Poniedziałek, 18 stycznia 2021 r.   Imieniny: Piotra, Małgorzaty
Polskie Radio PiK » Dla rodziny
Ogłoszenie własne nadawcy
2020-11-01, 10:12 PAP

Czekają na to dzieci i rodzice: zmienią się przepisy dotyczące adopcji

Krótsze oczekiwanie na kurs dla przyszłych rodziców - to jedna ze zmian w przepisach adopcyjnych./fot. Pixabay
Krótsze oczekiwanie na kurs dla przyszłych rodziców - to jedna ze zmian w przepisach adopcyjnych./fot. Pixabay
Do konsultacji społecznych trafił projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Po zmianach, procedury adopcyjne mają być prostsze, szczególnie gdy chodzi o dzieci starsze.
Regulacja przygotowana przez MRiPS zakłada m.in. poprawę procedur adopcyjnych, zwiększenie adopcji dzieci starszych i zmiany w sposobie wynagradzania rodzin zastępczych.

Resort rodziny w uzasadnieniu do projektu tłumaczy, że głównym celem nowelizacji jest realizacja podjętej przez rząd w styczniu 2017 r. decyzji o ograniczeniu adopcji zagranicznych i wprowadzenie zmian służących pozyskiwaniu większej liczby kandydatów do przysposobienia dzieci w kraju.

Obecnie adopcje zagraniczne zostały ograniczone jedynie do sytuacji szczególnych. Stanowią one środek ostateczny i wyjątkowy, który znajduje zastosowanie jedynie wtedy, gdy mimo wszelkich możliwych starań nie uda się znaleźć w Polsce odpowiedniej rodziny adopcyjnej dla dziecka.

Zwrócono uwagę m.in. na potrzebę zwiększenia liczby adopcji dzieci starszych przez polskie rodziny. Obecnie jedynie ok. jednej trzeciej ogólnej liczby adopcji stanowią adopcje dzieci powyżej 7 lat, z czego ich istotną część stanowią adopcje wewnątrzrodzinne.

W ramach projektowanej regulacji przewidziano m.in. konieczność przeprowadzenia wstępnej oceny kandydata do przysposobienia i umożliwienia mu udziału w szkoleniu w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od zgłoszenia się przez niego do ośrodka adopcyjnego.

Nowelizacja ma także m.in. wprowadzić obowiązek wydawania wstępnej oceny o kandydatach do przysposobienia dziecka i opinii kwalifikacyjnej pisemnie w formie papierowej lub elektronicznej. Gdy są one negatywne, powinny dodatkowo zawierać szczegółowe uzasadnienie przyczyn wydania takiej opinii czy oceny, ewentualne wskazanie obszarów wymagających poprawy, z jednoczesnym pouczeniem o przysługującym prawie wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Ponadto proponowana nowelizacja wprowadza istotne zmiany w zakresie prawa do urlopu ojcowskiego i urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, przysługujących rodzicom adopcyjnym.

Obecnie prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego przysługuje rodzicom adopcyjnym, którzy przysposabiają dziecko w wieku do 7 lat, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 lat.

Projektowane zmiany przewidują, że pracownik, ojciec wychowujący dziecko, będzie miał prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni, nie dłużej jednak niż do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 18 lat.

Ponadto pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o przysposobienie dziecka, będzie miał prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w wymiarze 20 tygodni w przypadku przyjęcia jednego dziecka, 31 tygodni w przypadku jednoczesnego przyjęcia dwojga dzieci, 33 tygodni – w przypadku trojga dzieci, 35 tygodni w przypadku czworga dzieci i 37 tygodni w przypadku pięciorga i więcej dzieci (nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 18 lat).

- Rozwiązanie to będzie sprzyjało budowaniu więzi rodziców adopcyjnych z dzieckiem, jak również będzie pozwalało na szybsze nawiązanie relacji rodzinnych - podkreślono w uzasadnieniu projektu.

Nowelizacja wprowadza również zmiany w zakresie prawa do świadczenia rodzicielskiego. Osoba, która przysposobiła dziecko w wieku powyżej 7 lat, będzie miała prawo do świadczenia rodzicielskiego w wymiarze 20 tygodni w przypadku przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka; 31 tygodni – gdy dzieci jest dwoje; 33 tygodni – troje dzieci; 35 tygodni – czworo dzieci; 37 tygodni – pięcioro i więcej dzieci – nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 18. lat.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje niezależnie od dochodu rodziny i wynosi 1000 zł.

Jednocześnie projekt ma także wprowadzić jednolite kryteria w dostępie do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, wynikającego z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" dla rodzin biologicznych oraz rodzin przysposabiających dziecko.

W projekcie ustawy przewidziano również regulacje poziomu wynagrodzeń rodzin zastępczych przez wprowadzenie gwarancji stanowiącej, że wynagrodzenie to nie może być niższe niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Gdy rodzina zastępcza zawodowa będzie pełnić funkcję pogotowia rodzinnego otrzyma miesięcznie wynagrodzenie nie niższe niż 124 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Obecnie rodzinie zastępczej zawodowej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż 2000 zł miesięcznie, a rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego nie niższe niż 2600 zł miesięcznie.

W projekcie uregulowano także kwestię monitoringu wizyjnego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych i w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych.

Projekt przewiduje również zwiększenie zakresu kontroli osób związanych z organizacją i pełnieniem pieczy zastępczej (obowiązkowa weryfikacja w Rejestrze Osób Skazanych na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym).

Dla rodziny

2020-12-21, godz. 08:02 Policjantki opowiadają dzieciom o nieznajomych. Powstał specjalny film [wideo] Nie ufaj obcym, nie przyjmuj od nich prezentów, nie mów gdzie mieszkasz - inowrocławskie policjantki nagrały spot dla dzieci. » więcej 2020-12-18, godz. 12:20 Są szczęśliwi, gdy uszczęśliwiają innych. Nagrody dla najlepszych wolontariuszy Bezinteresownie pomagają  innym. Najlepsi wolontariusze zostali nagrodzeni przez przez prezydenta Grudziądza. » więcej 2020-12-16, godz. 20:36 Rozporządzenie o feriach zimowych: możliwe tylko półkolonie i obozy szkoleniowe W czasie ferii zimowych organizować można tylko tzw. półkolonie dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej, obozy szkoleniowe dla uczniów szkół mistrzostwa spor ... » więcej 2020-12-16, godz. 07:07 Ubierali choinkę i śpiewali kolędy pod oknami szpitali. Nie zabrakło prezentów Ponad 200 świątecznych paczek przekazała dzieciom z bydgoskich szpitali Fundacja „Dr Clown”. Były też kolorowe animacje pod oknami. » więcej 2020-12-14, godz. 09:21 25 voucherów do rozdania. Wygraj choinkę w Polskim Radiu PiK Vouchery na choinki do realizacji w sklepach Leroy Merlin w Bydgoszczy i w Toruniu będzie można wygrać w konkursach w Polskim Radiu PiK. » więcej 2020-12-13, godz. 16:14 Ależ gorąco w magazynach „Szlachetnej Paczki"! Trwał „weekend cudów" W sobotę i niedzielę (12-13.12.) paczki przygotowane przez darczyńców trafiły do potrzebujących rodzin. W ciągu dwóch dni wolontariusze z regionu załadowali d ... » więcej 2020-12-13, godz. 07:08 Choinki dla Celinki. Kupując drzewko, można pomóc chorej dziewczynce Akcja 'Choinki dla Celinki' to kolejna pomoc dla niespełna rocznej Celinki Andrzejewskiej chorującej na rdzeniowy zanik mięśni (SMA). Pierwsze 250 osób, które ... » więcej 2020-12-11, godz. 06:57 Wiele dają, niczego nie oczekują. Bydgoscy wolontariusze 2020 [lista wyróżnionych] Co roku, z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, miasto wyróżnia najbardziej zaangażowanych bydgoskich wolontariuszy. » więcej 2020-12-10, godz. 12:32 Jak działa nauczanie zdalne? Ankieta dla dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców Szkoła online - jak funkcjonuje? Sprawdza to Kujawsko-Pomorskie Kuratorium Oświaty. Badanie jest anonimowe. Ankiety wypełniają dyrektorzy szkół, nauczyciele i ... » więcej 2020-12-10, godz. 08:56 Nowa, ciężka choroba wśród dzieci, które przeszły COVID-19 bez objawów - Tylko w ciągu 10 dni przyjęliśmy do szpitala 20 pacjentów z PIMS - to zupełnie nowa jednostka chorobowa, której musimy się nauczyć - mówi prof. Krzysztof Ze ... » więcej
1234567