Czwartek, 21 lutego 2019 r.   Imieniny: Eleonory, Fortunata, Roberta
Grand PiK
Polskie Radio PiK » Grand PiK

Grand PiK 2019

Statuetka Grand PiK
Statuetka Grand PiK
Konkurs Artystycznych Form Radiowych od lat skupia najbardziej interesujących artystów sztuki radiowej. Ideą Konkursu jest wykorzystywanie nowatorskich i oryginalnych form ekspresji w realizowanych utworach, aby jak najpełniej wyrazić indywidualny, autorski aspekt dzieła. Jest to jedyny tego typu konkurs w Polsce.

Towarzyszące Konkursowi Warsztaty Sztuki Radiowej tworzą natomiast unikatową platformę wymiany doświadczeń i oceny artystycznych poszukiwań twórców. Szczególnie cennym elementem warsztatów są gorące dyskusje prowadzone przez mistrzów, mentorów oraz początkujących autorów nad wartością i przesłaniem konkursowych utworów. Nadesłane dzieła ocenia profesjonalne jury, którego członkami są uznani i wybitni reportażyści, realizatorzy, reżyserzy i aktorzy.

W Konkursie uczestniczy corocznie kilkadziesiąt utworów, które różni gatunek, ale łączy sztuka. Są to zarówno słuchowiska, reportaże, audycje publicystyczne, dokumenty jak i inne formy nie mieszczące się w zdefiniowanych gatunkach radiowych. Historia konkursu pokazuje ich ewolucję, a próby artystycznej konwersji przynoszą zaskakujące rezultaty.

Otwarta formuła Konkursu obejmuje również producentów – mogą nimi być nadawcy publiczni, a więc spółki Polskiego Radia, ale także stacje komercyjne, twórcy niezależni i podmioty zagraniczne. Z roku na rok rośnie zainteresowanie nie tylko autorów, ale i odbiorców artystycznej twórczości radiowej.

W tym roku poszerzamy formułę o Warsztaty dla Studentów, adeptów dziennikarstwa i konkurs na najlepszą „amatorską” pracę. Zależy nam na propagowaniu sztuki radiowej właśnie już wśród studentów dziennikarstwa, zachęcając ich do obserwacji ludzi, wydarzeń, zjawisk i przedstawienia swoich wizji w formie reportażu radiowego. Konkurs Akademicki będzie okazją to poddania się ocenie profesjonalnego jury, a warsztaty będą praktyczną nauką sztuki radiowej.

Skan wypełnionego i podpisanego Zgłoszenia Uczestnictwa w Konkursie wystarczy wysłać na grandpik@radiopik.pl .

UWAGA!
Na prośbę uczestników Konkursu Grand PiK 2019, do 15 lutego br. przedłużony został termin nadsyłania zgłoszeń utworów na stronie internetowej www.grandpik.pl (pkt. 8 b Regulaminu) .

Termin nadsyłania utworów na płytach, a także wypełnionych kart zgłoszeń uczestnictwa pozostaje bez zmian i wygasa 20 lutego br. (decyduje data stempla pocztowego).