierzy wyklętych) a potem długo trzeba udowadniać swoją niewinność.

Znamy też jakość materiałów Służby Bezpieczeństwa, gdzie zeznania były wielokrotnie wymuszane podczas wielogodzinnych przesłuchań, szantaży czy nawet tortur. Mają one nikłą wartość procesową. Znamy też produkowanie dokumentów na zamówienie (słynna szafa Lesiaka), gdzie fabrykowano dokumenty by szkodzić wizerunkowi osób publicznych. Wiemy zatem z jaką ostrożnością trzeba podchodzić do akt zgromadzonych w Instytucie Pamięci Narodowej.

Wiedzą o tym także historycy tam pracujący i jednoznacznie negatywnie oceniają metody i wyniki pracy kilku osób szukających sensacji. Ci państwo po 85 latach wpisali się doskonale w Goebbelsowską narrację o Kościele Katolickim.

Jeśli teraz nie postawimy tamy tej nowej odmianie totalitaryzmu mówiąc jak Prymas Wyszyński totalitaryzmowi „non possumus" to może się okazać, że poświęcenie naszych rodziców i dziadków poszło na marne."

Nie lękajmy się dziś bronić Jana Pawła II!

Solidarni2010
Maciej Różycki
Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w PRL „Przymierze”
Jan Raczycki

Oświadczenie abp Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski:


„Święty Jan Paweł II to jeden z najwybitniejszych papieży i największych Polaków. Jego papieskie przepowiadanie, apostolskie wizyty, a także wysiłki dyplomatyczne przyczyniły się do wzrostu duchowego milionów ludzi na całym świecie. Dla nich Papież Polak był i pozostaje moralnym punktem odniesienia, nauczycielem wiary, a także orędownikiem w niebie.


W tym świetle szokujące są próby zdyskredytowania jego osoby i dzieła, podejmowane pod pozorem troski o prawdę i dobro. Autorzy tych dyskredytujących głosów podjęli się oceny Karola Wojtyły w sposób stronniczy, często ahistoryczny, bez znajomości kontekstu, bezkrytycznie uznając tworzone przez Służby Bezpieczeństwa dokumenty za wiarygodne źródła.


Nie wzięli przy tym pod uwagę istniejących raportów i opracowań, które rzetelnie ukazują jego słowa i czyny. Członkowie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski już raz podkreślili (18 listopada 2022 roku), że medialny atak na kard. Karola Wojtyłę, a następnie Papieża Polaka i jego pontyfikat ma swoje głębsze przyczyny.


Chciałbym w tym miejscu wyrazić moje serdeczne podziękowanie tym wszystkim, którzy w ostatnim czasie bronią dziedzictwa i osoby św. Jana Pawła II, który m.in. przyczynił się do wyzwolenia Polski i innych państw spod sowieckiego komunizmu.


To właśnie poczynając od decyzji Jana Pawła II, Kościół podjął zdecydowany wysiłek powołania struktur i opracowania jednoznacznych procedur, by zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży, należycie ukarać winnych przestępstw seksualnych, a przede wszystkim wspomóc osoby skrzywdzone.

Wydając dokument Sacramentorum sanctitatis tutela dla całego kościoła, który uznaje krzywdę wyrządzoną dziecku w sferze seksualnej za jedno z najcięższych przestępstw, Jan Paweł II zobowiązał wszystkie episkopaty świata do wprowadzenia szczegółowych norm postępowania w takich przypadkach. Była to decyzja ze wszech miar bezprecedensowa i przełomowa.


Obrona świętości i wielkości Jana Pawła II nie oznacza, oczywiście, twierdzenia, że nie mógł on popełniać błędów. Bycie pasterzem Kościoła w czasach podziału Europy na Zachód i blok sowiecki oznaczało konieczność mierzenia się z niełatwymi wyzwaniami. Trzeba też być świadomym tego, że w tamtym okresie obowiązywały, nie tylko w Polsce, inne niż dzisiaj prawa, inna była świadomość społeczna i zwyczajowe sposoby rozwiązywania problemów.


