WYDARZENIA


Zespół. Weronika Trojańska 23 maja (czwartek), 2024r godz. 18.00, wstęp wolny; Bydgoskie Centrum Sztuki ZESPÓŁ Weronika Trojańska, pokaz wideo i spotkanie z artystką (zakończony)

2024-05-14
mat. organizatora

mat. organizatora

„Zespół" rzuca wyzwanie utartym przekonaniom na temat natury muzyki, przywództwa i
współpracy. Dwukanałowe wideo przedstawia grupę dyrygentek stojących na scenie w sali
koncertowej dyrygujących pierwszą część „Magnificat" Johna Ruttersa oraz na sali baletowej, odtwarzających z pamięci indywidualnie wybrane kompozycje, swobodnie poruszających się w przestrzeni.
Brak konwencjonalnych instrumentalistów otwiera świat możliwości, Prezentując swoje
zdolności interpretacyjne i synergię współpracy, przekierowuje naszą uwagę na gesty,
ekspresje i interakcje między dyrygentkami, zmieniając ich rolę zarówno w muzyczną, jak i
performatywną formę sztuki. Słuchając ich koncertu, usłyszymy głównie nieartykułowane
głosy, dźwięki lub „gwizdanie” batuty, szmer poruszających się rąk. Wszystkie te elementy
zazwyczaj postrzegane są jako zakłócenia, czy szumy, ale paradoksalnie mogą nadać nowego znaczenia wykonywanej muzyce. W ten sposób zwracają uwagę na wartości, które zwykle nie mają większego znaczenia dla słuchacza. Odsłaniając niesłyszane harmonie, otwierają pole do interpretacji.
W tradycyjnej orkiestrze dyrygent pełni nieco autorytarną funkcję. Nadaje ton całemu
koncertowi, organizuje i wyzwala twórczą atmosferę. Czy dobry koncert symfoniczny jest
możliwy bez dyrygenta? Co się stanie, jeśli zaburzymy utarty porządek orkiestra-dyrygent? A
idąc dalej, stworzymy kolektyw złożony tylko z liderów? Tylko z kobiet? Dzisiejszy świat
potrzebuje zmian.
Performerki: Justyna Bęben, Katarzyna Chlebek, Magdalena Cichoń, Wiktoria Gołębiewska,
Urszula Kowal, Agnieszka Kowalik, Karolina Podwysocka
Realizacja wideo: Michał Lutrzykowski, video4bands i Anna Łukasiewicz
Realizacja audio: Kamil Kęska

Dni Nauki MEDICALIA, UMK, Collegium Medicum 22-25 maja 2024r.(zakończone)

