Niedziela, 28 lutego 2021 r.   Imieniny: Romana, Ludomira, Lecha
Polskie Radio PiK » Biznes
Plichta
2021-01-18, 10:23 Reklama

Poradnik PIT-37: Wspólne rozliczenie małżonków [reklama]

Materiały promocyjne
Materiały promocyjne
Materiały promocyjne
Materiały promocyjne
PIT-37 umożliwia rozliczenie się zarówno podatników, którzy chcą opodatkowania dochodów indywidualnie, jak i wspólnie z małżonkiem (obojga małżonków). Należy jednak pamiętać, że ta szczególna forma opodatkowania ma swoje zasady, prawa i warunki. Kto więc w 2021 roku będzie mógł wypełnić PIT-37 wspólnie z małżonkiem? Jak należy pracować na formularzu? Na co zwrócić uwagę? Dla kogo taka forma podatkowa może być korzystna?

Podstawa prawna

Podstawa do wnioskowania o łączne opodatkowanie małżonków, znalazła się bezpośrednio w ustawie o PIT - w jednym z pierwszych dziesięciu artykułów aktu prawnego. Ustawodawca zdecydował, że zasadą jest odrębne opodatkowanie małżonków od osiąganych przez nich dochodów, ale po spełnieniu określonych warunków, na wspólny wniosek, mogą zostać opodatkowani wspólnie.
Wyciąg z przepisów
Ustawa podatek dochodowy od osób fizycznych art. 6
[…] Małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez nich dochodów.
[…] Małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, między którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy mogą być, z zastrzeżeniem ust. 8, na wspólny wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym, opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów określonych zgodnie z art. 9 ust. 1 i 1a, po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot określonych w art. 26, art. 26e i art. 26h; w tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków. […]

Podmioty uprawnione do wspólnego opodatkowania

Ustawodawca wskazał szereg warunków, które muszą spełnić podatnicy, aby móc łącznie opodatkować swoje dochody. Należy wskazać najważniejsze z nich:

  1. Po pierwsze muszą oboje podlegać nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, który został opisany w art. 3 ust. 1 ustawy o PIT.
  2. Po drugie ich związek małżeński powinien trwać przez cały rok podatkowy. Czyli rozliczając PIT w 2021 roku, związek małżeński powinien zostać zawarty przed 1 stycznia 2020 roku i trwać co najmniej do 1 stycznia 2021.

Wyjątek stanowią osoby, które straciły swoich najbliższych - chodzi tutaj o wdowy i wdowców, którzy pomimo zakończenia (przez śmierć) związku małżeńskiego w trakcie roku podatkowego, mogą z zasady zastosować (liczyć na) wspólne rozliczenie. W praktyce ten wyjątek dotyczy więc osób, których związek został zawarły związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a małżonek zmarł w jego trakcie. Może mieć również zastosowanie do małżeństw, które trwały przez cały rok podatkowy, ale przed złożeniem zeznania podatkowego jeden z podatników zmarł.

  1. Wspólne rozliczenie małżonków dotyczy tylko par, pomiędzy którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa. Nie obejmie więc wszystkich par, które zdecydowały się na podpisanie tak zwanej intercyzy;
  2. Wyłączenia: aby skorzystać z wspólnego opodatkowania, podatników nie mogą dotyczyć przepisy dotyczące opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych stawką 19% (art. 30c ustawy o PIT), ustawy o ryczałcie, karty podatkowej, ryczałtu ewidencjonowanego, zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych, ustawy o podatku tonażowym, ustawy o aktywizacji przemysłu okręgowego i komplementarnych;
  3. W zakresie rozliczenia wspólnego na formularzu PIT-37 należy dodać, że oboje małżonkowie muszą spełniać wymogi określone dla tego formularza, aby móc się na nim rozliczyć.

Wniosek o wspólne opodatkowanie

Jak wskazano już wcześniej, aby doszło do wspólnego opodatkowania małżonków, potrzebny jest odpowiedni wniosek. Taki wniosek składa się wspólnie, jednak może być w praktyce wyrażony przez jednego z małżonków. Zgodnie z zasadami określonymi przez ustawodawcę, taki wniosek traktowany jest na równi z oświadczeniem o upoważnieniu go przez jego małżonka, do złożenia wniosku o wspólne opodatkowanie. Należy pamiętać, że oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania. W praktyce nie potrzeba jednak żadnego dodatkowego dokumentu upoważnienia - wniosek o wspólne opodatkowanie małżonków składa się wprost w treści formularza, na przykład PIT-37 oznaczając i wypełniając odpowiednie miejsca.

Dlaczego wspólne opodatkowanie może być opłacalne?

Wspólne opodatkowanie małżonków polega na odliczeniu, odrębnie dla każdego, kwot podlegających odliczeniu od dochodów. Następnie dochody małżonków się sumuje. Od tej sumy wylicza się podatek na imię obojga małżonków, w podwójnej wysokości podatku, obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków. W praktyce oznacza to, że od dochodów odlicza się odliczenia, a następnie dochody dodaje. Potem dzieli się je na pół i przyjmuje fikcję, że każdy z małżonków miał dochody w wysokości połowy. W kolejnym kroku, od tej połowy liczy się podwójny podatek. Taka forma rozliczenia będzie szczególnie korzystna przy dużej dysproporcji zarobków małżonków, gdy któryś z nich osiąga 2 próg podatkowy (32%). W takiej sytuacji, łącząc dochody małżonków i dzieląc na pół, może okazać się, że więcej zarabiający małżonek wcale nie zostanie zakwalifikowany do wyższej grupy podatkowej - co za tym idzie zapłaci niższy podatek.

Źródła opracowania

- Ustawa z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2020.1426 tj. z dnia 2020.08.21);

- Ministerstwo Finansów, Broszura Informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty w 2020 roku).


Biznes

2021-02-26, godz. 20:09 Pesa zbuduje dla czeskiego przewoźnika nowoczesne pociągi spalinowe Prezesi Pesy Bydgoszcz i Ceskich Drah (CD) podpisali w piątek kontrakt ramowy na dostawę do 160 spalinowych zespołów trakcyjnych o wartości 2,5 mld zł oraz um ... » więcej 2021-02-26, godz. 17:22 Weselnicy nie mają się z czego cieszyć. Protestują i pytają: „Kiedy ślub?!" [wideo] „Chcemy wiedzieć, kiedy będzie można organizować wesela' - pytali przedstawiciele branży ślubnej, którzy w piątek (26.02.) zorganizowali pod bydgoskim Urzędem ... » więcej 2021-02-26, godz. 13:49 Skuteczne sposoby na zabezpieczenie baz danych - oto nasze praktyczne porady [REKLAMA] Bazy danych, szczególnie danych wrażliwych, w każdej firmie cenione są obecnie nawet o wiele bardziej niż zupełnie namacalne środki trwałe. Nawet siedzibę prz ... » więcej 2021-02-25, godz. 13:50 Tykająca bomba ekologiczna pod Świeciem - dwa tysiące ton śmieci [zdjęcia] Na terenie Parku Gospodarczego Vistula I odkryto niebezpieczne składowisko odpadów. Góra niebezpiecznych śmieci waży kilka tysięcy ton. Pożar i skażenie środo ... » więcej 2021-02-25, godz. 11:54 Jak urządzić mały balkon w bloku? [REKLAMA] Wybierając mieszkanie w bloku, bardzo istotna jest dodatkowa przestrzeń w postaci balkonów, tarasów, loggii i ogródków. Nawet mały balkon jest tutaj na wagę z ... » więcej 2021-02-24, godz. 20:13 Alkoholu nie sprzedają, ale koncesję wykupić muszą. Będzie jednak zniżka Projekty były dwa: pierwszy - autorstwa radnych klubu PiS - zakładał całkowite zwolnienie firm gastronomicznych z opłaty koncesyjnej za alkohol. Drugi - prezy ... » więcej 2021-02-23, godz. 18:31 Konfederacja: pogrążonym przedsiębiorcom powinny pomóc samorządy Rządowe decyzje, w związku z pandemią koronawirusa, coraz bardziej obciążają nie tylko przedsiębiorców, ale i samorządy - mówią bydgoscy działacze Konfederacj ... » więcej 2021-02-23, godz. 15:32 Polska pomoc dla przedsiębiorców jedną z większych w Europie? - Myślę, że wyrobiliśmy przeświadczenie, że przedsiębiorcy w wyjątkowych sytuacjach, jak pandemia, mogą liczyć na pomoc państwa - powiedział we wtorek w Ciech ... » więcej 2021-02-23, godz. 08:38 Fałszywe maile do klientów. ZUS: Nie wysyłamy informacji o rozliczeniach ZUS ostrzega przed fałszywymi mailami. Niektórzy z klientów w ostatnich dniach otrzymali maile z informacją m.in. o niedopłacie składek i konieczności uregulo ... » więcej 2021-02-21, godz. 20:19 Zostaw 1% podatku w Bydgoszczy. Czeka na to wiele organizacji [lista] Rozpoczął się okres rozliczeń podatkowych za 2020 rok. UM w Bydgoszczy zachęca do oddawania 1% swojego podatku na rzecz bydgoskich ngo’sów. A jeśli mieszkasz ... » więcej
1234567