Poniedziałek, 12 listopada 2018 r.   Imieniny: Renaty, Witolda, Jozafata
Grand PiK
Polskie Radio PiK » Grand PiK » Grand PiK 2014
2014-09-03, 11:20 Ireneusz Sanger

Plebiscyt (głosowanie zakończone)

Nagroda: Sony Cyber-shot DSC-WX350 Fot. materiały producenta
Nagroda: Sony Cyber-shot DSC-WX350 Fot. materiały producenta
Najwięcej głosów w plebiscycie oddano na utwór "Kuropatniki. Powrót do korzeni" Grażyny Preder z Polskiego Radia Koszalin.

Nagrodę w plebiscycie (aparat Sony Cyber-shot DSC-WX350 z 32 GB kartą pamięci ufundowany przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego) za najciekawsze uzasadnienie swojego wyboru otrzymuje Marta Antczak (Zachodniopomorskie). Gratulujemy!

Wszystkim dziękujemy za udział w plebiscycie, nadesłane głosy i uzasadnienia.

Regulamin plebiscytu

Zasady i przebieg Plebiscytu / Terms and proceedings of the Plebiscite (wyciąg z Regulaminu)
  • Głosowanie prowadzone jest w terminie 5 - 15 września 2014 r. / Voting takes place between 5th and 15th September 2014,
  • Zgłoszeniem do uczestnictwa w Plebiscycie, jest wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres plebiscyt@radiopik.pl zawierającej / The application for the Plebiscite is an e-mail sent to plebiscyt@radiopik.pl containing the following:
  1. tytuł wybranego utworu / Title of the chosen production,
  2. uzasadnienie wyboru sformułowane w języku polskim lub angielskim / Justification of the choice in Polish or in English,
  3. imię i nazwisko Głosującego / Given name and last name,
  4. numer telefonu / Phone number,
  5. adres do korespondencji / Correspondence address.
  • Każdy Głosujący może oddać tylko jeden głos w trakcie trwania Plebiscytu. / Each participant can vote only once during the Plebiscite.
Zwycięskim utworem w Plebiscycie zostanie ten utwór, na który oddano najwięcej głosów. / The winning production is a production which gathers most votes.

Nagrodę otrzyma osoba, która poda najciekawsze, zdaniem jury powołanego przez Organizatora, uzasadnienie swojego wyboru. Jury weźmie pod uwagę tylko te zgłoszenia, które zawierają wszystkie konieczne elementy (pkt. 1-5). / The prize will be awarded to the person who in the opinion of the jury chosen by The Organiser, presents the most interesting argument for his/her choice. The jury will only consider those applications which include all of the elements mentioned in pt 1-5.


• 1000 metrów epopei / 1.000 Metres of the Epopee

Producent / Producer: Fundacja "Głos Ewangelii"
Autorzy / Authors: Magdalena Balcerak
Realizatorzy / Sound producers: Magdalena Balcerak
Czas trwania utworu / Running time: 23'15"

Kilka lat temu światem filmowym wstrząsnęła wiadomość o odnalezieniu zaginionej kopii niemego filmu „Pan Tadeusz” z 1928 r. , w reżyserii Ryszarda Ordyńskiego. Rozpoczęto pracę nad rekonstrukcją dzieła. Dobrze zachowane fragmenty taśmy połączono z niezniszczonymi fragmentami pozostałych dwóch kopii. Wkrótce niezwykłego odkrycia dokonuje Joanna Puchalska, której przodkowie byli właścicielami Czombrowa – pierwowzoru Soplicowa.

A few years ago the film millieu was stirred by the discovery of a lost copy of the silent movie “Pan Tadeusz” directed by Ryszard Ordyński in 1928. The specialists started the tedious task of reconstructing this picture. Well preserved fragments of the film reel were combined with the undamaged fragments of two other copies that survived. Then an extraordinary discovery was made by Joanna Puchalska whose predecessors owned the manor in Czombrów – a prototype of Soplicowo from the epopee “Pan Tadeusz”.

• Biedni strażacy patrzą na tęczę / Poor Firemen Staring at the Rainbow

Producent / Producer: PR RDC
Autorzy / Authors: Maciej Łubieński, Michał Walczak
Realizatorzy / Sound producers: Maciej Łubieński, Michał Walczak, Kajetan Strzelczyk
Czas trwania utworu / Running time: 36'11

Słuchowisko jest odpowiedzią na pytania związane z wydarzeniami 11 listopada na pl. Zbawiciela - To jest typowy “Pożar w burdelu”, przeniesiony do radia. A Pożar w burdelu to taka lekko chaotyczna forma kabaretowo – teatralno – muzyczno – estradowa, która polega na tym, że grupa aktorów odgrywa rozmaite postaci. To sekwencja rozmaitych fabuł zaplecionych w jakiś wątek. Tutaj takim głównym wątkiem jest miesięcznica spalenia tęczy. Występują tam postaci charakterystyczne dla opowieści “Pożaru w burdelu”, m.in charakterystyczny duszpasterz hipsterów, komisarz Andrzejczuk z komisariatu przy Wilczej, prezydent Hanna Gronkiewicz – Waltz, czy kierownik II linii metra. - Wszystkie te postaci starają się poradzić sobie z traumą po spaleniu tęczy. Jest tam jakiś szkielet fabularny, którego nie będę zdradzał. U nas piosenki są wymieszane ze scenkami. Jest zmienność, więc w słuchanie można się włączyć w każdej chwili – mówi Maciej Łubieński, współtwórca spektaklu.

The radio play is an answer to the questions that the events of November 11 at the Saviour's Square raised.

- This is a typical “Brothel on Fire” transferred to the radio. And “Brothel on Fire” is a slightly chaotic mix of cabaret, theatre, music and stage performance which consists of a group of actors playing various characters. It is a sequence of many stories weaved together to make a common thread. In this case the main thread is the monthiversary of the rainbow burning down.

The characters in the play are characteristic to a story by “Brothel on Fire”, such as a distinctive hipsters' priest, officer Andrzejczuk from the Wilcza Street police station, president of Warsaw, Hanna Gronkiewicz-Waltz, or the manager of the second metro line.

- All of these characters are trying to deal with their trauma after the rainbow was burnt down. There is a sort of a fable construction but I don't want to reveal too much. In our play, songs are mixed with dialogues. There's variability, which means you can join in and start listening to the show at any moment. - says Maciej Łubieński, co-author of the play.

• Chleb rzucony umarłym / Bread Thrown to the Dead

Producent / Producer: Teatr PR
Autorzy / Authors: Bogdan Wojdowski, Waldemar Modestowicz - adaptacja
Realizatorzy / Sound producers: Maciej Kubera
Czas trwania utworu / Running time: 45'07"

Bogdan Wojdowski rodziców stracił w warszawskim getcie. To miasto jego dzieciństwa. Małe getto z kładką nad ulicą Chłodną. Ojciec miał warsztat tapicerski. Wojdowski pisał tę powieść latami i niszczył. Stawiał sobie wysokie wymagania. Był Polakiem, był Żydem. Pisał po polsku, żydowski los czasu wojny nie dawał mu spokoju. Próbował ujarzmić demony. Tak powstał „Chleb rzucony umarłym”. Bogdan Wojdowski opisał zagładę warszawskich Żydów, czyniąc bohaterem kilkunastoletniego chłopaka. Powstał wstrząsający zapis śmierci, portrety ludzi doprowadzonych do skrajnego cierpienia i upodlenia. Nieludzkie okrucieństwo i zezwierzęcenie katów. Dokument czasu wojny i świadectwo zagłady. Słuchowisko jest adaptacją tej powieści.

Bogdan Wojdowski lost his parents in the Warsaw Ghetto. It was the city of his childhood. Small Ghetto with a footbridge over Chłodna's street. His father had an upholstery workshop. Wojdowski was writing and destroying this novel for years. He set himself high standards. He was a Polish man, he was a Jew. He was writing in Polish as wartime fate of Jews haunted him constantly. He tried to tame the demons. This is how the Bread for the Departed was created. Bogdan Wojdowski described the extermination of Warsaw’s Jews, putting a teenage boy as a main character. This gave the shattering record of death, portraits of people driven to extreme suffering and degradation. Inhuman cruelty and bestiality of executioners. Document of the wartime and evidence of doom. Radio play is an adaptation of the novel.

• Dopóki jestem / For As Long As I Live

Producent / Producer: Studio Reportażu i Dokumentu PR
Autorzy / Authors: Patrycja Gruszyńska-Ruman, Magdalena Balcerak
Realizatorzy / Sound producers: Magdalena Balcerak
Czas trwania utworu / Running time: 36'36''

W październiku 2005 roku z willi Chimera w podwarszawskim Milanówku pani Elżbieta Drzewińska wychodzi z domu na próbę chóru. Już nigdy nie wraca do domu. Rodzina znajduje kartkę: „Jeśli umrę, albo coś mi się stanie winny będzie Piotr B”. Równo rok później znika jej mąż Wiesław. Ciał małżeństwa do dziś nie odnaleziono. Piotr B. to lokator kwaterunkowy zajmujący od lat willę państwa Drzewińskich. Był on wyjątkowo złośliwy i agresywny w stosunku do Drzewińskich. Przez lata przeróżne instytucje, do których małżeństwo zwracało się z prośbą o pomoc pozostawały głuche. W listopadzie ubiegłego roku Piotr B. zostaje aresztowany za zlecenie zabójstwa synów państwa Drzewińskich. Reportaż to próba opowiedzenia historii oczami osób postronnych i najbliższych państwa Drzewińskich: syna, rodziny, przyjaciół. Dlaczego małżeństwo nie uzyskało od nikogo pomocy?

Over one million people go missing worldwide each year. In Poland, the statistics suggest some 15,000. Some of these people start a new life away from their families, while others are crime victims. In 2006, Elżbieta Drzewińska from Milanówek near Warsaw left for her choir practice and never came back.

• Echo pękniętych strun. Ścieżkami Ukraińskich Kobziarzy. / The Echo of Broken Strings. The Paths of Ukrainian Kobzars.

Producent / Producer: National Radio Company of Ukraine / Channel Promin
Autorzy / Authors: Volodymyr Noskov, Olga Ivanova
Realizatorzy / Sound producers: Maryna Gotseva-Skyba
Czas trwania utworu: 30'42''

Młody, całkowicie niewidomy dziennikarz, Volodymyr Noskov, który używa nowoczesnych środków komunikacji, jak nawigacja GPS, chciałby zrozumieć, jak dawni niewidomi Kobziarze – śpiewacy, muzycy, bardowie – żyli i tworzyli. Z pomocą swojej widzącej koleżanki, Olgi Ivanowej, odwiedza jedyne na świecie Muzeum Kultury Kobziarskiej, rozmawia z badaczami owej kultury oraz ze współczesnymi kobziarzami. Pomaga to obojgu dziennikarzom zrozumieć wyjątkowy charakter zjawiska – sztuki Ukraińskiego kobziarstwa i jego dramatycznej historii.


Young totally blind radio journalist Volodymyr Noskov who uses the modern means of communication like GPS navigator would like to understand how the blind singers and musicians of past Kobzars lived and created. With the help of his seeing colleague Olga Ivanova he visits the only in the world museum of Kobzar Culture, interviews researchers of the kobzar culture and communicates with the modern kobzars. It helps both journalists to understand the unique character of this phenomenon – Ukrainian kobzar art and also the dramatic pages of its history.


Молодий тотально незрячий радіожурналіст, який використовує сучасні засоби комунікації, хоче зрозуміти як жили й творили незрячі співці та музиканти минулого – кобзарі. За допомогою зрячої колеги він вирушає в єдиний у світі музей кобзарства, розпитує дослідників кобзарства й спілкується з сучасними кобзарями. Це допомагає обом журналістам збагнути унікальність цього явища – українського кобзарства, а також драматичні сторінки його історії.

• Eli Lama azavtani

Producent / Producer: PR PiK
Autorzy / Authors: Żaneta Walentyn
Realizatorzy / Sound producers: Marek Rzepa
Czas trwania utworu / Running time: 25'29''

Dlaczego ksiądz zajmuje się Żydami? - To pytanie jeszcze dziś zdarza się słyszeć jednemu z bohaterów reportażu.

Historia podobozów Stutthof w Szerokopasie, Grodnie i Bocieniu po niemal 70 latach ujrzała światło dzienne. Mieszkańcy, świadkowie dramatu ok.5 tys. żydowskich kobiet z całej Europy nie chcieli mówić na ten temat. Kilku z nich złożyło zeznania w 1950 r. i sprawa ucichła. Ucichła na tyle, ze nawet dziś wielu historyków zajmujących się II wojną światową niewiele albo zgoła nic nie wie o tej historii.

“Why do you, a priest, deal with the Jews?” – even today this questions is sometimes posed to one of the characters of this radio story.

Historical accounts of the sub-camps of Konzentrationslager Stutthof, located in Szerokopas (Scherokopas) Grodno and Bocień (Bottschin) are emerging only now, after nearly seven decades. The residents of the three villages who witnessed the suffering of nearly five thousand Jewish women did not speak of these events for a long time. A few of them testified in the 1950’s, then it all died down. So much so that today even many historians dealing with World War 2 know little or nothing about this story.

• Gangsterskie sprawy Warszawy - książę Srebrny Śledź / Silver Herring

Producent / Producer: PR RDC
Autorzy / Authors: Marek Miśko
Realizatorzy / Sound producers: Marek Miśko
Czas trwania utworu / Running time: 09'04

Pod koniec lat 70. XX wieku milicja otrzymała kilkadziesiąt zgłoszeń o włamaniach do warszawskich szpitali. Przestępcy nie byli jednak zainteresowani pieniędzmi, czy drogim sprzętem medycznym. Z magazynów zaczęły jedynie znikać klisze rentgenowskie i to w ilościach hurtowych. Wszyscy zachodzili w głowę do czego złodziejom potrzebne są tony zrabowanych zdjęć… Trwające kilka lat śledztwo doprowadziło śledczych do zaskakujących wniosków...

By the end of 1970's the militia received several dozen notifications of burglaries in Warsaw hospitals. The criminals, however, were not interested in money or expensive medical equipment. The only thing that would disappear from the storages were X-ray plates and in really large numbers. Everyone was going nuts trying to figure out what the burglers could possibly need tons of robbed X-rays for... The inquiry that took several years led the investigators to some quite surprising conclusions...

• Historie rodzinne / Family Stories

Producent / Producer: Marta Rebzda / Producent niezależny
Autorzy / Authors: Marta Rebzda
Realizatorzy / Sound producers: Michał Jankowski
Czas trwania utworu / Running time: 34'31"

Peter urodził się tuż po wojnie. Wychowywał się w domu dziadków w Furstenau, w pólnocno-zachodnich Niemczech. U boku mamy, ale bez ojca, o którego nigdy nie pytał. Dopiero w wieku 27 lat podczas wizyty u dziadków Peter otrzymał list od Józefa. List ten dotarł do Furstenau rok wcześniej. Peter był wstrząśnięty. Prawie rok zajęło mu odpisanie na list od Józefa. Historię Petera i Józefa opisał w swojej książce syn Petera, Kolja, który może inaczej niż ojciec patrzy na tę relację, ale w pełni rozumie wybory, jakich dokonał wiele lat wcześniej jego tata.

Peter was born shortly after World War II. He was raised at his grandparents' home in Furstenau, Lower Saxony, North - West of Germany. His mother was around, while there was no father, however, Peter never asked questions about it. It was until he reached the age of twenty-seven when, while paying a visit to his grandparents, he was given a letter written by Józef. This letter reached Furstenau a year earlier. Peter was deeply shaken. It took him almost another year to write back to Józef. The story of Peter and Józef was described in a book by Peter's son, Kolja, who's take on this relationship may somewhat differ from his father's, nonetheless he fully appreciates the choices Peter has made years ago.

• Japonia na wyciągnięcie sznura / Japan Within the Reach of a Rope

Producent / Producer: PR Opole
Autorzy / Authors: Adrian Chimiak, Magdalena Szybińska
Realizatorzy / Sound producers: Adrian Chimiak
Czas trwania utworu / Running time: 22’23’’

Każda śmierć jest trudna, lecz samobójcza pozostawia najtrudniejsze i sprawiające ból pytania. Tym, którzy są żywi.

Every death is difficult but a suicide leaves the most difficult questions to those who remain alive.
123