Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię!


Mikołaj Kopernik urodził się 19 lutego 1473 r. w Toruniu, w rodzinie kupieckiej. Zmarł przed 21 maja 1543 r. we Fromborku. Był wielkim człowiekiem epoki renesansu, duchownym, doktorem prawa kanonicznego, lekarzem, urzędnikiem, dyplomatą, matematykiem, ekonomistą, strategiem wojskowym, kartografem, filologiem, a przede wszystkim astronomem zaliczanym do największych uczonych w dziejach nauki.

Dziełem życia Mikołaja Kopernika jest wydane w 1543 roku „De revolutionibus orbium coelestium” (O obrotach sfer niebieskich). Na jego kartach uczony przedstawił model układu planetarnego oparty o obserwacyjne i matematyczne dowody, że Ziemia wraz z innymi planetami krąży wokół Słońca. Heliocentryczny system stał się najważniejszym przełomem w światowej nauce od czasów starożytnych, nazwanym później „przewrotem kopernikańskim”.

Przypadająca w 2023 roku 550. rocznica urodzin astronoma wszech czasów stanowi znakomitą okazję do przypomnienia i popularyzacji dokonań Mikołaja Kopernika. W tym miejscu staramy się zebrać informacje dotyczące obchodów wielkiego jubileuszu, a także ciekawostki dotyczące uczonego.
Piotr Majewski

Tu można wypożyczać i oddawać książki. Księgodzielnia Kopernikańska w Toruniu [zdjęcia]

2023-03-29, 17:37

„Smartfon wyzwaniem dla rodziny” – ważny temat Dysput Kopernikańskich

2023-02-28, 08:40

Weź sobie książkę albo zostaw ją dla kogoś. Księgodzielnia Kopernikańska w Toruniu

2023-02-26, 16:37

Wszyscy przepisywali „De revolutionibus” Kopernika. I pobili rekord Polski!

2023-02-26, 15:20

Harcerze pójdą śladami Kopernika! Czeka na nich test wiedzy i różnorodne trasy

2023-02-25, 18:00

Kto rozśmieszy Mikołaja Kopernika? Ogłoszono konkurs memów o astronomie

2023-02-25, 16:40

Do posłuchania

2023-02-23, 23:37

To najsłynniejsze dzieło Kopernika! Specjalna wystawa zbiorów w Ratuszu Staromiejskim

2023-02-22, 08:50

Prof. Górski: Światowy Kongres Kopernikański był inspirującym wydarzeniem

2023-02-21, 20:43

Chcą zapewnić wolność uczelniom. Deklaracja Toruńska podpisana

2023-02-21, 16:21

Rok 2023, na całym globie jest rokiem Mikołaja Kopernika. 550 lat temu, 19 lutego 1473 roku, w Toruniu urodził się człowiek, jeden z kilku, którzy w radykalny sposób, zmienili nasze dzieje.

Czasy Kopernika, epoka renesansu, obfitowała w geniuszy. Ludzi, jak sławny torunianin, którzy zmienili życie przyszłych pokoleń, ale osiągali oszałamiające sukcesy w wielu dziedzinach. Kopernik staje tu w jednym szeregu z Leonardem da Vinci czy Michałem Aniołem.

Pozycja Kopernika w historii nauki, a jeszcze bardziej w historii cywilizacji jest szczególnie istotna. Można by zaryzykować twierdzenie, że ze względu na historyczną wartość naukowych idei i ich oddziaływanie na społeczeństwo czasy dzielą się na przed i po Koperniku” - uważa ksiądz Robert Janusz, profesor Akademii Ignatianum w Krakowie.


żródło: kujawsko-pomorskie.pl


Rok Kopernika w Kujawsko-Pomorskiem


Mikołaj Kopernik