Czy PESEL należy do poufnych danych? [reklama]

2023-03-17, 09:25  Reklama
Materiały promocyjne Materiały promocyjne

Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności to system, w którym jest każdy Polak, w niektórych przypadkach mogą znaleźć się z nim też cudzoziemcy. Jedenastocyfrowego numeru w tym systemie używamy w wielu różnych sytuacjach – u lekarza, w aptece czy w czasie egzaminu maturalnego. Wiele osób ma jednak wątpliwości, czy numer PESEL można zaliczyć do tzw. danych poufnych.

Dane poufne – co to takiego?

O tym, czym są tzw. dane poufne, mówi art. 9 RODO. Można w nim przeczytać, jakie rodzaje informacji określa się mianem poufnych. Do tej grupy należą m.in. informacje na temat pochodzenia (rasowego i etnicznego), przynależności religijnej czy aktualnego stanu zdrowia i chorób, które leczysz w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). W tej grupie wymieniany jest także światopogląd, a więc przekonania polityczne, orientacja seksualna czy działalność w ramach związków zawodowych. Do wyjątkowo wrażliwych danych zaliczają się też informacje biometryczne np. odciski palców, które zostawiasz w urzędzie miasta, gdy składasz wniosek np. o paszport.

Czym jest numer PESEL?

Zaraz po urodzeniu każdy Polak otrzymuje unikalny numer PESEL, a świadectwo jego nadania jest wręczane rodzicom razem z odpisem aktu urodzenia dziecka. Numer PESEL, a zatem również wpis do ogólnopolskiego rejestru, mogą zostać wpisani również cudzoziemcy, którzy mają prawo do stałego pobytu w Polsce i złożą odpowiedni wniosek.

Z pewnością znasz swój numer PESEL ba pamięć i doskonale wiesz, że składa się on z ciągu 11 cyfr. Są one nieprzypadkowe, ponieważ zakodowana jest w nich Twoja data urodzenia, płeć, numer porządkowy oraz liczba kontrolna, która pomaga zweryfikować poprawność numeru. Numer to jednak nie wszystko. W rejestrze PESEL znajduje się o wiele więcej informacji na Twój temat. Należą do nich: imię i nazwisko, obywatelstwo, adres zameldowania oraz stan cywilny. Jeśli do rejestru wpisywani są cudzoziemcy, trzeba do tego dodać formę oraz termin ich pobytu.

Nietrudno zgadnąć, że dostęp do rejestru PESEL otrzymują tylko wybrane podmioty, a więc instytucje publiczne takie jak sądy, prokuratura, policja czy straż graniczna. Otrzymują go również komisje wyborcze i Polski Czerwony Krzyż w razie konieczności identyfikacji obywatela polski. Osoba prywatna czy fundacja również może złożyć wniosek o wgląd do bazy, ale ma to sens tylko wtedy, gdy prośba ma uzasadnienie prawne.

Czy PESEL to dane poufne?

RODO nie wymienia numeru PESEL wśród tzw. danych poufnych. Zgodnie z definicją numer identyfikujący osobę – a tym właśnie jest ciąg 11 cyfr, które znajdują się w Twoim dowodzie osobistym – należy do kategorii danych zwykłych. W rejestrze PESEL nie ma żadnych wzmianek o Twoich przekonaniach religijnych, politycznych czy orientacji seksualnej. Na podstawie samego numeru PESEL przestępcy nie będą w stanie stworzyć fałszywej tożsamości. Nie musisz się więc obawiać, jeśli Twój PESEL trafi w niepowołane ręce – nieuczciwa osoba i tak nie uzyska dostępu do ogólnopolskiego rejestru, a zaciągnięcie kredytu tylko na tej podstawie nie jest możliwe.

O niebezpiecznej sytuacji można mówić wtedy, gdy dojdzie do wycieku danych z rejestru PESEL, jednak bezpieczeństwo bazy jest chronione przez państwowe systemy informatyczne. Chcesz zadbać o większe bezpieczeństwo swoich danych? Sprawdź PESEL i upewnij się, czy Twój numer identyfikacyjny nie został wykorzystany bez Twojej wiedzy.

Biznes

Elon Musk wzywa do powstrzymania wyścigu w tworzeniu sztucznej inteligencji

Elon Musk wzywa do powstrzymania wyścigu w tworzeniu sztucznej inteligencji

2023-03-30, 16:00
Budowa domu powyżej 70 m kw. będzie możliwa na podstawie jedynie zgłoszenia

Budowa domu powyżej 70 m kw. będzie możliwa na podstawie jedynie zgłoszenia

2023-03-29, 18:01
Premier: zleciłem wprowadzenie przepisów ograniczających wpływ ukraińskiego zboża do Polski

Premier: zleciłem wprowadzenie przepisów ograniczających wpływ ukraińskiego zboża do Polski

2023-03-29, 15:48
Skup nieruchomości - czy opinie są ważne [reklama]

Skup nieruchomości - czy opinie są ważne? [reklama]

2023-03-29, 15:17
Pożyczył 800 złotych  musi oddać ponad 100 tysięcy Interweniuje minister Ziobro

Pożyczył 800 złotych – musi oddać ponad 100 tysięcy! Interweniuje minister Ziobro

2023-03-29, 10:32
Termiczne przetwarzanie odpadów w Inowrocławiu. Spółka CIECH robi kolejny krok

Termiczne przetwarzanie odpadów w Inowrocławiu. Spółka CIECH robi kolejny krok

2023-03-29, 09:20
Rada UE: zakaz sprzedaży aut spalinowych po 2035 roku. Polska przeciwna

Rada UE: zakaz sprzedaży aut spalinowych po 2035 roku. Polska przeciwna

2023-03-28, 22:47
Modne kurtki przejściowe dla mężczyzn  przygotuj się na nadejście wiosny [reklama]

Modne kurtki przejściowe dla mężczyzn – przygotuj się na nadejście wiosny [reklama]

2023-03-28, 22:00
Program Czyste Powietrze. Gmina z Kujaw i Pomorza w grupie liderów

Program „Czyste Powietrze". Gmina z Kujaw i Pomorza w grupie liderów

2023-03-28, 20:30
Welconomy Forum w Toruniu. Rozmowy ponad podziałami o ekonomii przyszłości

Welconomy Forum w Toruniu. Rozmowy ponad podziałami o ekonomii przyszłości

2023-03-28, 17:00