Bydgoszcz w czasie i przestrzeni. Konferencja „Bydgostiana. Kultura i muzeum” [zapis transmisji]

2023-05-25, 13:09  Redakcja
Rozpoczęła się dwudniowa, trzecia już konferencja naukowa „Bydgostiana. Kultura i muzeum"/fot. Muzeum Okręgowe Bydgoszcz

Rozpoczęła się dwudniowa, trzecia już konferencja naukowa „Bydgostiana. Kultura i muzeum"/fot. Muzeum Okręgowe Bydgoszcz

Historia i teraźniejszość Bydgoszczy przez pryzmat sztuki. Rozpoczęła się dwudniowa, trzecia już konferencja naukowa „Bydgostiana. Kultura i muzeum”. Organizatorem wydarzenia jest Muzeum Okręgowe imienia Leona Wyczółkowskiego.

Konferencja skupiła artystów, historyków, archeologów, socjologów, kulturoznawców jest to bowiem spotkanie wielu dyscyplin.

– Dlaczego „bydgostiana”? Posiłkujemy się pamiątkami związanymi z Bydgoszczą, czyli to są i fotografie, i przedmioty, grafiki, obrazy, które właśnie zowią się „bydgostianą” – mówi doktor Anna Nadolska.

– Jest wiele działań, wiele zdarzeń, które się odbyły, i które dotyczyły Bydgoszczy, a które warto byłoby pokazać. Nasi naukowcy prowadzą badania dotyczące historii naszego miasta i póki co, prezentujemy te osiągnięcia i zbiory w szerokim zakresie na tych właśnie konferencjach – mówi dr Wacław Kuczma, dyrektor Muzeum Okręgowego imienia Leona Wyczółkowskiego.

PROGRAM:


czwartek, 25 maja 2023
Miejsce spotkania: Budynek Główny Muzeum, Gdańska 4

Panel I

prowadzący: dr hab. Wojciech Ślusarczyk, prof. UMK (Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)

10:20-10:40: Niemiecki teatr „Deutsche Bühne” w Bydgoszczy w okresie międzywojennym / prof. zw. dr hab. Albert S. Kotowski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

10:40-11:00: „I u nas by się niejedna taka „piękność” znalazła, jeno dziewuszkę umyć, modnie uczesać, ubrać w drogie fatałaszki”. Konkurs „Miss Europa” oraz europejskie kandydatki w konkursach piękności na łamach „Dziennika Bydgoskiego” w latach 1927-1939 / dr Monika Opioła-Cegiełka (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

11:00-11:20: Bydgoscy dziennikarze- patroni bydgoskich ulic / dr hab. Marek K. Jeleniewski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

11:20-11:40: Zbrodnie wojenne w czasie bitwy o Bydgoszcz w 1945 roku / dr hab. Łukasz M. Nadolski (Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy)

11:40-11:50: dyskusja

11:50-12:10: przerwa kawowa

Panel II

prowadząca: dr Monika Kosteczko-Grajek (Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy)

12:10-12:30: Trennertowie – w kręgu bydgoskich twórców dekoracji malarskich i sztukatorskich / mgr Bogna Derkowska-Kostkowska (Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy)

12:30-12:50: Od Fryderyka Pautscha do Leokadii Łempickiej. Wystawy sztuki w Muzeum Miejskim w Bydgoszczy / mgr Barbara Chojnacka (Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy)

12:50-13:10: Kobiety z pędzlem i paletą. Bydgoskie malarki i ich związki z Muzeum Miejskim / dr Anna Nadolska (Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy)

13:10-13:30: O trudnej sztuce upowszechniania. Działalność plastyków bydgoskich w latach 1945-1955 / mgr Maja Murawska (Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie)

13:30-13:40: dyskusja

13:40-14:10: przerwa kawowa

Panel III

prowadząca: dr Anna Nadolska (Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy)

14:10-14:30: Zachowanie i upowszechnianie dziedzictwa akademickiego na przykładzie działalności Muzeum Uniwersyteckiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy / dr Aldona Chlewicka-Mączyńska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

14:30-14:50: Sztuką otoczony, w kulturze zakochany – spuścizna Mariana Turwida w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy / mgr Lucyna Gęsikowska (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy)

14:50-15:10: 100 lat wystawiennictwa archeologicznego w bydgoskim muzeum / mgr Jolanta Szałkowska-Łoś, mgr Józef Łoś (Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy)

15:10-15:30: Z miłości do regionu… Zbiory etnograficzne Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego / mgr Anna Kornelia Jędrzejewska (Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy)

15:30-15:50: Muzeum Farmacji Apteki „Pod Łabędziem” w Bydgoszczy (2003-2017) / dr hab. Wojciech Ślusarczyk, prof. UMK (Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)

15:50-16:00: dyskusja

16:00-16:15: przerwa kawowa

16:20-17:00: oprowadzanie kuratorskie po wystawie stałej „Aptekarstwo bydgoskie”, ul. Gdańska 5 / dr hab. Wojciech Ślusarczyk, prof. UMK (Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy)

piątek, 26 maja 2023
Miejsce spotkania: Budynek Główny Muzeum, Gdańska 4

9:00-9:30: Rejestracja uczestników Konferencji

9:30-9:40: Powitanie Gości i otwarcie drugiego dnia obrad

Panel I

prowadzący: dr Łukasz Kosiński (Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy)

9:40-10:00: Złote lata muzyki i piosenki studenckiej w Bydgoszczy / dr Sławomir Łaniecki (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

10:00-10:20: Andrzej Szwalbe o Bydgoszczy i kulturze na łamach bydgoskiej prasy 1952-2002 / mgr Karolina Stanek (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy)

