Niedziela, 17 listopada 2019 r.   Imieniny: Salomei, Grzegorza, Elżbiety
Polskie Radio PiK » Reklama » Reklama radiowa
2017-05-10, 13:45 JK23®

Radiowy spot reklamowy

Przykład spotu reklamowego
Radiowy spot reklamowy – podstawowa forma dźwiękowej reklamy radiowej. Jest to krótki, standardowo zazwyczaj 30-sekundowy, dźwiękowy materiał reklamowy, emitowany na antenie radiowej w przerwach między audycjami . Spoty reklamowe nadawane są w ramach wydzielonych i oznaczonych bloków reklamowych.

Radiowy spot reklamowy powinien składać się z czterech podstawowych części (np. wg koncepcji AIDA):


1. wprowadzenia ( Attention) , które ma zwrócić i przyciągnąć uwagę odbiorcy, w postaci efektu dźwiękowego, zawołania, oznajmienia, intrygującego pytania, ….,

2. wzbudzenia zainteresowania treścią (Interest), w postaci sygnalizacji nazwy produktu/ usługi bądź jego/jej podstawowej cechy);

3. rozwinięcia (Desire) : przedstawienia korzyści (najlepiej tylko jednej, najważniejszej), jakie płyną z zakupu danego produktu lub usługi, ewentualnie utraconych korzyści jakie mogą ominąć odbiorcę, w przypadku, gdy go/jej nie kupi;

4. zakończenia ( Action) , nakłaniającego/wzywającego/zapraszającego do dokonania zakupu; zawiera główne argumenty przekonujące do zakupu oraz informacje, jak go dokonać.Radiowy spot reklamowy koncentruje się na wrażeniach słuchowych i na oryginalnym sposobie przekazu. Przekaz dźwiękowy stara się w pełni wykorzystać percepcję słuchową odbiorców. Odwołuje się do stanu emocjonalnego słuchaczy i ich wyobraźni. Stąd też istotnym elementem jest odpowiedni dobór lektorów o charakterystycznych głosach (np. wykorzystanie głosu znanych osób, regionalizmów itp. ). Niezwykle ważne jest stosowanie języka potocznego. Istotna jest odpowiednia intonacja, tempo i czas wypowiedzi lektora.

Obok odpowiedniego lektora ważny jest podkład dźwiękowy tzw. Tło: muzyka i efekty dźwiękowe. Wykorzystuje się tu piosenki reklamowe, chwytliwe slogany oraz wielokrotnie powtarzane jingle (dżingle), które są kluczem dźwiękowym i przyczyniają się do zapamiętywania marki reklamowanego produktu/usługi.

Radiowy spot reklamowy musi być czytelny i wyrazisty. Powinien skupiać uwagę słuchacza
i być łatwy do zapamiętania, z jak najczęściej powtarzaną nazwą reklamowanego produktu/usługi w ciągu ostatnich 10 sekund jego trwania. Spot ma przekazywać nieskomplikowane i nie nazbyt szczegółowe treści, nakłaniające odbiorcę do szybkiego działania (Action z koncepcji technologii przekazu AIDA).

Ze względu na specyfikę odziaływania na odbiorcę poprzez przekaz dźwiękowy, w celu zapewnienia efektywności odziaływania potrzebna jest emisja wielu spotów radiowych.
Media plan reklamowej kampanii spotowej w radiu powinien zakładać minimum 4–6 emisji spotu reklamowego dziennie i trwać nie krócej niż 1–2 tygodnie.

Technika powtórzeń spotowej reklamy radiowej oparta na wiedzy o mechanizmach pamięci usprawnia proces uwagi, ułatwia przejście z pamięci krótkiej do długotrwałej jako najbardziej korzystnej dla utrwalenia i przywołania z pamięci reklamy. Regularne reklamowanie produktu/usługi prowadzi do szybkiego wzrostu świadomości marki reklamowanego produktu/usługi.