Forum Aktywności Osób z Niepełnosprawnościami, Inowrocław, budynek Państwowej Szkoły Muzycznej w Inowrocławiu, ul. Jana Kilińskiego 16 A, 17.01.2023r. Organizator: Wojewoda Kujawsko-Pomorski (zakończone)

2023-01-04, 16:04  Krystyna Kuras
mat. organizatora mat. organizatora

Forum Aktywności Osób z Niepełnosprawnościami ma być przestrzenią promującą aktywność osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym. Tegoroczne Forum poświęcone będzie w całości tematyce aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz promocji zatrudniania tej grupy osób wśród pracodawców.


W trakcie spotkania zaplanowano panel dyskusyjny z udziałem pracodawców z województwa kujawsko-pomorskiego i ekspertów, poświęcony zagadnieniom takim jak: zatrudnianie osób z niepełnosprawnością – wyzwanie czy wzmocnienie wizerunku pracodawcy? Jak skutecznie wykorzystać potencjał zatrudnionych pracowników z niepełnosprawnościami oraz dostępność w środowisku pracy i przestrzeni publicznej warunkiem aktywizacji osób z niepełnosprawnością.

Oprócz panelu dyskusyjnego zaplanowano w formie prezentacji przegląd aktualnie dostępnych publicznych instrumentów wsparcia w procesie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami oraz omówienie programowych instrumentów wspierających aktywność osób niepełnosprawnych na rynku pracy i ocenę możliwości ich implementacji systemowej.

Zobacz także