10:20-10:40: Szwalbe – źródło inspiracji / mgr Maciej Puto (Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy)

10:40-11:00: Medium pamięci. Dzieje i kultura Bydgoszczy na muralach / dr Emilia Ziółkowska-Ganc (Wydział Sztuk Pięknych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

11:00-11:20: Street art w Bydgoszczy. Sposoby wykorzystywania przestrzeni miejskiej / mgr Bartosz Rogala (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

11:20-11:30: dyskusja

11:30-11:50: przerwa kawowa

Panel II

prowadząca: mgr Barbara Chojnacka (Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy)

11:50-12:10: Wstępne badania skarbu z Romanowa / dr Krzysztof Jarzęcki (Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy)

12:10-12:30: Zwój z modlitwą za cesarza Wilhelma II z bydgoskiej synagogi – między asymilacją a dyplomacją / mgr Łukasz Ciemiński (Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu)

12:30-12:50: Dyrektor niezłomny. Zbigniewa Czerskiego walka z systemem (1965-1968) / mgr Kamil Ściesiński (Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy)

12:50-13:10: Bydgoszcz w czasach terroru. Przegląd wydawnictw Instytutu Pamięci Narodowej dotyczących lat 1939-1956 / dr Joanna Matyasik (Instytut Pamięci Narodowej)

13:10-13:20: dyskusja

13:20-13:50: przerwa kawowa

Panel III

prowadząca: mgr Anna Kornelia Jędrzejewska (Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy)

13:50-14:10: Czy w tych warunkach nie było koniecznem założenie polskiego pisma w Bydgoszczy, niech każdy osądzi! Życie codzienne Polaków w Bromberg w latach 1907-1920 na podstawie „Dziennika Bydgoskiego” / inż. Piotr Fałat (Uniwersytet Warszawski)

14:10-14:30: Obchody świąt państwowych i uroczystości rocznicowych w szkołach powszechnych na terenie powiatu bydgoskiego w latach 1920–1939 / mgr Piotr Księżniakiewicz (Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łochowie/TMSK w Solcu Kujawskim)

14:30-14:50: Historia Instruktorskich Kręgów Seniorów ZHP Instruktorski Krąg Seniorów ZHP Hufiec Bydgoszcz Miasto Wędrowniczki po Zachodnim Stoku im. Olgi i Andrzeja Małkowskich / mgr Krystyna Miszczuk (Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Bydgoszcz Miasto)

14:50-15:10: Rola małej ojczyzny – Bydgoszczy w edukacji wczesnoszkolnej / Zuzanna Cywińska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Koło Naukowe IDEO)

15:10-15:30: dyskusja i zakończenie konferencji

Więcej w relacji Sławy Skibińskiej-Dmitruk.


Relacja Sławy Skibińskiej-Dmitruk (Popołudnie z nami)

Kultura

Jubileuszowa wystawa i nagrody dla pracowników. 100-lecie Muzeum Okręgowego [lista nagrodzonych]

Jubileuszowa wystawa i nagrody dla pracowników. 100-lecie Muzeum Okręgowego [lista nagrodzonych]

2023-09-21, 17:11
Chełmno powstało jako miasto-wzorzec. Jaką rolę odgrywało w średniowieczu

„Chełmno powstało jako miasto-wzorzec”. Jaką rolę odgrywało w średniowieczu?

2023-09-21, 10:43
Muzyka sakralna z całego świata. Chór Męski Świętego Efremaw Filharmonii

Muzyka sakralna z całego świata. Chór Męski Świętego Efrema w Filharmonii

2023-09-20, 11:18
Ziemia Bydgoska szuka chłopców, którzy dołączą do zespołu. Kultura ludowa to tańce w parach

Ziemia Bydgoska szuka chłopców, którzy dołączą do zespołu. „Kultura ludowa to tańce w parach”

2023-09-20, 09:10
Inauguracja z Pendereckim, a potem German Brass Mocny początek 61. BFM [zdjęcia]

Inauguracja z Pendereckim, a potem German Brass! Mocny początek 61. BFM [zdjęcia]

2023-09-18, 12:00
Aromat zupy gulaszowej, przysmaki i zespoły ludowe. Za nami XX Jarmark Kujawsko-Pomorski [wideo, zdjęcia]

Aromat zupy gulaszowej, przysmaki i zespoły ludowe. Za nami XX Jarmark Kujawsko-Pomorski [wideo, zdjęcia]

2023-09-17, 22:45
Sztuka robienia masek i wystawy fotografii. Dawne obrzędy Kujaw królowały w Szymborzu

Sztuka robienia masek i wystawy fotografii. Dawne obrzędy Kujaw królowały w Szymborzu

2023-09-17, 21:57
Po raz 47. zaprezentowali sztukę ludową. Jesień na Pałukach w Żninie [zdjęcia]

Po raz 47. zaprezentowali sztukę ludową. „Jesień na Pałukach” w Żninie [zdjęcia]

2023-09-17, 15:17
Obraz malowany wodą Bydgoszczanie podziwiali pokaz świetlny nad Kanałem Bydgoskim [zdjęcia, wideo]

Obraz malowany wodą! Bydgoszczanie podziwiali pokaz świetlny nad Kanałem Bydgoskim [zdjęcia, wideo]

2023-09-17, 13:51
Podróż po twórczości Marka Żuławskiego. Wystawa w CSW już otwarta [zdjęcia]

Podróż po twórczości Marka Żuławskiego. Wystawa w CSW już otwarta [zdjęcia]

2023-09-17, 10:01
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę