Piątek, 30 lipca 2021 r.   Imieniny: Julity, Piotra, Aldony
Polskie Radio PiK » Wolna i Niepodległa » Archiwum » 2018 » 2018
Plichta
2018-12-02, 20:28 Adam Droździk

Listopad

25 listopada 2018

"Niepodległa dla wszystkich - Ewangelicy dla Niepodległej" - to tytuł wystawy, którą można oglądać w kościele parafii ewangelicko-augsburskiej w Bydgoszczy. I właśnie o ewangelikach dla Rzeczypospolitej i jej niepodległości opowiadali goście Roberta Erdmanna w audycji " Wolna i Niepodległa" - ks. kmdr Marek Loskot oraz historyk z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, prof. Jarosław Kłaczkow.
Polskie Radio PiK - Wolna i Niepodległa z 25.11.2018

18 listopada 2018

W audycji tym razem historyk dr Przemysław Wójtowicz z Instytutu Pamięci Narodowej opowie o tym, jak Polska wracała na teren Kujaw i Pomorza. Nasz region pod zaborami był dłużej niż 123 lata. Do wysłuchania audycji zaprasza Robert Erdmann.
Polskie Radio PiK - Wolna i Niepodległa z 18.11.2018

11 listopada 2018 - Republika nadziei

"Republika nadziei" to opowieść o utracie niepodległości i jej odzyskiwaniu, o rozpaczy, nadziei, pracy i walce na przestrzeni ponad 123 lat. Obok cytatów, wiersze: J. Słowackiego, J. Tuwima i J. Lechonia. Czyta je Eugeniusz Rzyski. Zaprasza Robert Erdmann.

Wykaz źródeł cytatów :

Józef Wybicki, Pamiętniki, Lwów 1881 r.
Zofia Zielińska, Geneza i treść aktu abdykacji Stanisława Augusta, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego.
Szymon Askenazy, Uwagi, Warszawa 1924 r.
Książę Adam Czartoryski, Pamiętniki i korespondencya jego z cesarzem Aleksandrem, Kraków 1904.
Odezwa do Polaków, Kwatera Główna Legionów, Mediolan, 20 stycznia 1797 r.
Joachim Lelewel, Nowosilcow w Wilnie w roku szkolnem 1823/24, Warszawa 1831.
Karol Fryderyk Libelt, Rozprawy o odwadze cywilnej, miłości ojczyzny, wychowaniu ludów, Kraków 1869.
Franciszek Ksawery Godlewski, Pani Orzeszkowa (wspomnienia), Warszawa 1934 r.
Nikołaj Wasiliewicz Berg, Zapiski o powstaniu polskiem 1863 i 1864 r. Kraków 1898.
Józef Piłsudski o sobie, Warszawa, Lwów 1929 r.
Wacław Sieroszewski, 12 lat w kraju Jakutów, Warszawa 1935 r.
Zygmunt Miłkowski, Rzecz o obronie czynnej, Kraków 1910 r.
Ferdynand Ossendowski, Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów, Warszawa 1923 r.
Józef Piłsudski, Przemówienie do I kompani kadrowej Wojska Polskiego, Kraków 3 sierpnia 1914 r.
Marek Gałęzowski, Żydzi w Legionach, Historia, Uważam Rze. Kalendarium Muzeum Historii Polski, http://muzhp.pl/pl/
Eugeniusz Świerczewski, Polska Organizacja Wojskowa na Litwie, Wilno 1919 r.
Józef Haller von Hallenburg, Pamiętniki, Łomianki 2014 r.
Armia Polska we Francji, Instrukcja o walce zaczepnej małych oddziałów, Paryż 1918 r.
Gazeta Toruńska, 29 listopada 1918 r.
Antoni Sygietyński, Nauka i sztuka, Lwów 1906 r
Mowa sejmowa posła Wojciech Korfantego z 25 lutego 1919 r.
Marian Zdziechowski, Wpływy rosyjskie na duszę polską, Kraków 1920.
Józef Piłsudski, Do wszystkich mieszkańców Ukrainy, 26 kwietnia 1920 r.
Opis czynów kpt. Pawła Cymsa z Inowrocławia, za które otrzymał Virtuti Militari w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. R. Dmowski, Polityka polska i odbudowanie państwa, Warszawa 1989 r.
Konstytucja Rzeczypospolitej z 17 marca 1921 r.
Bohdan Wasiutyński, Centralizm a samorząd, 1921 r.
Eugeniusz Kwiatkowski, Księga Pamiątkowa Daru Pomorza, 13 lipca 1930 r.
Władysław Grabski, Idea Polski, Warszawa 1935 r.
Marian Zdziechowski, Przemówienie do młodzieży, 10 października 1925 r.
Polskie Radio PiK - Wolna i Niepodległa z 11.11.2018

4 listopada 2018

W pierwszą niedzielę listopada zajrzymy do archiwum audycji "Wolna i Niepodległa" i opowiemy o powrocie Polski nad Bałtyk po latach zaborów, o roli rzek i gospodarki wodnej w odbudowie II RP. W audycji wypowiadają się dr Michał Targowski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, dr Tomasz Neubauer z Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni oraz wicedyrektor tego Muzeum Aleksander Gosk. Zaprasza Robert Erdmann.
Polskie Radio PiK - Wolna i Niepodległa z 04.11.2018