Niedziela, 17 stycznia 2021 r.   Imieniny: Antoniego, Rościsława, Jana
Polskie Radio PiK » Dla rodziny
Ogłoszenie własne nadawcy
2020-11-01, 10:12 PAP

Czekają na to dzieci i rodzice: zmienią się przepisy dotyczące adopcji

Krótsze oczekiwanie na kurs dla przyszłych rodziców - to jedna ze zmian w przepisach adopcyjnych./fot. Pixabay
Krótsze oczekiwanie na kurs dla przyszłych rodziców - to jedna ze zmian w przepisach adopcyjnych./fot. Pixabay
Do konsultacji społecznych trafił projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Po zmianach, procedury adopcyjne mają być prostsze, szczególnie gdy chodzi o dzieci starsze.
Regulacja przygotowana przez MRiPS zakłada m.in. poprawę procedur adopcyjnych, zwiększenie adopcji dzieci starszych i zmiany w sposobie wynagradzania rodzin zastępczych.

Resort rodziny w uzasadnieniu do projektu tłumaczy, że głównym celem nowelizacji jest realizacja podjętej przez rząd w styczniu 2017 r. decyzji o ograniczeniu adopcji zagranicznych i wprowadzenie zmian służących pozyskiwaniu większej liczby kandydatów do przysposobienia dzieci w kraju.

Obecnie adopcje zagraniczne zostały ograniczone jedynie do sytuacji szczególnych. Stanowią one środek ostateczny i wyjątkowy, który znajduje zastosowanie jedynie wtedy, gdy mimo wszelkich możliwych starań nie uda się znaleźć w Polsce odpowiedniej rodziny adopcyjnej dla dziecka.

Zwrócono uwagę m.in. na potrzebę zwiększenia liczby adopcji dzieci starszych przez polskie rodziny. Obecnie jedynie ok. jednej trzeciej ogólnej liczby adopcji stanowią adopcje dzieci powyżej 7 lat, z czego ich istotną część stanowią adopcje wewnątrzrodzinne.

W ramach projektowanej regulacji przewidziano m.in. konieczność przeprowadzenia wstępnej oceny kandydata do przysposobienia i umożliwienia mu udziału w szkoleniu w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od zgłoszenia się przez niego do ośrodka adopcyjnego.

Nowelizacja ma także m.in. wprowadzić obowiązek wydawania wstępnej oceny o kandydatach do przysposobienia dziecka i opinii kwalifikacyjnej pisemnie w formie papierowej lub elektronicznej. Gdy są one negatywne, powinny dodatkowo zawierać szczegółowe uzasadnienie przyczyn wydania takiej opinii czy oceny, ewentualne wskazanie obszarów wymagających poprawy, z jednoczesnym pouczeniem o przysługującym prawie wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Ponadto proponowana nowelizacja wprowadza istotne zmiany w zakresie prawa do urlopu ojcowskiego i urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, przysługujących rodzicom adopcyjnym.

Obecnie prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego przysługuje rodzicom adopcyjnym, którzy przysposabiają dziecko w wieku do 7 lat, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 lat.

Projektowane zmiany przewidują, że pracownik, ojciec wychowujący dziecko, będzie miał prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni, nie dłużej jednak niż do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 18 lat.

Ponadto pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o przysposobienie dziecka, będzie miał prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w wymiarze 20 tygodni w przypadku przyjęcia jednego dziecka, 31 tygodni w przypadku jednoczesnego przyjęcia dwojga dzieci, 33 tygodni – w przypadku trojga dzieci, 35 tygodni w przypadku czworga dzieci i 37 tygodni w przypadku pięciorga i więcej dzieci (nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 18 lat).

- Rozwiązanie to będzie sprzyjało budowaniu więzi rodziców adopcyjnych z dzieckiem, jak również będzie pozwalało na szybsze nawiązanie relacji rodzinnych - podkreślono w uzasadnieniu projektu.

Nowelizacja wprowadza również zmiany w zakresie prawa do świadczenia rodzicielskiego. Osoba, która przysposobiła dziecko w wieku powyżej 7 lat, będzie miała prawo do świadczenia rodzicielskiego w wymiarze 20 tygodni w przypadku przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka; 31 tygodni – gdy dzieci jest dwoje; 33 tygodni – troje dzieci; 35 tygodni – czworo dzieci; 37 tygodni – pięcioro i więcej dzieci – nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 18. lat.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje niezależnie od dochodu rodziny i wynosi 1000 zł.

