MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NAUKOWO EDUKACYJNE "Smartfon.Wyzwanie naszych czasów." 3.03. - 4.03.2023r.(zakończone)

2023-02-01, 21:55  Krystyna Kuras
mat.organizatora mat.organizatora

Międzynarodowe Sympozjum „ Smartfon. Wyzwanie naszych czasów” jest kontynuacją corocznych, cieszących się dużym zainteresowaniem sympozjów poświęconych roli mediów i technologii w życiu społecznym, a w szczególności w wychowaniu młodzieży.
Młodzi ludzie spędzają dziś w świecie cyfrowych mediów ponad dwa razy więcej czasu niż w szkole. Skutkami są zakłócenia rozwoju mowy, problemy z nauką i koncentracją, stres, depresja i narastająca gotowość do stosowania przemocy fizycznej. Konferencja, poprzez dobór prelegentów będących uznanymi autorytetami w dziedzinie pedagogiki, psychologii, medycyny i mediów, ma przyczynić się do upowszechnienia świadomości tych problemów,
a także wiedzy o sposobach przeciwdziałania im.
Zaproszeni mówcy, prof. Manfred Spitzer, Bogna Białecka, Michał Talaga i Małgorzata Więczkowska, przedstawią często niedostrzegane w życiu codziennym zagrożenia związane z korzystaniem z technologii.
Konferencja „Smartfon. Wyzwanie naszych czasów” będzie pierwszym tego rodzaju wydarzeniem w Polsce skierowanym również bezpośrednio do młodzieży – uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i studentów.

Zobacz także