Kultura chrześcijańska


Michał Jędryka i Tomasz Rowiński, autorzy audycji oraz ich goście dyskutują o sposobie, w jaki poszczególne idee chrześcijańskie wpłynęły na nurty myśli społecznej, prądy artystyczne, gatunki muzyczne, pomniki literatury, arcydzieła rzeźby i malarstwa, ale także na koncepcje ekonomiczne, edukacyjne, społeczne oraz… last but not least polityczne.

„Wiara tworzy kulturę” nie ma być typową audycją religijną wręcz przeciwnie, ma postrzegać zjawisko religii chrześcijańskiej w jej bardzo szerokim kulturowym kontekście, w którym występuje ono jako pewien punkt odniesienia, ale często również jako „znak sprzeciwu”.


20 marca 2023

Źródło: tantis.pl Źródło: tantis.pl

Wszyscy spierają się dziś o Jana Pawła II, a on toczył swój spór. Mówił wprost o „sporze o człowieka” oraz o „błędzie antropologicznym” podminowującym kulturę nowoczesną. Ten sam papież opisywał charakter tej konfrontacji jako „nadludzki”. Czy obecny spór o sprawy ludzkie może mieć czysto ludzkie rozwiązanie? O tym rozmawialiśmy z Pawłem Milcarkiem, autorem książki pt. „Otwarte okna. Szkice z kultury humanizmu katolickiego”. Do wysłuchania audycji zapraszają: Michał Jędryka i Tomasz Rowiński.

Polskie Radio PiK - Wiara tworzy kulturę z 20 marca 2023

13 marca 2023


W audycji „Wiara tworzy kulturę” rozmawialiśmy o najnowszej historii kościoła w Polsce oraz o badaniu źródeł tej historii i zawartości archiwów dotyczących okresu PRL. Naszego gościa prof. Rafała Łatkę z Instytutu Pamięci Narodowej zapytaliśmy między innymi o to jak powinna wyglądać rzetelna krytyka źródeł. Do wysłuchania audycji zapraszają: Michał Jędryka i Tomasz Rowiński.

Polskie Radio PiK - Wiara tworzy kulturę z 13 marca 2023

6 marca 2023


Obecnie w kulturze mamy do czynienia ze zdumiewającym procesem niszczenia pomników. Ale chrześcijaństwo zawsze głosiło, iż ludzie nigdy nie są jednowymiarowi. Uczył o tym między innymi jeden z najwybitniejszych intelektualistów polskich XX wieku, o. Jacek Woroniecki. O nim właśnie - i o jego dorobku rozmawialiśmy na początku marcowego cyklu „Wiara tworzy kulturę”. Do wysłuchania audycji zapraszają: Michał Jędryka i Tomasz Rowiński.

Polskie Radio PiK - Wiara tworzy kulturę z 6 marca 2023

Interesują nas idee i ich rozwój,
jakie w ciągu dziejów powstawały
na gruncie chrześcijaństwa,
ale też i te, które powstały
w opozycji do niego.


„WIARA TWORZY KULTURĘ”

W każdy poniedziałek
o godz. 21.06
zapraszają:

Tomasz Rowiński Tomasz Rowiński

Bądźmy w kontakcie:

„Wiara tworzy kulturę”
Polskie Radio PiK
ul. Gdańska 48
85-006 Bydgoszcz