Wzywam zatem wszystkich ludzi dobrej woli, by nie niszczyć wspólnego dobra, a do takiego należy niewątpliwie dziedzictwo Jana Pawła II. Polacy winni pamiętać o błogosławieństwie, jakie Opatrzność dała nam za sprawą tego Papieża."


Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

List otwarty zarządu regionalnego NSZZ „Solidarność":

„W imieniu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność" Regionu Bydgoskiego zwracam się do Pana Marszałka i Radnych Sejmiku o podjęcie Uchwały przez Sejmik Województwa w obronie dobrego imienia Patrona Województwa Kujawsko-Pomorskiego Świętego Jana Pawła II.


Przygotowany materiał jednej ze stacji komercyjnych w sprawie Świętego Jana Pawła II nie miał na celu pokazania prawdy, a jedynym celem tego ataku jest zdyskredytowanie osoby Wielkiego Polaka w oczach społeczeństwa przede wszystkim ludzi młodych, którzy znają postać Jana Pawła II tylko z lekcji historii.


Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność" w przyjętym stanowisku z dnia 7 marca 2023 roku przypomina, że „Potwierdzeniem prawości Jana Pawła II jako człowieka silnego w wierze był wnikliwy proces kanonizacyjny bez najmniejszej wątpliwości wykazujący Jego Świętość".Mając powyższe na względzie wspólnym obowiązkiem jest obrona dobrego imienia Naszego Patrona Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Nie możemy biernie przyglądać się gdy działania osób stosujących metody z PRL-u chcą zdyskredytować Wielkiego Polaka. Bądźmy Solidarni walcząc ze złem, tak jak uczył nas Święty Jan Paweł II.


Przewodniczący Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”
Leszek Walczak

Region

Ludowo i smakowicie na Bitwie Regionów. Kulinarne zmagania tym razem w Zbicznie [zdjęcia]

Ludowo i smakowicie na Bitwie Regionów. Kulinarne zmagania tym razem w Zbicznie [zdjęcia]

2023-05-27, 21:56
Wiedzą, jak ratować życie Uczniowie rywalizowali w udzielaniu pierwszej pomocy

Wiedzą, jak ratować życie! Uczniowie rywalizowali w udzielaniu pierwszej pomocy

2023-05-27, 20:15
W gościnie u gen. Władysława Sikorskiego. II Piknik Generalski w Parchaniu

W gościnie u gen. Władysława Sikorskiego. II Piknik Generalski w Parchaniu

2023-05-27, 17:11
Pokazy zbierania miodu z barci i degustacje. Pszczelarze spotkali się w Jeżewie

Pokazy zbierania miodu z barci i degustacje. Pszczelarze spotkali się w Jeżewie

2023-05-27, 15:28
Być Polakiem poza granicami kraju nie jest łatwo Nauczyciele polonijni na zjeździe w Toruniu

Być Polakiem poza granicami kraju nie jest łatwo! Nauczyciele polonijni na zjeździe w Toruniu

2023-05-27, 14:58
Diecezja toruńska ma sześciu nowych księży. Będą posługiwać w Toruniu, Grudziądzu i Działdowie [zdjęcia]

Diecezja toruńska ma sześciu nowych księży. Będą posługiwać w Toruniu, Grudziądzu i Działdowie [zdjęcia]

2023-05-27, 13:28
Witold Pilecki upamiętniony. W Grudziądzu odsłonięto baner z jego wizerunkiem

Witold Pilecki upamiętniony. W Grudziądzu odsłonięto baner z jego wizerunkiem

2023-05-27, 11:02
NID o pracach na Bulwarze Filadelfijskim: reliktów nie zbadano i nie zadokumentowano

NID o pracach na Bulwarze Filadelfijskim: reliktów nie zbadano i nie zadokumentowano

2023-05-27, 09:10
Samorządowcy obchodzili swoje święto. Bydgoskie MCK zgromadziło lokalnych polityków

Samorządowcy obchodzili swoje święto. Bydgoskie MCK zgromadziło lokalnych polityków

2023-05-27, 07:42
Uroczyste świętowanie i wsparcie sanitariuszki AK. CS WOT w Toruniu uczciło pięć lat działalności

Uroczyste świętowanie i wsparcie sanitariuszki AK. CS WOT w Toruniu uczciło pięć lat działalności

2023-05-26, 22:11
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę