Sobota, 02 lipca 2022 r.   Imieniny: Jagody, Urbana, Marii
Polskie Radio PiK » Wielki Tydzień na naszej antenie

Przed Rezurekcją...

Kościół pw. św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie. Fot. Janusz Wiertel
Kościół pw. św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie. Fot. Janusz Wiertel
W Wielką Sobotę, 16 kwietnia br. o godz. 21:06 Polskie Radio PiK złoży wizytę w parafii rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie. Jej proboszcz, ks. Karol Glesmer opowie o dziejach tej parafii i kościoła, w którym w Niedzielę Zmartwychwstania, 17 kwietnia o godz. 6:00 odprawiona zostanie Msza Święta Rezurekcyjna. Zaprasza Robert Erdmann.

W Niedzielę Wielkanocną, 17 kwietnia o godz. 5:00,
przed transmisją Mszy Świętej Rezurekcyjnej,
audycja o fordońskiej parafii św. Mikołaja została powtórzona.

Kościół pw. św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie. Film: Janusz Wiertel
Kościół św. Mikołaja jest najstarszą budowlą sakralną Fordonu, choć większość murów obecnej świątyni zostało zbudowanych w latach międzywojennych. Pierwszy drewniany kościół został zbudowany po drugiej lokacji miasta przez Władysława Jagiełłę w 1424. Wcześniej na nabożeństwa mieszczanie udawali się do Wyszogrodu do kościoła św. Marii Magdaleny, który stanowił najstarszy kościół parafialny w okolicy, istniejący co najmniej od XII wieku.

Zniszczenie Wyszogrodu w 1330 spowodowało translokację ośrodka osadniczego 2 km na wschód w rejon dzisiejszego Fordonu. Późniejsze lokacje Władysława Opolczyka i Władysława Jagiełły utwierdziły ten stan.

W latach 30. XV wieku centrum życia parafialnego zostało przeniesione z Wyszogrodu do Fordonu. Skutkowało to opuszczeniem i stopniowym upadkiem kościoła wyszogrodzkiego, natomiast budową nowej świątyni w Fordonie.

Pierwsza świątynia drewniana spełniała swoją funkcję do końca XVI wieku. W 1691 w miejscu spalonego kościoła został postawiony nowy budynek, różniący się od poprzedniego dobudowaną od północy kaplicą pw. św. Anny. W I połowie XVIII wieku świątynia została gruntownie odnowiona.

Po odzyskaniu niepodległości w 1920 Fordon ujednolicił się narodowościowo. Podczas gdy zmniejszające się społeczności ewangelików i żydów posiadały okazałe obiekty kultu religijnego: zbór oraz synagogę, miejscowych katolików nie satysfakcjonował niewielki obiekt sakralny, za mały jak na potrzeby społeczności. Prace rozpoczęto w 1926 od rozbiórki nawy i kaplicy starej świątyni. Wznoszenie nowej części kościoła wykonano w latach 1927–1928. Rozbudowa świątyni zmieniła radykalnie formę budowli z małego późnogotyckiego kościółka na majestatyczną, neobarokową budowlę dominującą nad starym Fordonem.

Po wojnie, mimo wielu trudności kontynuowano prace remontowe i drobne inwestycje. Wystawiony został nowy ołtarz św. Barbary, wyposażono kościół w nowoczesne oświetlenie i megafonizację, wymieniono i wyremontowano organy. W 1959 prof. Konrad Dargiewicz z Torunia wykonał freski na sklepieniu kościoła.

12 czerwca 1980 w wyniku uderzenia pioruna, spłonęła wieża kościelna. W efekcie przeprowadzonego remontu w 1982 zmieniono barokowy hełm wieży i obito go blachą miedzianą.

Znaczącą renowację kościoła podjęto w latach 90. XX wieku. W 1994 odnowiono elewację fasady świątyni, w 1995 odnowiono wieżę oraz zainstalowano na niej zegar, a w 1998 zamontowano zewnętrzną iluminację świetlną.

źródło: pl.wikipedia.org/wiki/Kościół_św._Mikołaja_w_Bydgoszczy
Polskie Radio PiK - 16 i 17 kwietnia 2022 - Przed Rezurekcją - Wizyta w parafii św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie