Niedziela, 19 stycznia 2020 r.   Imieniny: Henryka, Mariusza, Marty
Biuletyn Informacji Publicznej
Polskie Radio PiK » Biuletyn Informacji Publicznej

Przedmiot działalności

Przedmiotem działania Spółki jest:
 1. Nadawanie programów radiofonicznych - 60.10.Z,
 2. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych - 59.20.Z,
 3. Pozostała działalność wydawnicza - 58.19.Z,
 4. Reprodukcja zapisanych nośników informacji- 18.20.Z,
 5. Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego - 95.12.Z,
 6. Działalność agencji reklamowych - 73.11.Z,
 7. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radiu i telewizji - 73.12.A,
 8. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych - 73.l2.B,
 9. Pośrednictwo W sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) - 73.12.C,
 10. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach - 73.12.D,
 11. Działaln0ść agencji informacyjnych - 63.91.Z,
 12. Działalność archiwów ~ 91.01.B,
 13. Wynajen1 i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - 68.20.Z,
 14. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - 85.59.B,
 15. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasynkowana - 74.90.Z.