2024-05-17
mat. organizatora

mat. organizatora

W dniach 22-25 maja br. odbędą się JUBILEUSZOWE MEDICALIA – DNI NAUKI WCOLLEGIUM MEDICUM UMK Serdecznie zapraszamy uczniów oraz mieszkańców regionu
na Jubileuszowe Medicalia 2024 20 lat Collegium Medicum i 40 lat medycyny w Bydgoszczy to doskonała okazja do podzielenia się z mieszkańcami regionu praktyczną medycyną
Zapraszamy na warsztaty przygotowane przez pracowników naukowych Collegium Medicum UMK organizowane w pracowniach i laboratoriach, do których dostęp na co dzień mają tylko wybrani ;) Festiwal nauki „Medicalia” to coroczna impreza popularyzująca nauki medyczne, organizowana przez Collegium Medicum UMK nieustannie od 2000r. „Medicalia” ewoluowały rozwijając się do formy wielowarsztatowego eventu, dostępnego dla mieszkańców województwa.
W ciągu festiwalowego tygodnia odbywają się pokazy, warsztaty i wykłady,
udostępniane są sale operacyjne,laboratoria i inne miejsca zazwyczaj niedostępne dla osób postronnych. Imprezy mają charakter edukacyjny i nieodpłatny.
Serdecznie zapraszamy!
Kalendarz szczepień dorosłych – aktualne zalecenia.
Prowadzący: dr hab. n. med. Krzysztof Buczkowski, prof. UMK, lek. Sandra Janiak
Miejsce: Budynek dydaktyczny patomorfologii, ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz, aula 019.
Data: 22.05.2024
Godzina: 11:00- 13:00
Ilość miejsc: 50 i więcej
Szczepienia stanowią najważniejszą metodę zapobiegania chorobom zakaźnym. W ostatnich latach mocno zwiększyły się możliwości szczepień dzieci jak i osób dorosłych. W trakcie prezentacji przedstawione zostaną korzyści i potencjalne działania uboczne szczepień. Omówione zostaną możliwości szczepień ze szczególnym uwzględnieniem osób dorosłych oraz pojawiające się wątpliwości dotyczące szczepień ochronnych. Sugerowana grupa wiekowa 16+.
Każdy mężczyzna powinien raz w miesiącu sam zbadać swoje jądra. Czy już to zrobiłeś?
Prowadzący: dr n. med. Adam Ostrowski, Jan Kiersztyn
Miejsce: Biblioteka Collegium Medicum UMK ul. M. Skłodowskiej-Curie 9 sala nr 8
Data: 22.05.2024
Godzina: 16:00- 17:00
Ilość miejsc: 25
W tej interaktywnej lekcji zdrowia położymy nacisk na to, żeby każdy młody człowiek zdawał sobie sprawę z niepokojących objawów i czynników ryzyka raka jądra, co umożliwi mu szybkie wykrycie i wczesną interwencję w chorobę. Uczestnicy dowiedzą się, które sygnały wymagają wizyty u lekarza i jak samemu dbać o swoje zdrowie. Seminarium ma na celu przełamanie tabu i niepewności wokół tematu, zachęcenie do otwartości i odpowiedzialności za zdrowie.
Biofeedback, czyli podglądanie emocji.
Prowadzący: dr Inga Dziembowska, dr Joanna Ligmanowska
Miejsce: Sala dydaktyczna Katedry Patofizjologii, ul. Curie-Skłodowskiej 9, | Zbiórka uczestników 10 min przed rozpoczęciem warsztatu przy Dziale Promocji i Komunikacji CM UMK - Budynek dydaktyczny patomorfologii
Data: 23.05.2024
Godzina: 9.45-10.30
Ilość miejsc: 6
Biofeedback to narzędzie edukacyjne, które pomaga nam obserwować fizjologiczne reakcje organizmu i świadomie na nie wpływać. Jest to metoda stosowana w między innymi w terapii zaburzeń uwagi, zaburzeń emocjonalnych, zaburzeń zachowania, przewlekłych bólów głowy, zaburzeń snu, padaczek czy poudarowych uszkodzeń mózgu, jak również w celu poprawy samokontroli u osób dorosłych, w szczególności w sporcie. Dzięki przyjaznemu dla pacjenta interfejsowi w postaci gry komputerowej, uczy się on sterowania takimi parametrami fizjologicznymi jak zmienność rytmu serca (HRV), opór skóry (GSR) oraz aktywność fal mózgowych (EEG),
Zajęcia warsztatowe będą polegały na wykonaniu ćwiczeń w oparciu o różne rodzaje biofeedbacku (EEG, HRV i GSR) oraz wcieleniu się w rolę terapeuty biofedback.

Festiwal Architektury - Politechnika Bydgoska - od 10 do 25 maja 2024r. Młyny Rothera(zakończony)

2024-05-07
mat. organizatora

mat. organizatora

Festiwal Architektury rozpocznie się 10 maja tego roku w Młynach Rothera i potrwa do 25 maja.
Jest to wydarzenie organizowane przez Politechnikę Bydgoską i
pracowników Katedry Architektury i Urbanistyki Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska (WBAiIŚ).

TEMAT RZEKA to tegoroczna nazwa wystaw, konferencji oraz warsztatów, na których to zostaną zaprezentowane prace studentów, architektów, rzeźbiarzy i artystów.

