2017.05.14 Fundacja Dum Spiro Spero

2017-05-22, 20:43  Elżbieta Rupniewska

Fundacja Dum Spiro Spero (łac. dopóki żyję nie tracę nadziei) powstała 10 lat temu w Bydgoszczy, ale ma zasięg ogólnopolski - pomaga osobom niepełnosprawnym głównie wspierając finansowo ich rehabilitację.

PR PiK - OPP - O działalności Fundacji Dum Spiro Spero opowiada jej prezes, Katarzyna Zwierzchowska.

Zobacz także


Status OPP może uzyskać organizacja pozarządowa - z wyjątkiem partii politycznych i należących do nich fundacji, związków zawodowych, organizacji pracodawców oraz samorządów zawodowych - jak również spółka kapitałowa powołana w celu niezwiązanym z prowadzeniem działalności gospodarczej, jeżeli prowadzi przez co najmniej dwa lata działalność w obszarach tzw. pożytku publicznego, które zostały określone ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ponadto organizacja musi spełniać dodatkowe kryteria, dotyczące m.in. jawności działania, kontroli w organizacji.

Każda organizacja pożytku publicznego musi prowadzić działalność pożytku publicznego, choć nie każda organizacja, która prowadzi działalność pożytku publicznego, musi mieć status organizacji pożytku publicznego.


O działalności organizacji pożytku publicznego
na Kujawach i Pomorzu
w audycji
„Z sercem na dłoni”
w poniedziałek o godz. 19:05

Zaprasza Elżbieta Rupniewska