Gala Rankingu Gmin, 25.11.2022 r. godz. 11.00, City Hotel, Bydgoszcz (zakończona)

2022-11-21, 13:28  Krystyna Kuras
mat. organizatora mat. organizatora

Ranking Gmin jest inicjatywą realizowaną od wielu lat przez regionalne Ośrodki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w wielu województwach.

W tym roku będziemy organizowali I Ranking Gmin Województwa Kujawsko-Pomorskiego we współpracy z Urzędem Statystycznym w Bydgoszczy

Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. Mamy nadzieję, że przeprowadzane analizy statystyczne staną się podstawą ważnej dyskusji zarówno nad zarządzaniem lokalnym, jak i strategicznymi kierunkami rozwoju regionu.
W ramach Rankingu ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa kujawsko-pomorskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu.

Zobacz także