Cel to spotkanie architektów i osób zajmującej się kształtowaniem przestrzeni oraz wymiany myśli w ujęciu interdyscyplinarnym. Obejmuje on grupę zagadnień z szeroko pojętą problematyką sztuki i techniki w architekturze, zagadnieniach kształtowania przestrzeni miast i zespołów krajobrazowych.

Jednostka i państwo w cyberprzestrzeni, Wydział Nauk o Polityce i Administracji UKW, Międzynarodowa Konferencja Naukowa w dniach 20-21 maja 2024r. w Bibliotece UKW (zakończona)

2024-05-15
mat. organizatora

mat. organizatora

Wydział Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy serdecznie zaprasza do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.
Jednostka i państwo w cyberprzestrzeni, która odbędzie się w dnach 20-21 maja 2024 r.
w Bibliotece UKW.
Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych wprowadził wiele zmian w życiu
jednostek, społeczeństw, a także w funkcjonowaniu państw i organizacji międzynarodowych.
Cyberprzestrzeń stała się równoległą przestrzenią ich działalności, nie tylko przenosząc pewne aktywności w sferę wirtualną, ale także inicjując zupełnie nowe. Wśród licznych korzyści, jakie obserwujemy w związku z zastosowaniem elektronicznych narzędzi komunikacji w sferze publicznej, warto zwrócić uwagę na zmiany w procesie rządzenia i zarządzania państwem - w formie elektronicznej administracji czy egovernance, ale także na nowe formy uczestnictwa obywatelskiego, zarówno formalnego jak i nieformalnego. Zastosowanie elektronicznych narzędzi komunikacji przekroczyło już bowiem potencjał komunikacyjny, stając się istotnym elementem życia prywatnego i publicznego. Wraz z tymi zmianami, pojawiły się także nowe zagrożenia związane z bezpieczeństwem informacji i transakcji w sieci, systemów cyfrowych, a także z prywatnością czy podejmowaniem aktywności w społecznościach sieciowych. Cyberbezpieczeństwo staje się obecnie poważnym wyzwaniem zarówno dla organizacji, jak i państwa, a działania na rzecz świadomego korzystania z internetu przez jego użytkowników przyczyniają się do budowania ich odporności cyfrowej.
Mając na uwadze różnorodne aspekty funkcjonowania jednostek i państw
w cyberprzestrzeni, organizatorzy konferencji zaprosili specjalistów - naukowców i ekspertów
z kraju i zagranicy, przedstawicieli wielu dziedzin i dyscyplin naukowych zainteresowanych
cyberprzestrzenią i jej aspektami w perspektywie politologicznej, prawnej, socjologicznej,
psychologicznej, pedagogicznej, ekonomicznej, technologicznej, militarnej, a także
praktyków reprezentujących instytucje i organizacje lokalne. Spotkanie podczas konferencji
ma na celu nie tylko wymianę wiedzy, ale stanowić będzie okazję do zainicjowania i rozwoju
współpracy w tym obszarze.
Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Ministra Cyfryzacji, Wojewody
Kujawsko - Pomorskiego, Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego, Prezydenta
Miasta Bydgoszczy, Dowódcy Joint Force Training Centre, Dyrektora NATO Military Police
Centre of Excellence, JM Rektora UKW oraz Polskiego Towarzystwa Cyfrowego i Polskiego
Towarzystwa Nauk Politycznych, a także Patronatem medialnym TVP3 Bydgoszcz oraz Radia PiK.
Więcej informacji na stronie
www.cyber.ukw.edu.pl

Europejska Noc Muzeów, 18 maja 2024r.(zakończona)

