Sobota, 16 lutego 2019 r.   Imieniny: Danuty, Julianny, Daniela
Polskie Radio PiK » PiKtogramy

Podróże filozoficzne

To już czwarty cykl "Podróży filozoficznych". Dotyczyć będzie najistotniejszych pojęć filozoficznych takich jak: logos, byt, materializm, etyka, wartość, intuicja, cywilizacja, idealizm, konieczność, przypadek, sceptycyzm, itp.

W roli przewodnika w naszych podróżach - dr hab.filozofii, prof. UKW Janusz Sytnik-Czetwertyński, którego wysłuchała i zanotowała Ewa Kurzawa. A filozoficzny miniwykład w każdy czwartek około godz. 11:15.
Leksykon filozoficznych pojęć ważnych

14 lutego 2019

Podróż dłuższa, bo dwusetna. I walentynkowa, z gościnnym udziałem studentów Pana Profesora.
Polskie Radio PiK - Podróże filozoficzne z 14.02.2019

31 stycznia 2019 - Monady

Monada, to coś, co jest proste i niepodzielne. Dla Leibnitza monady są substancjami o różnej randze, co decyduje o tym, jaką pozycję zajmują one w hierarchii bytu a co za tym idzie, o różnym stopniu świadomości. Swój związek monady mają tylko poprzez "ustanowioną harmonię", którą założył Bóg w planie stworzenia.
Polskie Radio PiK - Podróże filozoficzne - Monady

24 stycznia 2019 - Ruch

U Heraklita "wszystko płynie". Parmenides uznaje za nieruchomy sam byt. Dla Platona wszelka zmiana ma charakter przestrzenny i przyczyny mechanicystyczne. Wszystko co niezmienne jest doskonałe. A Arystoteles dostrzega sytuację, gdy przyczyna ruchu znajduje się w poruszanej rzeczy i stanowi tym samym jej naturę.
Polskie Radio PiK - Podróże filozoficzne z 24.01.2019

17 stycznia 2019 - Czas

Czas jest spójnym i nieodwracalnym wymiarem następowania zdarzeń i trwania. Jest warunkiem zmiany a równocześnie odczytywany jest ze zmiany. Czas jest jednym z podstawowych tematów metafizyki, teorii poznania i filozofii przyrody. W filozofii europejskiej wyróżnia się czas "obiektywny" i "subiektywny". Obiektywny, czyli dający się mierzyć zmianami bytu, np. ruchem ciał niebieskich, subiektywny, bezpośrednio dany naszej świadomości.
Polskie Radio PiK - Podróże filozoficzne z 17.01.2019

10 stycznia 2019 - Logos

Przypominamy powiedzenie Heraklita "wszystko płynie", co w/g niego wcale nie dotyczy ani czasu ani wody... Płynie, czyli jest zmienne. A najbardziej zmienny jest ogień! To on najbardziej ilustruje zmienność, którą Heraklit miał na myśli.

Wyjaśnimy także pojęcie "logos", które oznacza "słowo". Słowo było na początku, jak światłość a światłość wiąże się z ogniem...

Jeśli to zbyt skomplikowane, proszę posłuchać dzisiejszego wykładu.

Polskie Radio PiK - Filozoficzny leksykon pojęc ważnych z 10.01.2019 - LogosPodsumowanie roku 2018

Podsumowanie roku 2018

Podsumowanie "Podróży..." w 2018 roku i plany na 2019 rok.
Polskie Radio PiK - Podróże filozoficzne z 27.12.2018

Dwa nurty filozofii polskiej

Kazimierz Ajdukiewicz, przedstawiciel Szkoły Lwowsko-Warszawskiej
Kazimierz Ajdukiewicz, przedstawiciel Szkoły Lwowsko-Warszawskiej
Jednym z nurtów filozoficznych w Polsce była Szkoła Lwowsko-Warszawska. Warto podkreślić, że to również jeden z najważniejszych nurtów filozofii światowej. Drugi - to ten podążający za rozwojem filozofii światowej. Na podsumowanie filozofii polskiej zaprasza Janusz Sytnik-Czetwertyński.
Polskie Radio PiK - Podróże filozoficzne - Dwa nurty filozofii polskiej
1234567