Jednocześnie projekt ma także wprowadzić jednolite kryteria w dostępie do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, wynikającego z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" dla rodzin biologicznych oraz rodzin przysposabiających dziecko.

W projekcie ustawy przewidziano również regulacje poziomu wynagrodzeń rodzin zastępczych przez wprowadzenie gwarancji stanowiącej, że wynagrodzenie to nie może być niższe niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Gdy rodzina zastępcza zawodowa będzie pełnić funkcję pogotowia rodzinnego otrzyma miesięcznie wynagrodzenie nie niższe niż 124 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Obecnie rodzinie zastępczej zawodowej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż 2000 zł miesięcznie, a rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego nie niższe niż 2600 zł miesięcznie.

W projekcie uregulowano także kwestię monitoringu wizyjnego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych i w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych.

Projekt przewiduje również zwiększenie zakresu kontroli osób związanych z organizacją i pełnieniem pieczy zastępczej (obowiązkowa weryfikacja w Rejestrze Osób Skazanych na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym).

Dla rodziny

2021-01-15, godz. 12:06 Ci seniorzy są życiową lekcją historii. Byli świadkami odradzania się Polski Karolina Bujak z Kruszwicy uhonorowana została marszałkowskim medalem Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis dla najstarszych - stuletnich i starszy ... » więcej 2021-01-14, godz. 08:04 Bransoletki życia ratują życie seniorom z regionu. Opasek będzie więcej Ponad trzy tysiące seniorów z regionu ma szansę otrzymać od Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu bransoletki życia. Elektroniczne opaski u ... » więcej 2021-01-10, godz. 07:50 Czy się stoi, czy się leży, trochę ruchu się należy - zwłaszcza w pandemii Koniec z wymówkami! Butelka z wodą, drzwi i krzesło - wszystko możemy wykorzystać podczas domowych ćwiczeń. Jak to zrobić, podpowiada fizjoterapeuta z Torunia ... » więcej 2021-01-09, godz. 09:28 Z sauny na śnieg i do jeziora. Nowa atrakcja na plaży w Pieckach [WIDEO, ZDJĘCIA] Dwie sauny to najnowsza atrakcja plaży w podbydgoskich Pieckach, która w zimowe weekendy przeżywa oblężenie. Całe rodziny plażują tu, wchodzą do lodowatego je ... » więcej 2021-01-08, godz. 13:08 Chore dzieci przez okno szpitala zobaczą zaczarowany ogród. Każdy może pomóc Widok na kolorowe postacie z bajek zamiast szarej ulicy i dachu z krzewami mają pomóc przetrwać ciężko chorym dzieciom w szpitalu im. Jurasza w Bydgoszczy. St ... » więcej 2021-01-07, godz. 09:32 Kolorowa skrzynia i zadania śnieżnej sowy. Ferie w bydgoskim Myślęcinku Trzy różne propozycje ma na ferie zimowe zoo w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku w bydgoskim Myślęcinku. » więcej 2021-01-06, godz. 17:22 Zawsze jest jakieś wyjście. Pomoc psychologiczna dla dzieci i młodych w ferie Uczniowie i rodzice mogą korzystać podczas ferii zimowych ze wsparcia, jakie oferują poradnie psychologiczno-pedagogiczne - przypomina MEiN. Informuje też, że ... » więcej 2021-01-06, godz. 07:31 Trzej królowie przybędą, choć bez orszaku. Pandemia im nie przeszkodzi Tradycyjny Orszak Trzech Króli - z powodu pandemii bez udziału publiczności - przejdzie w środę (6 stycznia) ulicami Bydgoszczy. Figury władców tradycyjnie po ... » więcej 2021-01-05, godz. 18:15 Ferie po królewsku, z żołnierzami i w teatrze. Przewodnik po wydarzeniach online Spektakle dla dzieci z teatrów w Bydgoszczy i Toruniu, warsztaty dla maluchów i nastolatków, gry i zadania dla dzieci - wszystko w wersji online. Tegoroczne f ... » więcej 2021-01-03, godz. 16:02 Rodzice hospitalizowanych wcześniaków będą szczepieni z tzw. grupą „zero" - Rodzice wcześniaków zostają włączeni do szczepień na etapie „zero', żeby bez przeszkód mogli odwiedzać swoje dzieci w szpitalach - poinformował minister zdr ... » więcej
1234567