2024-05-14
mat. organizatora

mat. organizatora

Co szykują bydgoskie instytucje kultury? Sztuka w najlepszym wydaniu, warsztaty dla dzieci i rodziców, prelekcje, pokazy pojazdów wojskowych, spektakle teatralne, koncerty czy loteria z nagrodami. Bydgoskie instytucje kultury jak co roku włączyły się w obchody Europejskiej Nocy Muzeów. Oto pełny program imprezy, która odbędzie się już w sobotę 18 maja.
Od pierwszej w historii Nocy Muzeów mija w tym roku 27 lat. Nocne zwiedzanie placwek kultury zainaugurowano w Berlinie, a do Polski impreza dotarła w 2003 roku. Dziś to wyczekiwane, ogólnokrajowe wydarzenie i nikogo już nie dziwi widok ogromnych kolejek ustawiających się przed muzeami w ciepły majowy wieczór.
Spoglądając w tegoroczny program przygotowany przez lokalne instytucje, można spokojnie
założyć, że frekwencyjny sukces uda się powtórzyć, a ulice ponownie zapełnią się bydgoszczanami i bydgoszczankami spragnionymi artystycznych wrażeń.
Zadba o to ponad 20 placówek kulturalnych, edukacyjnych i naukowych. Jeśli ktoś zamierza pojawić się w każdej z nich, wędrówka będzie wiodła zarówno przez galerie sztuki, jak i teatr czy filharmonię, a nawet zacumowaną w centrum miasta barkę. Biorąc pod uwagę wszystkie gmachy, oddziały i punkty, bydgoska Noc Muzeów zawita do blisko 30 miejsc rozsianych po mapie miasta i okolic. Co dokładnie będzie tam na nas czekać?
Nowe wystawy specjalnie na Noc Muzeów. W programie również pchli targ, pokaz mody i koncerty. Fanom militariów wiele radości sprawi wizyta w Muzeum Wojsk Lądowych, które szykuje pokaz ciężkiego sprzętu (armat samobieżnych, wyrzutni rakiet, transporterów pływających, czołgów) i udostępni odwiedzającym swoją strzelnicę. W Młynach Rothera
obejrzymy wystawy „Węzły. Opowieść o mieście nad rzeką” oraz „Młyn-maszyna”, a w Muzeum Historii Mydła i Brudu przekonamy się na własnym nosie, jak zapachy kształtowały życie ludzi na przestrzeni wieków. Z kolei w Galerii Miejskiej bwa zaplanowano oprowadzanie po ekspozycjach „Włocławki. Ceramiczne wyroby z Włocławskiej Fabryki Fajansu z lat
1952-1991” i „Gostomski. Powroty 2”. Izba Tradycji KP-SOSW nr 1 zaprezentuje natomiast unikatowe zbiory ze 150-letniej historii najstarszej w Polsce szkoły dla niewidomych i słabowidzących.

MAJOWY KIERMASZ OGRODNICZY, ul. Toruńska 59 Bydgoszcz tereny przy hali lodowiska Torbyd, 18-19.05.2024r.(zakończony)

2024-04-18
mat. organizatora

mat. organizatora

Majowy Kiermasz Ogrodniczy (45 edycja), tereny zewnętrzne przy hali lodowiska TORBYD ul. Toruńska 59 w Bydgoszczy w dniach 18-19 maja w godzinach 10.00-17.00
Wstęp dla odwiedzających jest nieodpłatny. Impreza na stałe wpisała się w kalendarz ogrodniczy regionu kujawsko-pomorskiego.
Na miłośników zieleni czekają producenci i handlowcy oferujący różnorodny materiał roślinny do ogrodu, na działkę, czy na balkon. Zakupić będzie można m.in. drzewka i krzewy owocowe, drzewka i krzewy ozdobne, formy pienne, skalniaki, kwiaty do ogrodu, rośliny rabatowe, rozsady, maliny, truskawki, jeżyny, cebule kwiatowe, byliny, trawy ozdobne, zioła, krzewy i rośliny jagodowe, rośliny iglaste i liściaste, róże, hortensje, magnolie, rośliny rzadko spotykane i wiele innych. Ofertę roślinną uzupełnią m.in. meble ogrodowe i mała architektura, a także rękodzieło, miody, swojskie wyroby i przetwory. Wystawcy udzielą fachowych porad z zakresu sadzenia i pielęgnacji roślin.

