Niedziela, 19 stycznia 2020 r.   Imieniny: Henryka, Mariusza, Marty
Biuletyn Informacji Publicznej
Polskie Radio PiK » Biuletyn Informacji Publicznej

Majątek

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy spółki wynosi: 703.900,00 zł (siedemset trzy tysiące dziewięćset złotych 00/100).

Kapitał zakładowy dzieli się na 7039 akcji imiennych o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych).

Wszystkie akcje objęte zostały przez Skarb Państwa.

Kapitał zakładowy został pokryty gotówką w wysokości 106.000,00 zł (sto sześć tysięcy złotych 00/100), co stanowi 1.060 akcji oraz wkładem niepieniężnym w wysokości 597.900,00 zł (pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset złotych 00/100).

Sprawozdania

  • Kwartalne sprawozdania Zarządu Spółki Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy "Polskie Radio Pomorza i Kujaw" SA dotyczące kosztów poniesionych na działalność
  • Roczne sprawozdania Zarządu Radia ze sposobu wykorzystania środków
  • Sprawozdanie finansowe Spółki