Sponsoring

2017-05-10, 13:47  

Sponsoring to wkład w finansowanie usługi medialnej lub audycji - w celu promocji nazwy Sponsora, jego firmy, renomy, działalności, towaru lub usługi. Wskazanie Sponsora emitowane jest poza blokiem reklamowym, w formie zapowiedzi trwającej do 8 sekund. Zapowiedź musi zawierać informację o tytule sponsorowanej audycji oraz nazwę sponsora. Nie może natomiast wartościować towarów, czy usług ani zawierać innych cech reklamy. Zapowiedź sponsora emitowana jest na początku i na końcu audycji, dodatkowo również przed jej premierą.

Zobacz ofertę audycji Polskiego Radia PiK tutaj

Przykład zapowiedzi sponsorskiej

Zobacz także

Radiowy spot reklamowy

Audycja reklamowa

Konkurs z nagrodami

Kontakt