Poniedziałek, 08 marca 2021 r.   Imieniny: Beaty, Wincentego, Jana / Utworzono Pomorską Dyrekcję Okręgową Polskiego Radia z siedzibą w Bydgoszczy (1945)
Biuletyn Informacji Publicznej
Polskie Radio PiK » Biuletyn Informacji Publicznej
Spółdzielnia

Ogłoszenia

Nabór kandydatów na członków rad programowych. Komunikat Rady Mediów Narodowych

Rada Mediów Narodowych opublikowała komunikat w sprawie naboru kandydatur na członków rad programowych (kadencja upływa 19 stycznia 2021 r.).

Rada zaprasza organizacje społeczne do rekomendowania osób legitymujących się dorobkiem i doświadczeniem w sferze kultury i mediów jako kandydatów do rad programowych w następujących spółkach publicznej radiofonii i telewizji:

„POLSKIE RADIO – Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie
POLSKIE RADIO – Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku „Radio Białystok” S.A.
POLSKIE RADIO – Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. POLSKIE RADIO – Regionalna Rozgłośnia w Gdańsku „Radio Gdańsk” S.A.
POLSKIE RADIO – Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze „Radio Zachód” S.A.
POLSKIE RADIO – Regionalna Rozgłośnia w Kielcach „Radio Kielce S.A.
TELEWIZJA POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie
TVP S.A. - Oddział Terenowy w Białymstoku
TVP S.A. - Oddział Terenowy w Bydgoszczy
TVP S.A. - Oddział Terenowy w Gdańsku
TVP S.A. - Oddział Terenowy w Kielcach

Rekomendacje należy przesyłać do 14 grudnia 2020 r. na adres: Rada Mediów Narodowych, Kancelaria Sejmu, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa. Zgłoszenia powinny zawierać: rekomendację, CV kandydatów oraz ich pisemną zgodę na powołanie do konkretnej rady programowej. (CV powinno zawierać następującą klauzulę: Wyrażam zgodę, aby Kancelaria Sejmu z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 4/6/8 00-902 Warszawa, przetwarzała moje dane osobowe w związku z kandydowaniem do rady programowej publicznej radiofonii i telewizji. Jestem świadoma/y, że w każdej chwili przysługuje mi prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, na których przetwarzanie wyraziłam/em dobrowolnie zgodę, ale cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem).

NABÓR OFERT "Przygotowanie i realizacja kampanii reklamowej Polskiego Radia PiK na nośnikach reklamy zewnętrznej i w mediach społecznościowych"

Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A., z siedzibą w Bydgoszczy (85-006), ul. Gdańska 48-50, (Zamawiający), poszukuje Wykonawcy zadania pn. „Przygotowanie i realizacja kampanii reklamowej Polskiego Radia PiK na nośnikach reklamy zewnętrznej oraz w mediach społecznościowych w terminie wrzesień -grudzień 2020 roku”.
Celem kampanii jest wzmocnienie wizerunku Polskiego Radia PiK jako rozgłośni regionalnej. Kampania skierowana ma być do mieszkańców woj. kujawsko-pomorskiego (ze szczególnym uwzględnieniem miast stołecznych).
Zadanie obejmuje:
1. Przygotowanie projektu koncepcji kreatywnej.
2. Przygotowanie projektu kampanii reklamowej.
3. Realizację materiałów graficznych.
4. Przygotowanie i realizację sesji fotograficznej.
5. Druk materiałów graficznych.
6. Realizację kampanii na nośnikach reklamy zewnętrznej na terenie woj. kujawsko-pomorskiego (ze szczególnym uwzględnieniem miast stołecznych) – minimum sześć tygodni.
7. Realizację kampanii w mediach społecznościowych - minimum sześć tygodni.

Pisemne oferty wraz z szacunkową wyceną należy składać do 14 sierpnia 2020 r. w siedzibie Zamawiającego - ul. Gdańska 48-50, 85-006 Bydgoszcz.