Czwartek, 09 grudnia 2021 r.   Imieniny: Wiesława Leokadii Joanny
Polskie Radio PiK » Reklama
Leszczyńskiego

Więcej SŁOŃca w reklamie 2.1 - ZASADY

1. Polskie Radio-Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (ul. Gdańska 48-50, 85-006 Bydgoszcz) ustanawia specjalną ofertę handlową dla przedsiębiorców pn. „WIĘCEJ SŁOŃCA W REKLAMIE 2.1”.

2. Oferta ważna jest w dniach od 15 października do 31 grudnia 2021 roku (1).

3. Z oferty może skorzystać każdy przedsiębiorca, którego firma prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

4. W ramach niniejszej oferty, przedsiębiorca ma prawo do zakupu kampanii reklamowych w promocyjnej cenie 4 000 (cztery tysiące) złotych plus VAT, obejmujących w sumie:

- 100 spotów na antenie Polskiego Radia PiK,
- emisję megabanera reklamowego (1200x200 px) (2) na portalu www.radiopik.pl,
- gadżet promocyjny Polskiego Radia PiK w postaci pluszowej maskotki słonia sPiKera,

5. Do kampanii zakupionych w niniejszej ofercie stosuje się następujące zasady:
- reklama dźwiękowa nie może być dłuższa niż 30 sek.,
- za nagranie reklamy obowiązuje opłata 200 (dwieście) złotych plus VAT (3),
- treść reklam musi być zgodna z obowiązującym porządkiem prawnym i dotyczyć bezpośrednio działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę,
- zamówienia reklam należy składać drogą mejlową na adres: reklama@radiopik.pl (4).

6. Polskie Radio-Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy emisji reklamy bez podania przyczyn.

(1) termin od 15 października do 31 grudnia 2021 roku oznacza, że kampanie zamówione w ramach niniejszej oferty muszą być zlecone do dnia 31 grudnia 2021 roku z terminem realizacji do 31 stycznia 2022 r.,
(2) materiał graficzny do publikacji na portalu www.radiopik.pl dostarcza zamawiający,
(3) spot podstawowy – jeden lektor+podkład muzyczny,
(4) kampanie realizowane będą w kolejności zgłoszeń, po akceptacji przedłożonego mediaplanu.