Wtorek, 14 lipca 2020 r.   Imieniny: Ulryka, Bonawentury, Kamila
Polskie Radio PiK » Wybory kampania
Centrum Zabaw Rodzinnych

Debaty wyborcze w Polskim Radiu PiK

Polskie Radio PiK organizuje cykl ośmiu debat wyborczych, które odbędą się w dniach: 17, 19, 24 i 26 września oraz 1, 3, 8 i 10 października w godzinach od 12.05 do 13.00 i będą transmitowane na naszej antenie oraz przekazem wideo w internecie, na stronie pod adresem www.radiopik.pl.


wybory
Kalendarz debat wyborczych w Polskim Radiu PiK :
 • 17 września / O polityce historycznej
 • 19 września / O zdrowiu
 • 24 września / O gospodarce i polityce rolnej
 • 26 września / O nauce i edukacji
 • 1 października / „Jedynki” w okręgu toruńsko-włocławskim
 • 3 października / „Jedynki” w okręgu bydgoskim
 • 8 października / Kandydaci do Senatu. Okręg nr 9 i 10
 • 10 października / Kandydaci do Senatu. Okręg nr 11, 12 i 13

10 października 2019

10 października w studiu Polskiego Radia PiK odbyła się ostatnia z debat z udziałem kandydatów do Senatu. Tym razem biorący udział w debacie reprezentowali:
 • okręg nr 11 - chełmiński, toruński oraz miasta na prawach powiatu: Toruń;
 • okręg nr 12 - obszary powiatów: brodnicki, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, rypiński, wąbrzeski oraz miasta na prawach powiatu: Grudziądz;
 • okręg nr 13 - obszary powiatów: aleksandrowski, lipnowski, radziejowski, włocławski oraz miasta na prawach powiatu: Włocławek.
Zaproszenie do udziału w debacie przedwyborczej wysłaliśmy do wszystkich komitetów wyborczych, a przyjęli je :
 • Ryszard Bober – Polskie Stronnictwo Ludowe;
 • Henryk Kierzkowski – Komitet wyborczy Stronnictwo Pracy;
 • Józef Lewandowski – Komitet Wyborczych Polska Lewica;
 • Józef Łyczak – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość;
 • Jerzy Wenderlich – Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej;
 • Łukasz Zbonikowski – Komitet Wyborczy Wyborców Patrioci i Samorządowcy.
Uczestnicy spotkania debatowali w trzech rundach, podejmując trzy zagadnienia tematyczne:

Runda 1 - Rola nowego Senatu oraz moja, jako senatora.
Jak zamierzam „zawalczyć” o region? Czy wspólnie ponad podziałami politycznymi, czy zgodnie z dyscypliną partyjną? Czy w ogóle w senacie można lobbować na rzecz rozwiązywania problemów regionalnych i związanych z „moim” okręgiem?

Runda 2 - Ochrona zdrowia
Najlepsza inwestycja to inwestycja w zdrowie. Na co powinniśmy stawiać - na nowoczesne technologie, większe pieniądze w systemie, czy profilaktykę?

Runda 3 - Ochrona środowiska
Jak „zawalczyć” o czysty region? Na co powinniśmy położyć szczególny nacisk?

Debatę prowadziła Magda Jasińska.

8 października 2019

8 października w studiu Polskiego Radia PiK odbyła się pierwsza z dwóch debat kandydatów do Senatu. Rozpoczęliśmy od bydgoskich okręgów nr 9 i 10.

Zaproszenie do udziału w debacie przedwyborczej przyjęli:
 • z okręgu nr 9 - Helena Czakowska, Leszek Posłuszny
 • z okręgu nr 10 - Mikołaj Bogdanowicz i Mieczysław Piwowar
Zaproszenie wystosowaliśmy do wszystkich kandydatów.
Uczestnicy spotkania debatowali w trzech rundach, podejmując trzy zagadnienia tematyczne:

Runda 1
Rola nowego Senatu oraz moja, jako senatora.

Runda 2
Brak lekarzy i pielęgniarek. Jak ich zatrzymać w kraju? Jak ściągnąć tych, którzy wyjechali? Jak zachęcić młodych do studiowania zawodów medycznych? Czy zatrudniać obcokrajowców?

Runda 3
Ameryka czy Europa? Jaka polityka zagraniczna Polski?

Debatę poprowadził Marcin Kupczyk.

3 października 2019

W czwartek 3 października w Polskim Radiu PiK odbyła się druga debata liderów list. Tym razem kandydatów z okręgu bydgoskiego. Uczestnicy debaty dyskutowali w trzech rundach:

Runda 1 - Polityka regionalna
Najbardziej pilne problemy, o które jeśli zostanę posłem, posłanką będę walczył/ła?

Runda 2 - Polityka społeczna
Osoby starsze potrzebują pomocy - jakiej? Jak powinna wyglądać opieka państwa nad seniorami?

Runda 3 - Kultura
Okręg bydgoski jest znany z różnych inicjatyw, wydarzeń muzycznych, kulturalnych. Jak wspierać kulturę w regionie? Czy przez silną kulturę region może wyróżniać się w kraju?

Przypominamy, że kandydatów typują komitety wyborcze.

W debacie udział wzięli:
 • Dariusz Kurzawa (lista nr 1 - Komitet wyborczy PSL),
 • Tomasz Latos (lista nr 2 - Komitet wyborczy Prawo i Sprawiedliwość),
 • Jan Szopiński (lista nr 3 - Komitet wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej),
 • Marcin Sypniewski (lista nr 4 - Komitet wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość),
 • Tadeusz Zwiefka (lista nr 5 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, .N, iPL Zieloni)
 • Łukasz Pająk (lista nr 8 - Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy).
Debatę poprowadziła Magda Jasińska.

1 października 2019

We wtorek 1 października doszło do pierwszej z dwóch debat liderów list. Zaczęliśmy od okręgu toruńsko-włocławskiego. Uczestnicy debaty dyskutowali w trzech rundach:

Runda 1 - Polityka regionalna
Co uznaje Pan(i) za najbardziej palący problem obszaru toruńsko-włocławskiego (okręg nr 5) i jak go rozwiązać?

Runda 2 - Polityka społeczna
Dane GUS za sierpień 2019 r. wykazują najniższy (5,2) od 1990 roku poziom bezrobocia w Polsce. Pojawił się jednak problem braku pracowników. Polscy przedsiębiorcy coraz częściej zatrudniają pracowników z Ukrainy, Białorusi a nawet Azji. W tym samym czasie Polacy wciąż szukają wyżej opłacanej pracy w takich krajach jak Niemcy, Wlk. Brytania czy Irlandia. Jak rozwiązać problem emigracji zarobkowej Polaków? Jak zatrzymać w kraju wysoko kwalifikowanych specjalistów jak np. lekarze, inżynierowie czy programiści? Jak zaktywizować Polaków na rodzimym rynku pracy?

Runda 3 - Media/Kultura
Wolność słowa a art. 212 Kodeksu Karnego przewidujący karę pozbawienia wolności za zniesławienie (w aspekcie dziennikarzy). Internet a wolność słowa. Czy są granice tej wolności?

Przypominamy, że kandydatów typują komitety wyborcze.

W debacie udział wzięli:
 • Paweł Szramka (lista nr 1 - Komitet wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe),
 • Maria Mazurkiewicz (lista nr 2 - Komitet wyborczy Prawo i Sprawiedliwość),
 • Robert Kwiatkowski (lista nr 3 - Komitet wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej),
 • Sławomir Mentzen (lista nr 4 - Komitet wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość),
 • Tomasz Lenz (lista nr 5 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, .N, iPL Zieloni)
 • Marek Kuszyński (lista nr 8 - Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy).
Debatę poprowadził Michał Jędryka.

26 września 2019

Czwarta z ośmiu tematycznych debat parlamentarnych poświęcona była edukacji i nauce. W trzech rundach wytypowani przez komitety wyborcze kandydaci do parlamentu dyskutowali na trzy tematy:
 1. Czy i jak należy zmieniać polską szkołę? Czy potrzebna jest ustawowa standaryzacja szkolnictwa? Jak ją finansować i jak usytuować nauczyciela w systemie?
 2. Czego powinna uczyć polska szkoła, na co należy kłaść nacisk? Czy powinna uczyć efektywnego komunikowania się, kreatywności, pracy w zespole czy szybkiej adaptacji do zmieniającego się otoczenia, a może powinna dostarczać uczniom jedynie wiedzy? Czy ma uczyć czy również wychowywać?
 3. Jak wzmocnić kujawsko-pomorskie uczelnie? Co można zrobić by uczelnie z naszego regionu były pierwszym wyborem przyszłego studenta? Czy jednym z pomysłów może być postawienie na łączenie uczelni poprzez tworzenie federacji? Jaki wpływ na poziom polskiej nauki i uczelni mogą mieć parlamentarzyści?
W debacie uczestniczyli :
 • Krzysztof Sikora (lista nr 1 - Komitet wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe),
 • Wojciech Jaranowski (lista nr 2 - Komitet wyborczy Prawo i Sprawiedliwość),
 • Krzysztof Gawkowski (lista nr 3 - Komitet wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej),
 • Cyprian Sajna (lista nr 4 - Komitet wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość),
 • Barbara Zalewska (lista nr 5 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, .N, iPL Zieloni),
 • Marek Kuszyński (lista nr 8 - Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy).
Debatę poprowadziła Magda Jasińska

