Piątek, 05 czerwca 2020 r.   Imieniny: Waltera, Bonifacego, Walerii
Polskie Radio PiK » Reklama
Skorzystaj z oferty. Kliknij! (OGŁOSZENIE WŁASNE NADAWCY)

MEGAoferta dla MIKRObiznesu


Polskie Radio-Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (ul. Gdańska 48-50, 85-006 Bydgoszcz) ustanawia specjalną ofertę handlową dla mikroprzedsiębiorców.

Oferta ważna jest w dniach od 27 kwietnia do 31 maja 2020 roku*.

Z oferty może skorzystać każdy przedsiębiorca, którego w myśl obowiązujących przepisów uważa się za mikroprzedsiębiorcę, tj. takiego, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

- zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
- osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 (dwóch) milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 (dwóch) milionów euro**.

W ramach niniejszej oferty, mikroprzedsiębiorca ma prawo do zakupu jednego*** z pakietów emisji reklam dźwiękowych na antenie Polskiego Radia PiK w cenie 1 (jeden) złoty plus VAT za jedną emisję spotu, tj.:

- pakiet 25 emisji za 25 złotych plus VAT
- pakiet 50 emisji za 50 złotych plus VAT
- pakiet 100 emisji za 100 złotych plus VAT

Do reklam zakupionych w niniejszej ofercie stosuje się następujące zasady:

- reklama dźwiękowa nie może być dłuższa niż 30 sek.,
- za nagranie reklamy obowiązuje opłata 100 złotych plus VAT,
- treść reklam musi być zgodna z obowiązującym porządkiem prawnym i dotyczyć bezpośrednio działalności prowadzonej przez mikroprzedsiębiorcę,
- zamówienia reklam należy składać drogą mejlową na adres: reklama@radiopik.pl****.

Polskie Radio-Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy emisji reklamy bez podania przyczyn.*termin 27 kwietnia-31 maja 2020 roku oznacza, że kampanie zamówione w ramach niniejszej oferty muszą być w całości zrealizowane do dnia 31 maja 2020 roku.
**reklamodawca składa oświadczenie, że jest mikroprzedsiębiorca według definicji ustawowej.
***każdy przedsiębiorca ma prawo do zakupu jednego pakietu w czasie obowiązywania oferty.
****kampanie realizowane będą w kolejności zgłoszeń, po akceptacji przedłożonego mediaplanu i wpłaceniu kwoty wynikającej z podpisanego zamówienia.