Gala Finałowa ogólnopolskiego konkursu literackiego dla dzieci i młodzieży „VI Turniej na Zamku - potyczki wierszowane". Zamek Golubski, 3.12.2022 r.(zakończony)

2022-11-24, 16:18  Krystyna Kuras
mat. organizatora mat. organizatora

Tego dnia uczestnicy Gali zaprezentują własne utwory literackie, a Jury wyłoni zwycięzców

Po eliminacjach, które trwały od 1 października do 7 listopada do finału konkursu spośród zgłoszonych ponad 200 wierszy z całej Polski, Jury zakwalifikowało 55 w 4 kategoriach wiekowych. Kategoria I, klasy 1-4, kategoria II, klasy 5-8, kategoria III uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz kategoria dodatkowa: wiersz o tematyce związanej z miastem Golub-Dobrzyń.

Konkurs ma na celu pobudzanie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej w dziedzinie poezji, tworzenie możliwości poetom - amatorom do zaprezentowania swojej twórczości na forum publicznym oraz nagrodzenie talentów literackich wśród dzieci i młodzieży. Jest to również promocja Zamku Golubskiego, miasta Golubia-Dobrzynia oraz regionu Kujawsko-Pomorskiego.

Zobacz także

Konkurs Literacki Ja

Konkurs Literacki "Ja"