24 września 2019

Trzecia z ośmiu debat parlamentarnych tematycznie związana była z gospodarką i polityką rolną. Wytypowani przez komitety wyborcze kandydaci do parlamentu, w trzech rundach dyskutowali na trzy tematy:
 1. Niemieckie samochody, francuskie sery czy perfumy, hiszpańskie plaże (turystyka) - to wizytówki ww. krajów. Co, Państwa zdaniem, powinno być wizytówką Polski? Na co powinniśmy postawić, co rozwijać, by kojarzyło się z Polską i stanowiło impuls rozwojowy? Jak wspomóc rozwój gospodarki? Czy wystarczy zwiększyć popyt poprzez impulsy fiskalne takie jak obniżanie podatków?
 2. Polska gospodarka oparta jest na węglu. Jednak zasoby węgla brunatnego, jak twierdzą naukowcy, skończą się w Polsce za ok. 20 lat, a koszty wydobycia węgla kamiennego wciąż rosną. Jak rozwiązać ten problem? Czy skoncentrować się na źródłach odnawialnych, czy postawić na energię jądrową? Jeśli tak, to kiedy zacząć odchodzić od węgla?
 3. Czy, Państwa zdaniem, polskie rolnictwo jest konkurencyjne na rynku europejskim? Jak należałoby podwyższyć jego konkurencyjność? Jak Rząd RP i ustawodawca powinien wspomóc polskich rolników, by utrzymać produkcję i rozszerzyć rynki zbytu?
W debacie uczestniczyli:
 • Andrzej Gross (lista nr 1 - Komitet wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe),
 • Arkadiusz Stefaniak (lista nr 2 - Komitet wyborczy Prawo i Sprawiedliwość),
 • Jan Szopiński (lista nr 3 - Komitet wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej),
 • Sławomir Mentzen (lista nr 4 - Komitet wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość),
 • Dariusz Alabrudziński (lista nr 5 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, .N, iPL Zieloni)
 • Łukasz Pająk (lista nr 8 - Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy).
Debatę poprowadziła Żaneta Walentyn.

19 września 2019

Druga z ośmiu parlamentarnych debat tematycznych dotyczyła zdrowia. Jak wynika z różnych sondaży, to najbardziej oczekiwany temat dyskusji przedwyborczych. W trzech turach kandydaci do Sejmu i Senatu dyskutowali o trzech problemach:
 1. Diagnoza - kondycja ochrony zdrowia... Czy lekiem jest zmiana systemu finansowania, a może zwiększenie poziomu finansowania, czy uszczelnienie systemu?
 2. Dostęp do lekarzy specjalistów, likwidacja kolejek, dostęp do leczenia szpitalnego.
 3. Leczenie onkologiczne - co zrobić by w Polsce zmniejszała się liczba zgonów pośród chorych na raka? Czy postawić na profilaktykę, czy zwiększyć dostęp poprzez refundację specjalnych terapii? Polska jest jedynym dużym krajem w Unii Europejskiej, w którym rośnie liczba zgonów wywołanych nowotworem piersi.
W debacie uczestniczyli:
 • Ewa Mes (lista nr 1 - Komitet wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe),
 • Tomasz Latos (lista nr 2 - Komitet wyborczy Prawo i Sprawiedliwość),
 • Michał Wysocki (lista nr 3 - Komitet wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej),
 • Marcin Łasiński (lista nr 4 - Komitet wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość),
 • Sylwester Jankowski (lista nr 5 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, .N, iPL Zieloni)
 • Mieczysław Piwowar (lista nr 8 - Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy).
Debatę poprowadziła Magda Jasińska.

17 września 2019

Pierwsza z ośmiu debat wyborczych poświęcona była polityce historycznej. W trzech rundach uczestnicy podjęli trzy tematy:
 1. Czy politykę historyczną trzeba prowadzić zawsze, czy jest ona konieczna?
 2. Co powinno być zasadą polskiej polityki historycznej, duma czy skrucha?
 3. Jak działać, by nasza historia była zrozumiana w świecie?
W debacie uczestniczyli:
 • Dariusz Kurzawa (lista nr 1 - Komitet wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe),
 • Piotr Król (lista nr 2 - Komitet wyborczy Prawo i Sprawiedliwość),
 • Robert Kwiatkowski (lista nr 3 - Komitet wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej),
 • Grzegorz Kluczyński (lista nr 4 - Komitet wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość),
 • Ireneusz Nitkiewicz (lista nr 5 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, .N, iPL Zieloni)
 • Łukasz Pająk (lista nr 8 - Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy).
Debatę poprowadził Michał Jędryka.