Gra terenowa-"Misja profilaktyka" - Zespół Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie 21 maja 2024r.(zakończona)

2024-05-20
mat. organizatora

mat. organizatora

Wójt Gminy Dobrcz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Komisariatem Policji w Koronowie już po raz trzeci zaprasza na Grę terenową- „Misja profilaktyka”, która odbędzie się w tym roku w gościnnych progach Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie w dniu 21 maja 2024 r. Konkurs skierowany jest do uczniów klas V i VI szkół podstawowych z terenu gminy Dobrcz. Na zawodników będzie czekało 12 stacji, gdzie należy wykazać się wiedzą i umiejętnościami praktycznymi m.in. z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, pierwszej pomocy, ekologii, strzelectwa czy łucznictwa.

"Misja Profilaktyka" to unikalne połączenie rozrywki z edukacją, które nie tylko przynosi radość uczestnikom, ale także promuje zdrowy styl życia i wartości społeczne. Poprzez interaktywne zadania, dzieci będą miały okazję bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami różnych instytucji, co wzmacnia poczucie bezpieczeństwa i zaufania do tych instytucji. To również ważny element budowania lokalnego partnerstwa na rzecz działań profilaktycznych. Wielosektorowość pozwala na przygotowanie pełnej oferty działań. Zaś młody człowiek poprzez zabawę zdobywa wiedzę o profilaktyce i instytucjach oraz wyrabia dobre nawyki.

IV Piknik Rycerski - Aleksandrów Kujawski 17-19 maja 2024r. - Chorągiew Zaciężna Ziemi Kujawskiej(zakończony)

2024-05-15
mat. organizatora

mat. organizatora

Jest to druga edycja wydarzenia organizowanego przez nasze Stowarzyszenie. Nadmieniam, że reporterzy Radia PiK towarzyszyli nam przy wszystkich poprzednich edycjach, tworząc wspaniałą relację. Wydarzenie nawiązuje do rycerskich klimatów ale nie zabraknie rozrywki i edukacji dla całej rodziny. Planowany jest koncert zespołu muzyki Roderyk ( znany m.in z oprawy muzycznej inscenizacji grunwaldzkiej ), otwarty obóz rycerski, turnieje bojowe rycerzy oraz zawody strzelania z łuku. Swój udział zapowiedziało 22 chorągwi rycerskich ( około 200 rekonstruktorów ) oraz 20 wystawców. Oferowany asortyment jest bardzo szeroki. Od replik średniowieczny monet poprzez jadła z mongolskiej jurty po współczesne napoje, przekąski, witraże, ozdoby , rękodzieła, biżuterię, zabawki. Całość zwieńczy inscenizacja potyczki oddziałów rycerskich wzbogacona efektami pirotechnicznymi. Można śmiało powiedzieć, że będzie to jedno z największych wydarzeń tego typu na terenie województwa kujawsko pomorskiego. IV Piknik Rycerski jest organizowany przez Chorągiew Zaciężna Ziemi Kujawskiej oraz Miejskie Centrum Kultury im. Mariana Szafrańskiego w Aleksandrowie Kujawskim. Zadanie dofinansowano z środków budżetowych Województwa Kujawsko - Pomorskiego

IV Piknik Rodzinny na Wyspie - Wyspa Młyńska w Bydgoszczy - 18 maja 2024r. godz.13.00 (zakończony)

2024-04-19
m

m

Czwarty raz organizujemy na Wyspie Młyńskiej Rodzinny Piknik.
To okazja, by wspólnie z mieszkańcami wzmacniać i pielęgnować wartości rodzinne i chrześcijańskie.
To okazja, by wspólnie z rodzinami być razem.
Dla mieszkańców przygotowane będą atrakcje dla dzieci, rodzin, punkty gastronomiczne i koncerty z muzyką na żywo .
Zaprasza: Chrześcijańska Misja Pomocy Ludziom Uzależnionych Nowa Nadzieja i Kościół Zielonoświątkowy Zbór Betel
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę